napis

Filia w Ryczowie

filia Ryczów

Powstała z przekształcenia istniejącej od 1947 roku biblioteki. Od 1977 r. zajmuje lokal (42 m2) w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie przy ul. Szkolnej 7.

Stan zbiorów ogółem: 15.908 woluminy o wartości 106.565,32 zł., w tym: księgozbiór – 15.894 woluminy, zbiory elektroniczne - 14) /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Stan zbiorów ogółem: 16.340 woluminów o wartości 116.304,05 zł., w tym: księgozbiór – 16.326 woluminy, zbiory elektroniczne - 14) /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./

Wypożyczenia – 8.349 woluminów; czytelnicy - 402; odwiedziny – 3.665; uczestnicy imprez – 510; informacje - 58. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Wypożyczenia – 7.670 woluminów; czytelnicy – 402; odwiedziny – 3.980; uczestnicy imprez – 329; informacje - 340. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./

Filia w Ryczowie oferuje czytelnikom literaturę piękną polską i obcą, literaturę piękną dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularnonaukową i naukową (w tym podręczniki akademickie), lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z opracowaniami, zbiory multimedialne, regionalne i prasę bieżącą.

Księgozbiór Filii w Ryczowie liczy ponad 16 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Zbiory czytelni udostępniane są tylko na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość. Istnieje możliwość wykonania kserokopii fragmentów materiałów bibliotecznych.

>>>>>>> REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW >>>>>>

WYPOŻYCZALNIA

Biblioteka Ryczów

Wypożyczalnia Filii oferuje:

Biblioteka RyczówBiblioteka Ryczów
Czytelnia Filii oferuje:

Biblioteka Ryczów
Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt