Historia biblioteki

Regulaminy

Czas pracy

Księgozbiór

Nowości wydawnicze

Aktualności

Lektury

Polska w obiektywie

Ogłoszenia

Statystyka

Najlepsi czytelnicy

Twórczość dzieci

Warto przeczytać

Multimedia

Przydatne linkiKSIĘGOZBIÓR NASZEJ BIBLIOTEKI

Nasza biblioteka posiada bogaty zbiór ksi±żek oraz multimediów.
W naszej bibliotece znajduje się przeszło 15 tysięcy egzemplarzy. Mamy wiele pozycji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, lektury, podręczniki, ksi±żki naukowe oraz popularnonaukowe. Wyszukanie interesuj±cej ksi±żki jest bardzo proste. Zawsze pomoc± służy bibliotekarz, ale można też skorzystać z katalogu alfabetycznego i rzeczowego. Zbiory s± rozmieszczone w następuj±cych działach:
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
Bw - bajeczki, wierszyki, opowiadania dla najmłodszych
B - baśnie, legendy, podania
Prz - opowiadania i powieści przyrodnicze
P - opowiadania i powieści podróżnicze oraz przygodowe
F - opowiadania i powieści fantastyczne
H - opowiadania i powieści historyczne
Hw - opowiadania i powieści z okresu II wojny światowej
Ob - opowiadania i powieści obyczajowe
Pd - poezja, dramat
R - literatura religijna
Lektury
Literatura piękna dla dorosłych
Księgozbiór podręczny
Literatura popularnonaukowa (wg UKD)
0 - dział główny ogólny
1 - filozofia, psychologia
2 - religia, teologia, religioznawstwo
3 - nauki społeczne, prawo, administracja
4 - matematyka, nauki przyrodnicze
5 - nauki stosowane, medycyna, nauki techniczne
7 - sztuka, rozrywki, sport
8- językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna
9- archeologia, prehistoria, geografia, biografie, historia


W naszej bibliotece posiadamy również zbiory specjalne: kasety video, magnetofonowe, płyty DVD, CD oraz programy komputerowe.
Biblioteka posiada czytelnię, salę telewizyjn± oraz stanowiska komputerowe dla uczniów z wolnym dostępem do Internetu, z których uczniowie mog± korzystać w czasie wolnym od lekcji.
Opracowała mgr Jadwiga Książek