napis

Dotacje i Programy
Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 4 komputery All-in-One, 4 słuchawki z mikrofonem, 4 kamery internetowe, 4 jednostki zasilające UPS, 1 projektor, 4 oprogramowania biurowe MS Office 2019 PL, program antywirusowy Bitdefender GravityZone Business Security dla 15 stanowisk.

Koszt ogółem zadania wynosił: 22 785 zł., z tego 19 180 zł. dofinansowania z Instytutu Książki.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Dzięki dotacji w wysokości 17.909,00 zł. nasze placówki w okresie od 14 października do 30 listopada 2021 roku wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl

Zakupu nowości wydawniczych dokonano na podstawie umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Spytkowicach, dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.Legimi

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach zakupiła dostęp do bazy ebooków na platformie Legimi. Dla mieszkańców gminy Spytkowice zapisanych do naszych bibliotek mamy do rozdania 22 kody w każdym miesiącu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Chętni do przeczytania nowości wydawniczych, dysponujący komputerem, tabletem, smartfonem lub czytnikiem ebooków, mogą zgłosić się po kod dostępu do biblioteki głównej lub napisać e-mail na adres: gbpspytkowice@gmail.com

Dostęp do zasobu Legimi będzie ważny przez 30 dni od momentu aktywacji kodu. Potem dostęp można przedłużyć na następny miesiąc kolejnym kodem.

Logowanie za pośrednictwem strony: www.legimi.pl

W przypadku osób, które jeszcze nie korzystały z Legimi, system po wpisaniu otrzymanego kodu dostępu będzie prosił o utworzenie konta czytelniczego na tym portalu. Następnie można wybrać typ urządzenia, na którym będą wyświetlane e-booki i pobrania/zainstalowania odpowiedniego oprogramowania /aplikacji. Jednym kodem można powiązać dwa urządzenia różnego typu, np. tablet i czytnik.

Zakup dostępu do zasobu Legimi został dofinansowany w wysokości 1790,00 zł. w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w 2020 roku, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z budżetu państwa, na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

GBP w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, na zakup nowości w 2020 r. w wysokości 16.150 zł.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych. Dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Opis zakupionych tytułów będzie zamieszany w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. w wysokości 14.610.0 zł.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu: liczby wypożyczanych publikacji i liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej.

W 2019 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2018 r. w wysokości 9590,00 zł.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.

W 2018 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogaciły swoje zbiory o 453 woluminy, w tym 442 książki i 11 audiobooków. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych - 14%, literatury pięknej dla dorosłych i audiobooków - 51% oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży - 35%. Szczegółowy opis zakupionych tytułów znajduje się w dziale "Nowości" w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl

fundusze UE

Projekt pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia”.

W październiku 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze”, złożony w dniu 11/04/2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Przygotowanie i wydanie publikacji pt.: „Gmina Spytkowice na starej fotografii” ukazującej dziedzictwo społeczno – kulturowo – historyczne Gminy Spytkowice z obszaru Doliny Karpia
2. Przygotowanie i druk plakatów wystawowych pt.: „Dolina Karpia w obiektywie” ukazującej walory krajoznawczo-przyrodnicze i atrakcje turystyczne terenów rybackich na obszarze Doliny Karpia.
3. Przeprowadzenie w dniu 24 listopada 2018 r. od godz. 1000 spotkania promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i lokalną akwakulturę, połączonego z degustacją produktów lokalnych:
- prezentacja wystawy fotograficznej „Dolina Karpia w obiektywie” ukazującej walory krajoznawczo-przyrodnicze i atrakcje turystyczne terenów rybackich na obszarze Doliny Karpia;
- przedstawienie w dwóch wystąpieniach dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury (prelekcja i prezentacja multimedialna);
- prelekcja z prezentacją multimedialną ukazującą dziedzictwo społeczno-kulturowo-historyczne Gminy Spytkowice z obszaru Doliny Karpia, na podstawie publikacji pt.: „Gmina Spytkowice na starej fotografii”.
- degustacja potraw z ryb i innych produktów lokalnych;
- bezpłatna dystrybucja publikacji albumowej;
- dyskusje na temat zaprezentowanych na spotkaniu, wystawie i w publikacji zagadnień stanowiące pomost do integracji mieszkańców Gminy Spytkowice i gmin z obszaru Doliny Karpia.

