napis

Filia w Bachowicach

filia Bachowice

Placówka powstała z przekształcenia biblioteki istniejącej od 1966 roku; w latach 1976-1991 zajmowała lokale w budynkach prywatnych, od 1.08.1991 r. przeniesiona do lokalu (48 m2) w budynku Zespołu Szkono-Przedszkolnego w Bachowicach przy ul. Księdza Gołby 1B/1.

Stan zbiorów ogółem: 18.511 woluminów o wartości 118.259,62 zł., w tym księgozbiór - 18.287 woluminów, roczniki czasopism - 194 woluminy, zbiory elektroniczne - 30. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Stan zbiorów ogółem: 18.881 woluminów o wartości 136.759,75 zł., w tym księgozbiór – 18.649 woluminów, roczniki czasopism - 194 woluminy, zbiory elektroniczne - 38. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./

Wypożyczenia – 7.159 woluminów; czytelnicy - 415; odwiedziny – 3.613; uczestnicy imprez – 423; informacje - 183. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Wypożyczenia – 8.095 woluminów; czytelnicy - 422; odwiedziny – 5.534; uczestnicy imprez – 299; informacje - 246. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./
Filia w Bachowicach oferuje czytelnikom literaturę piękną polską i obcą, literaturę piękną dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularnonaukową i naukową (w tym podręczniki akademickie), lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z opracowaniami, zbiory multimedialne, regionalne, roczniki czasopism (Dziennik Ustaw, Monitor Polski) i prasę bieżącą.

Księgozbiór Filii w Bachowicach liczy ponad 18 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Zbiory czytelni udostępniane są tylko na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość. Istnieje możliwość wykonania kserokopii fragmentów materiałów bibliotecznych.

>>>>>>> REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW >>>>>>

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia Filii oferuje:

Biblioteka Bachowice Biblioteka Bachowice


Biblioteka Bachowice
Czytelnia Filii oferuje:

Biblioteka Bachowice

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt