napis

ZAPYTANIE OFERTOWEDyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 8, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców posiadających stosowne uprawnienia do: Wykonania robót instalacyjnych związanych z wymianą kotła gazowego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach.

Termin spotkania w dniu 31.07.2018r. o godz. 10:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, ul. Zamkowa 8.


Załączniki:
Zapytanie - ogłoszenie
Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt