F.P.H.U. KARBUD Zbigniew Janik
Zelczyna 249
32-051 Wielkie Drogi


NIP: 9441847440
Email: janikzbigniew@interia.pl

kom. 601 087 657

KRUSZYWA

Piasek

Piasek ziemny żółty
Piasek rzeczny płukany (wydobywany z barek i płukany)
Piasek rzeczny płukany ( z kopalni odkrywkowej SMOLICE)Żwir

Żwir-Pospółka (wydobywany z barek)
Żwir-Pospółka ( z kopalni odkrywkowej SMOLICE)


Kamień

Kamień rzeczny otoczak:
- 2-8mm
- 8-16mm
- 16-31,5mm

Kamień kruszony kliniec
- 0-63mm
- 0-31,5mm
- 0-16mm , 0-10mm
Wszystkie frakcje z kopalni: ZALAS , NIEDŹWIEDZIA GÓRA , DUBIE , CZATKOWICE ,ŻELATOWASPRZEDAŻ
Kom. 609 052 305 lub 601 087 657 Tel. 12/391 66 13
Email: firma@kar-bud.eu

Zapraszamy do współpracy