GZOZ Spytkowice

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach rozpoczął działalność dnia 01.01.1999 r.

Kierownikiem ośrodka jest lek. Wiesław Musiał.

Posiadamy umowę o świadczeniu usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ośrodek w Spytkowicach udziela świadczeń w zakresie:

 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
 • Poradnia ogólna
 • Poradnia dziecięca
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
 • Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej
 • Gabinet medycyny szkolnej
 1. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:
 • Poradnia dla kobiet
 1. Leczenia Stomatologicznego: 
 • Poradnia stomatologiczna
 1. Rehabilitacji Leczniczej:
 • Poradnia rehabilitacyjna

 

Jako GZOZ (Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej) oferujemy następująco:

·         udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego,

·         wykonywanie świadczeń lekarskich, pielęgniarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych i w domu chorego,

·         ocena stanu zdrowia ludności oraz określenie potrzeb i możliwości w zakresie ich zaspakajania,

·         kompleksowa opieka profilaktyczna populacji wieku rozwojowego, nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu,

·         prowadzenie czynnego poradnictwa

·         orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy,

·         prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i szerzenie oświaty, a w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych.

 

W skład GZOZ Spytkowice wchodzą:

Ośrodek Zdrowia w Spytkowicach

Ośrodek Zdrowia w Ryczowie

Ośrodek Zdrowia w Bachowicach