Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie w wysokości 32 000,00 zł. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NRPCz 2.0.

Dzięki dotacji w wysokości 32 000,00 zł. nasze placówki w okresie od 17 lipca do 30 listopada 2023 roku wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl
 Zakup nowości wydawniczych zostanie dokonany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Spytkowicach, dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

 

BN loga 2023 nprcz