napis

KONKURSY

KONKURS "MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA"

27 października 2016 r. odbył się konkurs "Mistrz Pięknego Czytania" zorganizowany przez Bibliotekę szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach i Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach, w którym uczestniczyło 21 uczniów.

W kategorii - szkoła podstawowa kl. IV-VI - zwycięzcami zostali:

Mistrz Czytania - Nina Hojowska
Wicemistrz Czytania - Aleksandra Stanek
Wyróżnienia - Emilia Kruszecka i Dawid Gołba

W kategorii - gimnazjum kl. I-III - zwyciężyli:

Mistrz Czytania - Klara Zima
Wicemistrz Czytania - Mateusz Grubka
Wyróżnienie - Maria Stokłosa

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy umiejętności pięknego czytania i życzymy wiele sukcesów!!!

    Fotogaleria >>    
"W królestwie bajek"

W okresie od 9.06 do 22.06 2016 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zostały przeprowadzone konkursy plastyczne pt.: "W królestwie bajek", których celem było przybliżenie utworów literatury dziecięcej oraz rozbudzanie pasji czytania.

Do konkursu przystąpiło łącznie 180 uczniów klas 0-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

Komisja oceniając prace plastyczne brała pod uwagę wytyczne regulaminu konkursu, a także zgodność z treścią książki, pomysłowość oraz samodzielność wykonania pracy. Przyznając dyplomy i nagrody książkowe następującym zwycięzcom:
I miejsce: Anna Warzecha 0a, Magdalena Kaszuba 0b, Dawid Kubas 0c, Dawid Śmiechowicz Ia, Natalia Foryś Ib, Weronika Machniak IIa, Szymon Polak IIb, Paulina Putek IIc, Aleksandra Odrzywolska IIIa, Emilia Kubarek IIIb.
II miejsce: Liza Gandziarowska Oa, Maja Charnas Ob, Maria Wnęk Oc, Karol Kornaś Ia, Bartłomiej Zyguła Ib, Mateusz Pindel IIa, Roxani Wciślik IIb, Daria Grondalczyk IIc, Nikola Sołtys IIIa, Patrycja Szydłowska IIIb.
III miejsce: Kacper Byrski Oa, Tadeusz Stodolny Ob, Michalina Prochownik Oc, Jakub Mostowik Ia, Maksymilian Budzyn Ib, Magdalena Woźniak IIa, Kamil Łabaj IIb, Jakub Kot IIc, Wiktoria Wadowska IIa, Dawid Gołba IIIb.
Wyróżnienie otrzymał Karol Wyzgał.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz wychowawcom klas 0-III za chęć współpracy z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży i rzetelne przygotowywanie dzieci do odbywających się w roku szkolnym 2015/2016 konkursów."Magiczny Świat Baśni"
Cykl konkursów w Oddziale dla Dzieci GBP w Spytkowicach

W czerwcu 2015 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Spytkowicach odbywają się konkursy czytelnicze z cyklu "Magiczny Świat Baśni".

W dniu 15.06 w konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie oddziałów zerowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach. Podczas konkursów dzieci wykonywały ilustracje do wybranej książki. Prace konkursowe oceniane były przez komisję konkursową, która starała się docenić zarówno wartości artystyczne prac, ich różnorodność oraz zaangażowanie dzieci.
Laureaci konkursu plastycznego:
I miejsce - Gabriela Sikora i Gabriela Adamczyk
II miejsce - Natalia Gołba i Maja Charnas
III miejsce - Jeremiasz Budek i Antoni Foryś
Wyróżnienia za najpiękniejsze rysunki otrzymali - Karol Kornaś i Bartosz Simik.

