Historia biblioteki

Regulaminy

Czas pracy

Księgozbiór

Nowości wydawnicze

Aktualności

Lektury

Polska w obiektywie

Ogłoszenia

Statystyka

Najlepsi czytelnicy

Twórczość dzieci

Warto przeczytać

Kronika biblioteki

Przydatne linki
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR l IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI


1. Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
  3. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu.
  4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho.
  5. Wchodząc do biblioteki, tornistry zostawia się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
  6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
  Lektury można wypożyczać na dłużej. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
  7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
  8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję, o wartości odpowiadającej pozycji zgubionej.
  9. W przypadku zmiany szkoły, czytelnik (uczeń, nauczyciel, pracownik) przed odebraniem dokumentów z sekretariatu szkoły, zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką. 10. Wypożyczone dokumenty ze zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki do dnia 31 maja.
  11. Książki wypożyczać można tylko na kartę ze swoim nazwiskiem i nie wolno ich przekazywać innym osobom.
  12. Wypożyczone książki należy szanować.


 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ  Komputery w bibliotece szkolnej służą do celów edukacyjnych. Przy pracy z komputerem należy przestrzegać następujących zasad:
 • nie włączają komputera bez zgody nauczyciela
 • korzystaj wyłącznie z kompletu dyskietek przechowywanych w pracowni dla ochrony danych przed przedostaniem się wirusa
 • nie włączaj żadnych urządzeń zewnętrznych (wtyczek) do komputera podczas jego pracy
 • wyłączaj komputer jedynie wtedy, gdy nie zachodzą żadne zdarzenia oprócz oczekiwania (nie pali się lampa dysku)
 • nie wyłączaj komputera natychmiast po jego włączeniu, odczekaj 5-10 sekund
 • nie wyjmuj dyskietki podczas pracy stacji dysku (gdy pali się lampa dysku)
 • nie odpowiadaj "tak" na pytanie, którego nie rozumiesz
 • nie wychodĽ z programów poprzez przeładowanie komputera, jedynie w sytuacji zawieszenia systemu
 • nie używaj programów, których nie znasz
 • o zauważonych uszkodzeniach lub zniszczeniach sprzętu komputerowego należy natychmiast poinformować nauczyciela


  Uwaga:
  Każdy wypadek, nawet najdrobniejsze skaleczenia należy zgłosić prowadzącemu zajęcia w pracowni.
 • Opracowała mgr Jadwiga Książek