W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja „Rocznika Spytkowickiego” wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, w szczególności autorstwa koncepcji, założeń, metod i poszczególnych fragmentów tekstu. Konieczne jest również informowanie redakcji o źródłach finansowania publikacji.