W dniach 16.06 uczniowie z klasy II A i 18.06 z klasy III A z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach uczestniczyli w konkursach pięknego czytania. Dzieci zaprezentowały swoje osiągnięcia w sztuce czytania wybranych fragmentów utworów literackich. Komisja oceniła modulację głosu, bezbłędność i płynność czytania tekstu.
Laureaci konkursów pięknego czytania:
I miejsce - Aleksandra Odrzywolska IIA, Julia Knapik IIIA
II miejsce - Wiktoria Wadowska IIA, Julia Kucharska IIIA
III miejsce - Weronika Hupert IIA, Bartosz Molenda IIIA
Wyróżnienie otrzymał - Radosław Stachura IIA

W dniach 19.06 i 23.06 odbyły się kolejne z cyklu konkursy pięknego czytania z udziałem klasy IIB i IIIB Szkoły Podstawowej. Jury po dokonaniu oceny uczestników i podsumowaniu punktów postanowiło przyznać nagrody następującym zwycięzcom:
I miejsce - Maria Mamoń IIB, Jakub Wróbel IIIB
II miejsce - Dawid Gołba IIB, Jakub Szarek IIIB
III miejsce - Kacper Bulek IIB, Karol Biel IIIB

W dniu 24.06 uczniowie klas IA, IB i IC z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach uczestniczyli w konkursie plastycznym i tym samym zakończyli cykl konkursów pt: "Magiczny świat baśni". Prace dzieci były wyjątkowe, dlatego po długiej naradzie komisja wyłoniła zwycięzców.
I miejsce - Magdalena Biel IA, Agnieszka Cich IB, Zuzanna Świergosz IC
II miejsce - Mateusz Pindel IA, Justyna Szewczyk IB, Daria Grondalczyk IC
III miejsce - Jakub Świergosz IA, Aleksandra Przystał IB, Aleksandra Bartel IC

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe zakładki, a zwycięzcom wręczono nagrody książkowe i dyplomy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach składa gratulacje laureatom, a wychowawcom klas serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży.

    Fotogaleria >>    
"Konkurs czytelniczy w bibliotece"

W dniach 18 i 19 maja 2015 r. odbyły się konkursy czytelnicze: "Książka - to mój przyjaciel", zorganizowane w GBP Spytkowice Filii w Ryczowie, we współpracy ze Świetlicami Wiejskimi w Półwsi i Ryczowie.

LAUREACI KONKURSU:
I miejsce - Dominika Bykowska i Patrycja Bałys
II miejsce - Monika Wanciura i Karolina Piórkowska
III miejsce - Anna Przewoźniak i Zuzanna Suślik

Dziękujemy pani Ewelinie Grondalczyk za współpracę i mamy nadzieję na dalsze spotkania.

"Bajkowa kraina"

W miesiącu grudniu 2014 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży GBP w Spytkowicach zorganizował dwa spotkania z uczniami Oddziału Zerowego grupy A i B Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach.

bajkowa kraina

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzono lekcję biblioteczną, podczas której dzieci dowiedziały się m.in. co to jest biblioteka, jaka jest różnica pomiędzy księgarnią a biblioteką, jakie zbiory znajdują się w bibliotece publicznej oraz jak należy dbać i szanować książki, aby mogły służyć innym dzieciom przez długie lata. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały książeczki, które oglądały i opowiadały co się w nich znajduje. Powyższe spotkanie umożliwiło dzieciom przybliżenie miejsca, jakim jest biblioteka oraz kontakt ze słowem pisanym.

bajkowa kraina

Na kolejnym spotkaniu odbył się konkurs plastyczny, pt. "Bajkowa kraina", którego tematem było wykonanie dowolną techniką, ciekawych i pomysłowych ilustracji do bajeczki, wcześniej przeczytanej z pomocą mamy, taty lub innej osoby.

Komisja konkursowa po dokonaniu przeglądu i oceny prac postanowiła przyznać dyplomy i nagrody książkowe następującym zwycięzcom:

Miejsce I - Nikola Bydoń, Kamila Chrapkiewicz
Miejsce II - Karol Kornaś, Martyna Gawęda
Miejsce III - Bartosz Simik, Hanna Grabarczuk

"MAGIA W TYTULE"

W czerwcu 2014 roku Oddział dla Dzieci GBP w Spytkowicach zorganizował konkursy plastyczne pod hasłem "Magia w tytule", do których przystąpiło łącznie 160 uczniów klas O - III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach. Uczestnicy konkursów mieli za zadanie wykonanie ciekawych form prac plastycznych, które oceniane były pod względem ich zgodności z treścią książki, ogólne wrażenie estetyczne, pomysłowości w ujęciu tematu i kreatywności wykonania prac. Zwycięzcom zostały przyznane dyplomy oraz nagrody książkowe.

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW:

Uczniowie Oddziału Zerowego - grupa A
Miejsce I - Oliwia Trzcińska
Miejsce II - Patryk Maj
Miejsce III - Maria Kozioł
Uczniowie Oddziału Zerowego - grupa B
Miejsce I - Zuzanna Świergosz
Miejsce II - Krzysztof Stańko
Miejsce III - Jakub Świergosz
Uczniowie Oddziału Zerowego - grupa C
Miejsce I - Karol Kornaś
Miejsce II - Zuzanna Mudyna
Miejsce III - Weronika Machniak
Uczniowie klasy I A
Miejsce I - Jakub Brania
Miejsce II - Wiktoria Wadowska
Miejsce III - Nikola Sołtys
Uczniowie klasy I B
Miejsce I - Mateusz Karoń
Miejsce II - Kamil Godek
Miejsce III - Dawid Gołba
Uczniowie klasy IIA
Miejsce I - Emilia Kruszecka
Miejsce II - Zuzanna Woźniak
Miejsce III - Julia Kucharska
Uczniowie klasy IIB
Miejsce I - Anna Scąber
Miejsce II - Aleksandra Stanek
Miejsce III - Jakub Bratek
Uczniowie klasy III
Miejsce I - Oliwia Bratek
Miejsce II - Maksymilian Szalik
Miejsce III - Letizia Beretta

"Podróż w krainę baśni"

W czerwcu 2013 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przeprowadzono cykl konkursów plastycznych i czytelniczych z udziałem 150 uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej w Spytkowicach. Ideą zorganizowanych konkursów było rozbudzanie zainteresowań i nawyków czytelniczych, rozwijanie twórczych talentów, uwrażliwianie na piękno literatury, a także popularyzacja książek. Uczestnicy pięknego czytania zaprezentowali samodzielnie wybrane fragmenty utworów literackich, a komisja konkursowa zwracała uwagę na płynność, wyrazistość, tempo, dykcję, interpunkcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Z kolei prace dzieci biorących udział w konkursie plastycznym oceniane były za: zgodność z treścią baśni, ogólne wrażenie estetyczne, wrażliwość plastyczną i oryginalność.

Zwycięzcami konkursu czytelniczego, prezentując bardzo dobrą technikę czytania, zostali:
Oliwia Glistak, Mateusz Mostowik, Emilia Tomana, Szymon Kołaczek, Jakub Zwydak, Emilia Szarek, Alicja Morawska, Julia Gurdek, Jakub Łabaj,

W konkursie plastycznym, biorąc pod uwagę całokształt wykonanej pracy, za najlepszych zostali uznani:
Natalia Fornal, Oliwia Trzcińska, Aleksandra Przystał, Emilia Kubarek, Zuzanna Świergosz, Izabela Góral, Jakub Brania, Aleksandra Odrzywolska, Wiktoria Wadowska, Aleksandra Janik, Sebastian Rogóż, Julia Kostka, Karolina Szarek, Julia Kucharska, Marcin Marek.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

    Fotogaleria >>    
"Zatrzymaj się, zaczytaj się - z bajką od najmłodszych lat"

W miesiącu maju 2012 roku z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach odbył się cykl konkursów czytelniczych i plastycznych pod hasłem: "Zatrzymaj się, zaczytaj się - z bajką od najmłodszych lat", których celem było poznawanie literatury przez uczniów klas młodszych oraz rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych. Do konkursów przystąpiło łącznie 146 uczniów klas O-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, z których Komisja konkursowa wyłoniła 39 zwycięzców, przyznając im dyplomy i nagrody książkowe.

LAUREACI KONKURSÓW:

Uczniowie Oddziału Zerowego - grupa B
Miejsce I - Dawid Szarek
Miejsce II - Marcin Marek, Zuzanna Woźniak
Miejsce III - Bartosz Stępień, Aleksandra Łabaj

Uczniowie Oddziału Zerowego - grupa C
Miejsce I - Aleksandra Odrzywolska, Jakub Brania
Miejsce II - Nikola Sołtys, Inga Zębalska
Miejsce III - Julia Nowotarska, Julia Mazur ,Dawid Gołba

Uczniowie klasy I
Miejsce I - Maciej Chlebicki, Alicja Morawska
Miejsce II - Wiktoria Gołba, Jakub Łabaj
Miejsce III - Klaudia Manicka, Julia Kapica
Wyróżnienie: Maksymilian Szalik

Uczniowie klasy IIA
Miejsce I - Mateusz Mostowik
Miejsce II - Natalia Dukała
Miejsce III - Przemysław Oleksy, Oliwia Glistak

Uczniowie klasy IIB
Miejsce I - Karolina Kucharska, Jakub Zwydak
Miejsce II - Dominik Wyzgał, Krzysztof Maj
Miejsce III - Emilia Szarek, Julia Kapica

Uczniowie klasy III
Miejsce I - Aleksandra Mroczek
Miejsce II - Daria Byrska, Julia Jędrocha
Miejsce III - Maciej Korabik, Weronika Woźniak
Wyróżnienie: Sylwia Hołocińska, Alicja Morawska, Agnieszka Skwarczyńska, Zuzanna Maj, Mariusz Wilk, Kinga Dudek

    Fotogaleria >>    
"BAJKOWE POSTACIE"

W dniach od 1 do 31 marca 2011 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach zostały przeprowadzone konkursy plastyczne pt."Bajkowe Postacie", przybliżające dzieciom twórczość znanych bajkopisarzy oraz rozbudzające pasję czytania. Do konkursów przystąpiło 48 uczniów Oddziału Zerowego oraz klas I Szkoły Podstawowej w Spytkowicach. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać ilustracje do książek, które oceniane były pod względem ich zgodności z treścią bajki, estetyki i pomysłowości wykonania prac. Laureatów wyłoniła komisja konkursowa przyznając im nagrody książkowe i dyplomy. Zostali nimi:

Uczniowie Oddziału Zerowego

Miejsce I - Julia Gurdek
Miejsce II - Sebastian Michalec
Miejsce III - Alicja Morawska
                     Sebastian Rogóż

Uczniowie klasy I a

Miejsce I - Patrycja Maciasz
Miejsce II - Paweł Świdergał
Miejsce III - Adrian Stępień

Uczniowie klasy I b

Miejsce I - Patrycja Mostowik
Miejsce II - Jakub Zwydak
Miejsce III - Emilia Szarek
                     Adrianna Jasińska

"SPOTKANIE Z POEZJĄ"

przygoda zksiazka

23 marca 2011 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Spytkowicach przeprowadził konkurs "Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej", którego celem było przybliżenie utworów poezji dziecięcej, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych, a także uczenie współzawodnictwa między uczestnikami. Komisja konkursowa wyłoniła spośród 21 uczestników następujących zwycięzców:

Miejsce I - Aleksandra Mroczek
Miejsce II - Daria Byrska
Miejsce III - Julia Jędrocha

"PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ"

W dniu 17 marca 2011 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach odbył się konkurs przygoda zksiazka wiedzy ze znajomości baśni braci Grimm, w którym wzięło udział 29 uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej w Spytkowicach. Młodzi uczestnicy mieli za zadanie przeczytać książkę i udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe ucząc się przy tym rywalizacji i współpracy w grupie. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe:

Miejsce I - Maksymilian Wnęk
Miejsce II - Kornel Łabaj
Miejsce III - Wiktoria Kaleta

KONKURSY Z CYKLU "ŚWIAT NAJPIĘKNIEJSZYCH BAŚNI"

W miesiącu listopadzie 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla dzieci i młodzieży w Spytkowicach zorganizowano i przeprowadzono konkursy dotyczące znajomości baśni i bajek, których celem było rozwijanie pasji czytelniczych. Do konkursu przystąpiło łącznie 109 uczniów z klas II, III, IV i V Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach.

Zwycięzcy konkursów – 20 osób – otrzymało nagrody książkowe i dyplomy.

Laureaci konkursów:

Klasa II

Miejsce I - Julia Jędrocha
Miejsce II - Aleksandra Mroczek
Miejsce III - Daria Byrska
                      Arkadiusz Atamańczuk

najpiekniejsze_bajki
najpiekniejsze_bajki

Klasa III

Miejsce I - Julia Michalska
Miejsce II - Alicja Stańczyk
Miejsce III - Kornel Łabaj
                     Jakub Grabarczuk

Klasa IV

Miejsce I - Barbara Cich
Miejsce II - Natalia Klimek
Miejsce III - Karolina Caban
                     Jakub Krystian

najpiekniejsze_bajki
najpiekniejsze_bajki najpiekniejsze_bajki

Klasy V

Miejsce I - Marcin Filuś
                    Aleksandra Prorok
                    Aleksandra Kubarek
Miejsce II - Radosław Babiuch
                    Paweł Mamoń
Miejsce III - Kartarzyna Jagiełło
                     Aleksanadra Knapik
                     Andrzej Kuźniar

"MARATON Z BAŚNIAMI" - CYKL KONKURSÓW

W dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbył się cykl konkursów czytelniczych o tematyce baśniowej dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Spytkowicach. W zmaganiach konkursowych wzięło udział łącznie 68 osób. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, rozumienia treści książek i zamiłowania czytelniczego. Pierwszego dnia uczniowie klasy Va w skupieniu przystąpili do maraton z basniami rywalizacji w konkursie pt: "Pożeracze książek". Zwycięzcą został Adrian Michalec. W klasie VIa w konkursie "W krainie baśni" najlepszą okazała się Oliwia Kozioł. W następnym dniu do zmagań konkursowych przystąpiły klasy Vb - "Baśniowy świat braci Grimm" oraz VIb "Znam tą baśń". Laureatką w klasie Vb została Joanna Grondalczyk, a w klasie VIb - Patrycja Fabin i Katarzyna Mostowik.

maraton z basniami

Dziękujemy pani Ilonie Knapik za zainteresowanie młodzieży konkursem i zaangażowanie w przygotowanie uczestników.

Komisja konkursowa wyłoniła 15 laureatów przyznając nagrody książkowe i dyplomy:

"Pożeracze książek"

Miejsce I - Adrian Michalec
Miejsce II - Patrycja Michalec, Szymon Babiuch
Miejsce III - Krzysztof Pytel maraton z basniami

"W krainie książek"

Miejsce I - Oliwia Kozioł
Miejsce II - Gabriela Krystian
Miejsce III - Magdalena Fryc

"Baśniowy świat braci Grimm"

Miejsce I - Joanna Grondalczyk
Miejsce II - Karolina Cieślik maraton z basniami
Miejsce III - Łukasz Caban

"Znam tą baśń"

Miejsce I - Patrycja Fabin, Katarzyna Mostowik
Miejsce II - Iwona Caban, Aleksandra Nowak
Miejsce III - Roksana Joachimiak

"SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ" - KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 9 czerwca 2010 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach odbył się konkurs plastyczny pt: "Spotkanie z książką" dla uczniów Oddziału Zerowego grupy A i B, w której łącznie wzięło udział 27 dzieci. W trakcie konkursu uczniowie wykonywali ilustracje do ulubionej bajki. Komisja konkursowa po ocenieniu prac przyznała dwa pierwsze miejsca, dwa drugie, dwa trzecie oraz dwa wyróżnienia.

spotkanie z książką

Lista laureatów:

Miejsce I
Wiktoria Sołtys
Dawid Gniadek

Miejsce II
Dawid Pietraszewski
Emilia Szarek

Miejsce III
Dominika Źróbek
Krzysztof Maj

Wyróżnienie
Arkadiusz Mroczek
Aleksandra Trafiał

"ABC wiedzy o książce"

W konkursie "ABC wiedzy o książce" zorganizowanym przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach wzięli spotkanie z książką udział uczniowie Szkoły Podstawowej (grupy wiekowej kl. IV-VI). Dwudziestu uczestników rozwiązywało test wyboru dotyczący historii książki.

Zwycięzcami zostali :

Filip Kaszuba
Mikołaj Zima

"Wiosenne przebudzenie"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Komisja oceniła wyniki konkursu pt: "Wiosenne przebudzenie", konkurs_wiosenne_przebudzenie w którym uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej. Uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający ich wiedzę w zakresie pierwszych zwiastunów wiosny.

Zwycięzcami zostali :

Anna Janus
Weronika Klaja
Nikola Putek

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt