Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 000,00 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NRPCz 2.0.

rybactwo i morze pasek

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w dniu 17 marca 2023 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku GBP w Spytkowicach poprzez zakup wyposażenia”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 99 945,33 zł. a kwota dofinansowania to 83 959,00 zł.

rybactwo i morze pasek

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w dniu 2 sierpnia 2022 roku podpisała z Województwem Małopolskim umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Spytkowice na terenie Doliny Karpia poprzez zakup mobilnej sceny”. Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 143 184,30 zł. a kwota dofinansowania to 119 988,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NRPCz 2.0.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Dzięki dotacji w wysokości 17.909,00 zł. nasze placówki w okresie od 14 października do 30 listopada 2021 roku wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl