Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach gości wystawę tematyczną opracowaną przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Czytelnicy i mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powstałej w 2018 roku ekspozycji, upamiętniającej dwa ważne jubileusze: 70 lat od objęcia prymasostwa przez biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego i 40 lat od wyboru na papieża kardynała Karola Wojtyły.

 „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” jest wystawą skomponowaną z archiwalnych zdjęć i cytatów. Kluczem do jej zrozumienia jest katalog pojęć będących filarami, na których opiera się podstawa funkcjonowania całych społeczności ludzkich. Teksty pozostawione przez dwóch wielkich Polaków pokazują podejście tych dwóch mistrzów do podstawowych dla naszej cywilizacji słów. Są wskazówkami i przestrogami, jakie pozostawili nam na czas, w którym pozbawieni ich opieki musimy pracować na rzecz naszej wspólnej przyszłości.
    Twórcy wystawy mają nadzieję, że przywołane ilustracje i akcenty rozjaśnią zwiedzającym „gramatykę życia”, którą Wyszyński i Wojtyła napisali razem, widząc jej zasady podobnie.
Udostępnianą pod patronatem Wójta Gminy Spytkowice ekspozycję „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” można oglądać od 11 stycznia do 15 lutego 2023 roku. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 - 16 00. Zapraszamy!