Celem operacji jest:
- wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalneg
o oraz oferty przemysłów czasu wolnego;
- poprawa aktywności społecznej mieszkańców; - integracja międzypokoleniowa mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego;
- upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział zapoznanie się z wystawą, udział w spotkaniu promocyjnym i lekturę nowej publikacji.
AKCJA „PACZKA LITERACKA”

paczka literacka

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach uczestniczy w akcji „Paczka literacka”, organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Paczki zawierające 21 książek oraz dwa audiobooki otrzymały trzy biblioteki publiczne w naszej gminie: Biblioteka Główna w Spytkowicach oraz jej Filie w Bachowicach i w Ryczowie. Uczestnikom akcji serdecznie gratulujemy, a Czytelnikom życzymy ciekawej lektury!

Poniżej wykaz publikacji otrzymanych w „Paczce Literackiej”:
1. Antczak J.- „Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall”.
2. Berberyusz E. – „Władysław Anders. Życie pod Monte Cassino”.
3. Bereś W. – „Andrzej Wajda podejrzany”.
4. Bernstein C. – „Wszyscy ludzie prezydenta”.
5. Boni K. – „Kontener”.
6. Borowiec A. – „Wilczyce”.
7. Chodorowski M. – „Portrety z łagru”.
8. Havel V. – „Siła bezsilnych i inne eseje”.
9. Janowski R. – „Muzyka mojego życia”.
10. Jelonek A. – „Zdrowy apetyt”.
11. Kalicki W. – „Powrót do Sulejówka”.
12. Królikowski W. – „Tadeusz Nalepa. Breakout. Absolutnie”.
13. Lipiński P. – „Anoda. Kamień na szańcu”.
14. Mec B. – „Bim, bam, bom, mogę wszystko!”.
15. Michalewicz I. – „Rozpoznani. Powstanie Warszawskie”.
16. Niedźwiecki M. – „Nie wierzę w życie pozaradiowe”.
17. Ogórek M. – „Polska Ogórkowa”.
18. Rotfeld A.D. – „W cieniu. 12 rozmów z Marcinem”.
19. Szczęsna J. – „Moskaliki, czyli o wyższości Sarmatów”
20. Winnicka E. – „Zapraszamy do Trójki”.
21. Wodecka D. – „Polonez na polu minowym”.
Audiobooki:
1. Modestowicz W. – „Ja, Urbanator czyli awantury muzyka jazzowego”.
2. „Laska Nebeska”


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w wysokości 9480,00 zł.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.

W 2017 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogaciły swoje zbiory o ponad 400 nowych woluminów. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", na zakup nowości wydawniczych w 2016 r. w wysokości 9500,00 zł.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.

W 2016 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogaciły swoje zbiory o 487 nowych woluminów. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości sierpień2016" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2015 r. w wysokości 9.220,00 zł.
Środki finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2015 r. dzięki tej dotacji po raz kolejny nasze placówki wzbogacą swoje zbiory o kilkaset nowych woluminów.

Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plorange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK".

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Orange dla bibliotek" w wysokości 1800,09 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2015 r.

Celem programu "Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.biblioteka narodowa

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1” Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2014 r. w wysokości 7.900,00 zł.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. W 2014 r. dzięki tej dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły swoje zbiory o 436 woluminów.

>Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali 223 nowości za kwotę 2.617,26 zł. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plorange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK".

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Orange dla bibliotek" w wysokości 3.249,86 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Celem programu " Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SPYTKOWICACH zrealizowała projekt pn. "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek prezentujących ich walory", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Na podstawie Umowy przyznania pomocy z dn. 12.03.2013 r. otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 25.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w ramach projektu "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek prezentujących ich walory" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, wydała publikację "Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", która składa się z trzech części: albumu, mapy i widokówek. Album jest katalogiem, zawierającymi opisy i fotografie wszystkich obiektów sakralnych Gminy Spytkowice, w tym: 3 kościołów, 7 kaplic, 89 kapliczek i krzyży oraz 25 kościołów z pozostałych 6 gmin Doliny Karpia: Zatora, Brzeźnicy, Osieku, Polanki Wielkiej, Przeciszowa i Tomic. Drugą część publikacji stanowi mapa Gminy Spytkowice: rewers obrazuje lokalizację 99 obiektów, a awers - ich fotografie i legendę. Część trzecia to zestaw 10 widokówek prezentujących 58 wybranych z albumu zabytków. Wydawnictwo stanowi świadectwo przeszłości i teraźniejszości. Pokazuje, iż dla naszej lokalnej społeczności, obiekty sakralne to nie tylko element folkloru czy zabytek kultury, lecz cząstka naszej historii, wypełnionej trudem codziennego dnia i wiarą wielu pokoleń. Są one testamentem Naszym i naszych Przodków, wyrazem duchowych potrzeb i znakiem Bożej obecności.

16 lutego 2013 r. odbyła się promocja tej publikacji, połączona z prezentacją multimedialną zabytków sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia, wykładem i prezentacją pt. "Dawne życie w małopolskiej wsi" oraz degustacją wspaniałych potraw regionalnych. W promocji uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości, w tym: przewodniczący Rady Powiatu Wadowice, władze samorządowe, Ks. Proboszcz Parafii w Spytkowicach, prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Kierownik Biblioteki Publicznej w Zatorze, prezesi i przewodniczący lokalnych organizacji, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Gminy Spytkowice, mieszkańcy - właściciele i opiekunowie obiektów sakralnych oraz przedstawiciele prasy i telewizji.

Promocję wzbogaciła wystawa "Skarby sakralne Gminy Spytkowice", którą obecnie można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

Szczere podziękowania kierujemy do osób zaangażowanych w realizację projektu - za aktywną współpracę, czynny udział w pracach i uczestnictwo w promocji publikacji. Serdecznie wszystkim dziękujemy!orange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK".

Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Orange dla bibliotek" w wysokości 4.874,20 zł. z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.biblioteka narodowa

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2013 r. w wysokości 7.270,00 zł.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 425 woluminów.

Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali 223 nowości za kwotę 2.617,26 zł. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.plstała cena energii

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Promocji "GWARANCJA STAŁEJ CENY".

GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do grona osób korzystających z Promocji "GWARANCJA STAŁEJ CENY 2014". W związku z tym do 30 września 2014 roku mamy zagwarantowaną niezmienną cenę energii elektrycznej.Nowoczesne oprogramowanie od Microsoft dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach

Firma Microsoft przekazała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach oprogramowanie oferowane przez nią w ramach "Programu Donacji Oprogramowania Microsoft". Łączna wartość rynkowa (Total Estimated Fair Market Value) przekazanego w formie darowizny oprogramowania z zestawieniem licencyjnym, stanowiącym niniejszą darowiznę wynosi USD $17,526.00, natomiast przeliczona według kursu średniego NBP wynosi 60.505,00 zł.

Biblioteka pozyskała najnowsze oprogramowanie, które zainstalowano w komputerach do użytku publicznego lub wspierających dostęp publiczny. Umożliwi to użytkownikom Biblioteki bezpłatne korzystanie z użytecznej i łatwo dostępnej technologii.
Otrzymaliśmy:
Windows 7 Enterprise - 12 licencji
Office Professional Plus 2010 - 12 licencji
Windows Server 2008 Enterprise Edition R2 - 1 licencja
Small Business Server 2011 Standard Edition - 1 licencja

Przyznane licencje, dzięki programowi Software Assurance, podlegają bezpłatnej aktualizacji do ich najnowszych wersji. Dzięki temu, otrzymaliśmy dostęp do Windows 8 Enterprise i Windows Server Standard 2012.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do korzystania z oprogramowania w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach.

Poniżej zamieszczamy treść listu:

Szanowni Państwo,

Firma Microsoft z przyjemnością przekazuje nieodpłatnie oprogramowanie oferowane przez nią w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach. Poniżej przedstawiamy zestawienie licencji stanowiących niniejszą darowiznę. Jej łączna wartość rynkowa wynosi w przybliżeniu Total Estimated Fair Market Value: USD $17,526.00. Gratulujemy!

Zarówno firma Microsoft, jak i jej pracownicy od dawna uznają potrzebę zaangażowania we wspieranie społeczności na całym świecie. Oferując bezzwrotną pomoc w postaci pieniędzy i oprogramowania, współuczestniczymy w stwarzaniu okazji do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych, a przez to do odmiany życia ludzi i całych społeczności. Ostatecznym celem firmy Microsoft do 2010 r. jest umożliwienie 250 milionom ludzi korzystania z użytecznej, łatwo dostępnej i osiągalnej finansowo technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Microsoft oraz inwestycji dokonanych przez nią w społecznościach na całym świecie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.microsoft.com/giving (strona w języku angielskim).

Życzymy, aby z pomocą niniejszego oprogramowania Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach osiągnęła wszelkie sukcesy w realizacji postawionych sobie celów. Życzymy owocnej pracy!


Z poważaniem,
Akhtar Badshah
Dyrektor Microsoft do Spraw Społecznościbiblioteka narodowa

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 6.760,00 zł.

Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 516 woluminów.

Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali 308 nowości za kwotę 3.108,46 zł. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek.orange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK".

Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek" w wysokości 1.492,07 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w okresie styczeń-czerwiec 2012 roku.

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Promocji "GWARANCJA STAŁEJ CENY".

GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do Promocji "GWARANCJA STAŁEJ CENY". W związku z tym do 30 września 2012 roku mamy zagwarantowaną niezmienną cenę energii elektrycznej.orange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek" w wysokości 2.827,09 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w 2011 roku.

Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SPYTKOWICACH zrealizowała projekt "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Małych Projektów, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Na podstawie Umowy przyznania pomocy z dn. 17.03.2011 r. otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 3.962,00 zł.
orange

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zaprosiła Firmę "KALANDER" Czerpalnia Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic do przeprowadzenia w marcu 2011 r. dwudziestu warsztatów edukacyjnych drukarskich i papierniczych, z czynnym udziałem uczestników oraz gościła Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentujący cykl siedmiu spektakli. "Porządki u Zyzia", "Święto Zdrowia", "Skrzaty", "Nie-Śpiąca Królewna", "Diabelski młyn", "Po drugiej stronie lustra" i "Zalogowany".

We wszystkich spotkaniach i warsztatach uczestniczyło łącznie ponad tysiąc osób: dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z Gimnazjów i Szkół Podstawowych ze Spytkowic, Przewozu, Bachowic, Miejsca, Ryczowa i Chałupek oraz wolontariusze z Filii Biblioteki Publicznej w Podolszu.

Szczere podziękowania kierujemy do Aktorów Teatru "Moralitet" za możliwość obcowania ze sztuką, Przedstawicieli Firmy "Kalander" za pokaz dawnych rzemiosł, Dyrektorów Szkół: mgr Józefy Brania, mgr Doroty Fryc-Piętak, mgr Małgorzaty Balonek, mgr Laury Kornaś, mgr Bogumiły Lasoń - za aktywną współpracę, do wszystkich rodziców, wychowawców i opiekunów za czynny udział w projekcie oraz do Widzów za aktywne i spontaniczne uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach teatralnych. Serdecznie wszystkim dziękujemy.W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

 • 2011 r. - 5.210,00 - Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"; zakupiono 279 woluminów.
 • Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

  Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczyły na zakup wydawnictw naukowych, popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Wykaz zakupionej literatury znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek.  orange

  Gminna Biblioteka Publiczna
  w Spytkowicach bierze udział w Promocji "TAURON EKO"

  GBP w Spytkowicach została zakwalifikowana do Oferty "TAURON EKO". W związku z tym od 1 czerwca 2010 roku do 31 maja 2011 roku mamy zagwarantowaną niezmienną cenę energii elektrycznej, a złotówka z każdej zakupionej przez GBP 1 MWh wykorzystana jest na sadzenie drzew.  orange

  Gminna Biblioteka Publiczna
  w Spytkowicach bierze udział w Programie "AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

  Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach dotację finansową w ramach Programu "Akademia Orange dla bibliotek" w wysokości 2.575,19 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach w 2010 roku.

  Program prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

  Celem programu "Akademia Orange dla bibliotek" jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.  W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dotacje na zakup nowości wydawniczych

  w wysokości:
 • 2010 r. - 4.710,00 - Program Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"; zakupiono 421 woluminów.

  Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

  Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczyły na zakup wydawnictw naukowych, popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Wykaz zakupionej literatury znajduje się w działach "Nowości" dla poszczególnych placówek.  orange

  W ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa" Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała w latach 2004-2009 dotacje na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  w wysokości:
 • 2004 r. - 2400,00 zł - Program "Promocja czytelnictwa", Priorytet 1 "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"; zakupiono 110 woluminów.
 • 2005 r. - 14000,00 zł. - Priorytet 1: "Rozwój bibliotek oraz poprawa dostępności zbiorów"; zakupiono 736 woluminów.
 • 2006 r. - 12960,00 - Program "Promocja czytelnictwa", Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek"; zakupiono 491 woluminów.
 • 2007 r. - 13220,00 - Program "Promocja czytelnictwa", Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek"; zakupiono 754 woluminy.
 • 2008 r. - 13220,00 - Program "Promocja czytelnictwa", Priorytet I "Rozwój księgozbiorów bibliotek"; zakupiono 763 woluminy.
 • 2009 r. - 5230,00 - Program "Literatura i Czytelnictwo", Priorytet 2 "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"; zakupiono 196 woluminów.
 • Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

  Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczyły na zakup wydawnictw naukowych, popularnonaukowych, słownikowych i encyklopedycznych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.  Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt