Badania diagnostyczne

Wykonywanie świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego,