napis

WYSTAWYWystawy zorganizowane w GBP w Spytkowicach

„JA I MÓJ BRAT. INNY WYMIAR ŚWIADOMOŚCI”

W marcu 2022 r. w naszej bibliotece udostępniamy Państwu ekspozycję „Ja i mój brat. Inny wymiar świadomości”. Mieszkańcy naszej gminy, Irena Lurie-Chudy i Józef Tomera, prezentują swoje obrazy i prace plastyczne. Zapraszamy!

>
Malarstwo Lidii Kubisztal


„…JAK PIES Z KOTEM” wystawa malarska

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach, Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku zapraszają do obejrzenia grafiki i obrazów wrocławianina Wiktora Skóry. Artysta amator, samouk, uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, rzeźbę, rękodzieło artystyczne oraz twórczość literacką w formie felietoników i kupletów. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczył w warsztatach i plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Jego prace można spotkać w kraju i za granicą, m.in. w Grecji, Niemczech, USA, Austrii.

Wystawa pt.: „…Jak pies z kotem” jest udostępniona zwiedzającym w budynku GBP w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8 od 2 sierpnia do 30 września 2021 r.KAROL WOJTYŁA. NARODZINY. WYSTAWA W GBP W SPYTKOWICACH
narodziny JPII

Od maja 2020 r. w naszej bibliotece można oglądać wystawę: „Karol Wojtyła. Narodziny”, której celem jest przypomnieniem postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II, bogactwa jego życia, osobowości i myślenia oraz upamiętnienie setnej rocznicy urodzin papieża. Wystawa prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły jako kolejne „narodziny” – rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, a również przygotowanie do pełnienia coraz to nowszych ról życiowych i społecznych. Dzięki reporterskiej narracji, wzbogaconej o materiały fotograficzne i papieskie cytaty oraz wspomnienia świadków możemy zgłębić proces kształtowania się osobowości papieża oraz zrozumieć realia historyczne, w których żył.

Tematyka plansz: #Lolek; #Karol; #Ksiądz; #Wujek; #Kardynał; #Pielgrzym; #Ojciec; #Święty.

Twórcą i organizatorem ekspozycji jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie. Wystawa została udostępniona zwiedzającym na podstawie licencji udzielonej przez Centrum dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach.

Wystawa była prezentowana w GBP w Spytkowicach do 30 listopada 2020 r.

narodziny JPII

WYSTAWA MALARSTWA SYLWII PRAŻMOWSKIEJ-KULIG

W styczniu i lutym 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach gościła wystawa malarstwa pani Sylwii Prażmowskiej-Kulig, która poprzez malarstwo dzieli się swoimi przeżyciami. Ekspozycja prezentowała akwarele, pastele, oleje oraz malarstwo na porcelanie. 1 lutego odbył się finisaż wystawy, w czasie którego zebrali się artyści, przyjaciele i rodzina malarki oraz mieszkańcy gminy Spytkowice.

Sylwia Prażmowska-Kulig - absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, Studium Wychowawstwa Zawodowego w Heidelbergu w Niemczech, germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się twórczością artystyczną w różnych technikach malarskich. Od 1989 do 2005 r. prowadziła kursy malarstwa i rysunku w Wyższych Szkołach Użyteczności Publicznej (Volkschohschulen) w Niemczech. Zajmowała się również malarstwem teatralnym dla teatru w Ludwigshafen i Holiday Parku w Hassloch. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i w Niemczech. Należy do stowarzyszeń artystów: „Bałysówka” w Tomicach i Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku” w Oświęcimiu. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Obecnie poza malarstwem zajmuje się renowacją starych obrazów.

WYSTAWA „DOLINA KARPIA W OBIEKTYWIE”
dolina karpia w obiektywie

Wystawa „Dolina Karpia w obiektywie” ukazuje walory krajoznawczo-przyrodnicze i atrakcje turystyczne terenów rybackich na obszarze Doliny Karpia. Jedną z zalet tej ekspozycji jest możliwość zobaczenia piękna naszych terenów z lotu ptaka. O bogactwie naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego rybołówstwa i akwakultury świadczyć może fakt, że na znacznej części obszaru utworzono ostoję Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jak widać na planszach, Dolina Karpia to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest to miejsce zarówno dla miłośników przyrody, amatorów turystyki aktywnej, jak również dla osób szukających ciszy i odpoczynku. Nie pominięto też cennych zabytków, w tym Szlaku Architektury Drewnianej oraz atrakcji turystycznych regionu - Parków Rozrywki w Zatorze – Energylandia i Zatorland. Wystawę udostępniono zwiedzającym w dniu spotkania promocyjnego oraz od 1 listopada do 15 grudnia 2018 r. w budynku GBP w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

Ekspozycję przygotowano w ramach operacji pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”."ZIMNA WOJNA. KRÓTKA HISTORIA PODZIELONEGO ŚWIATA". WYSTAWA IPN
zimna wojna

Wójt Gminy Spytkowice, Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zaprosili mieszkańców gminy do zapoznania się z wystawą "Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata", przygotowaną i udostępnioną przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie. Ekspozycja przybliżyła nam wydarzenia z lat 1945-1991, składające się na historię świata podzielonego żelazną kurtyną i rozgrywające się na niemal wszystkich kontynentach. Na 120 planszach znalazły się fotografie - słynne ikony zimnej wojny oraz skłaniające do refleksji mniej znane obrazy o charakterze dokumentacyjnym, którym towarzyszą kilkuzdaniowe komentarze. Wystawę można było oglądać od 5 do 14 czerwca 2017 r. w sali WDK w Spytkowicach.

"W KRAINIE DŹWIĘKU". EDUKACYJNA WYSTAWA MUZYCZNA

Od 5 maja do 7 czerwca 2017 r. w GBP gościła edukacyjna wystawa muzyczna "W świecie dźwięku", propagująca kulturę muzyczną w oparciu o zapoznanie z drukami, przyrządami i instrumentami muzycznymi oraz słuchanie żywej muzyki (koncert i prezentacja instrumentu), a także pogłębiająca wiedzę o roli muzyki w środowisku artystów młodopolskich na przykładzie osoby Wojciecha Weissa. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa, Fundacja "Sonoramente", Prywatna Profesjonalna Szkoła Muzyczna 1 st. im. Aleksandra Dębskiego w Krakowie. Wernisaż wystawy, wykłady z prezentacjami multimedialnymi: Marii Dudek "Muzyka wokół nas" i Anji Weiss "Muzyka w życiu Wojciecha Weissa" oraz recital saksofonowy Dominiki Stańko odbył się 22 maja 2017 r. w siedzibie biblioteki.

"BARWY OŚWIĘCIMSKIE PĘDZLEM MALOWANE" Wystawa malarska

Od 17 marca do 30 kwietnia 2017 r. GBP w Spytkowicach oraz Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury "Grupa na Zamku" w Oświęcimiu zapraszają do obejrzenia premierowych obrazów powstałych w ramach pleneru malarskiego, który odbył się w czerwcu 2016 r. oraz indywidualnych dokonań twórców z całej Polski, zrzeszonych w RSTK działającym od 32 lat na terenie miasta Oświęcim.


    Fotogaleria >>    


"SMOKI I SMOKOBÓJCY" "NA TROPACH SMOKA WAWELSKIEGO" Wystawy Wydawnictwa Sativa Studio

Od 20 lutego 2017 r. do 16 marca 2017 r. w naszej Bibliotece można było oglądać dwie oryginalne wystawy wg projektu Katarzyny Malkusz z tekstem opracowanym przez dra Marka Sikorskiego, przygotowane przez Wydawnictwo Sativa Studio pt.: "Smoki i smokobójcy" oraz "Na tropach smoka wawelskiego - rozwiązanie historycznej zagadki.

prace skazanych "Prace skazanych. Wystawa rękodzieła udostępniona przez Zakład Karny w Wadowicach"

Od połowy stycznia do 20 lutego 2017 r. w Sali wystawowej Biblioteki w Spytkowicach podziwialiśmy piękne prace wykonane w Zakładzie Karnym w Wadowicach w ramach twórczości własnej skazanych. Dziękujemy za udostępnienie eksponatów.
"Tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Wystawa fotografii i kartek świątecznych"

Od 15 grudnia 2016 r. do połowy stycznia 2017 r. w naszej Bibliotece można było oglądać wystawę poświęconą świątecznym obyczajom, potrawom, dekoracjom stołów, mieszkań i miast. Można było oglądać piękne karty świąteczne z lat 1996-2016.

"Tradycja pochówku w trzech religiach świata: Judaizmie, Chrześcijaństwie i Islamie - wystawa fotografii Anji od 21 października do 30 listopada 2016 r.

W związku z okresem święta Wszystkich Świętych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach prezentujemy wystawę, poświęconą tradycji funeralnej w obcych kulturach. Wystawa ma na celu przybliżenie podejścia do śmierci w trzech monoteistycznych religiach świata - Judaizmie, Chrześcijaństwie i Islamie.

Ekspozycja prezentuje na 70 fotografiach cmentarze: żydowskie - z Bobowej i Wrocławia , chrześcijańskie - z terenów Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Włoch oraz muzułmańskie - z Maroka, ze względu na fakt, że te trzy religie mają wspólne źródło. Dzięki wystawie zwiedzający mogą zobaczyć detale architektoniczne poszczególnych cmentarzy oraz jak wyglądają nekropolie w poszczególnych kulturach świata.

3 listopada 2016 r. młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach uczestniczyła w towarzyszącym wystawie, interesującym wykładzie połączonym z prezentacją multimedialną pt.: "Tradycja pochówku w trzech religiach świata". Anja Weiss przekazała uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące pochówku i żałoby w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie, zaprezentowała przykładowe nekropolie żydowskie, muzułmańskie i chrześcijańskie. Dodatkowo przedstawiła też romski obrządek pogrzebowy jako przykład pochówku w chrześcijaństwie oraz kilka cmentarzy społeczności romskiej.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice do obejrzenia ekspozycji.
"Wśród tureckich tulipanów. Wystawa fotografii i przedmiotów tureckich"

Do połowy października 2016 roku mamy okazję zapoznać się z kolejną ekspozycją z cyklu orientalistycznego, zapoczątkowanego przez Anję Weiss w 2015 r. w naszej Bibliotece. Tym razem możemy zaznajomić się z kulturą turecką i szerzej pojętą kulturą i sztuką muzułmańską. Oprócz licznych fotografii, wśród eksponatów można podziwiać tureckie rzemiosło artystyczne: wyroby ceramiczne, tkaniny - modlitewniki ozdobne i kilim, piękne wyroby mosiężne i miedziane oraz oryginalny zegar modlitewny.

Po wernisażu, w dniu 14 września 2016 r., autorka wystawy Anja Weiss zaprosiła uczestników do wysłuchania interesującego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną "Kobieta na Bliskim Wschodzie", który ukazał słuchaczom sytuację kobiet w krajach muzułmańskich. Na wykładzie zaprezentowano: rolę kobiety przed islamem, role matki, żony i teściowej w islamie, kwestie dziedziczenia, tradycje weselne, ruch feministyczny.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice do zapoznania się z ekspozycją

Wystawa poplenerowa RTSK " Grupa na Zamku" w Oświęcimiu

Od 17 kwietnia do końca czerwca 2016 r. mamy przyjemność oglądać ekspozycję promującą prace malarskie 28. artystów malarzy zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury "Grupa na Zamku" w Oświęcimiu. Obrazy prezentujące walory środowiska przyrodniczego i kulturowego Ziemi Oświęcimskiej i Gminy Spytkowice, wykonano podczas II Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, trwającego od 10-16 czerwca 2015 r. w gospodarstwie agroturystycznym Franciszka Działowego w Spytkowicach - Lipowa 8. W spytkowickiej bibliotece swoje prace wystawiają: Celer Bogumiła, Chwalisz Katarzyna, Demski Jerzy, Demska Barbara, Drzyżdżyk- Dziudziel Urszula, Gierlicki Zbigniew - komisarz pleneru, Gierlicka Ewa, Klimczak Dorota, Korycik Antoni, Maślankowska Maria, Najda Stanisław, Nosal - Tobiasz Anna, Pawlik Józef, Piech Maria, Skóra Wiktor, Słyś Halina, Sucherek Wanda, Szadkowska Cecylia, Szczypka Bronisława, Szmiel Barbara, Świtalska Kamila, Urbańczyk Teresa, Włodarczyk Weronika, Wojtas Magdalena, Wojtas Stanisław, Wojtyna Stanisława, Zaremba Marek, Ziob Zbigniew.

Ekspozycja udostępniona jest mieszkańcom Gminy Spytkowice w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8. Zapraszamy!
Wystawa "W świecie gejsz i samurajów" Anja Weiss i Maria Anna Dudek

W marcu 2016 r. otwarto kolejną z Cyklu orientalistycznego wystawę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach pt.: "W świecie gejsz i samurajów", przedstawiającą tradycyjną kulturę japońską. Ekspozycja podzielona jest na dwie części: Drzeworyty - obrazy z życia w dawnej Japonii oraz Japońskie artefakty.

Do połowy kwietnia mamy jeszcze możliwość zapoznania się z życiem i zwyczajami XVIII i XIX wiecznej Japonii, podziwiając drzeworyty z kolekcji słynnego młodopolskiego malarza Wojciecha Weissa. Artysta, podobnie jak jemu współcześni artyści z Francji i Polski, uległ fascynacji odmienną estetyką sztuki Dalekiego Wschodu. Widzimy tu wizerunki pięknych kobiet oiran autorstwa najsławniejszego mistrza drzeworytu Kitagawy Utamaro, ponadto wspaniałe słynne pejzaże Utagawy Hiroshige. Nie zabrakło też przedstawień samurajów i walecznych rycerzy autorstwa Utagawy Yoshitory, a także drzeworytów Totoyi Hokkei i Utagawy Kuninao. Cała kolekcja oryginalnych drzeworytów prezentowana była w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie w 2008 roku. W Spytkowicach pokazane zostały ich wierne repliki. Dodatkową atrakcją ekspozycji są unikatowe archiwalne zdjęcia ukazujące Japonię sprzed ponad stu lat.

W części Japońskie artefakty znajdują się eksponaty obejmujące słynną porcelanę i ceramikę, tkaniny oraz wyroby drewniane, z charakterystycznymi cechami sztuki japońskiej. Na ścianach goszczą olbrzymie wachlarze z żurawiami i gałązkami kwitnącej wiśni oraz autentyczne jedwabne kimono. Dopełnieniem przeżyć estetycznych są plansze z potrawami japońskimi podanymi w charakterystycznych naczyniach.

Podczas wernisażu wystawy w dniu 9 marca mieliśmy możliwość zobaczyć dwa oryginały drzeworytów z kolekcji Wojciecha Weissa oraz obraz olejny "Japonka" z 1908 r., dzieło Ireny Weissowej "Aneri", malarki i żony Wojciecha Weissa. Nasza biblioteka jest czternastym miejscem w Polsce, w którym, od czasów po II wojnie światowej, pokazano oryginał "Japonki". Po wernisażu uczestniczyliśmy w dwóch interesujących wykładach, połączonych z prezentacjami multimedialnymi: "Sekrety gejszy" Marii Anny Dudek oraz "Kobieta japońska kontra niewolnica arabska" Anji Weiss.


    Fotogaleria >>    


Wystawa "Tajwan okiem kulturoznawcy"

Wystawa "Tajwan okiem kulturoznawcy" ma na celu przedstawienie różnorodności kulturowej Tajwanu na tle państw Dalekiego Wschodu: Chin, Japonii i Korei. Punkt wyjścia stanowi kultura chińska, promieniująca w całym regionie zwanym kręgiem cywilizacji konfucjańskiej. Prezentowane obiekty to fotografie z podróży odbytej przez organizatorkę w 2014 roku oraz przykłady sztuki użytkowej, obejmującej wyroby od początku XX wieku po czasy współczesne.

Ekspozycja dzieli się na trzy części: Religia, Pejzaż oraz Kultura materialna.

Pierwsza z nich wprowadza w świat duchowości, który charakteryzuje odmienna od chrześcijańskiej religijność, wywodząca się z buddyzmu, taoizmu oraz konfucjanizmu. Cechę tę opisuje termin synkretyzmu religijnego, czyli połączenie elementów różnych systemów religijnych, filozoficznych, w którym żaden z nich nie pełni roli dominującej. Na szczególną uwagę zasługuje fotografia przedstawiająca wnętrze Świątyni Fuyou ku czci bogini Mazu, "patronki" Tajwanu, oraz tabliczka ema do wypisywania życzeń jako japońska spuścizna we współczesnej kulturze tajwańskiej.

W części Pejzaż Tajwan ukazany jest z dwóch perspektyw: pejzażu miejskiego oraz naturalnego z elementami lokalnej zabudowy. Oba stanowią przestrzeń życiową dla ponad 23 milionowej populacji, tak z architekturą zabytkową (m. in. tradycyjna chińska architektura z II poł. XIX w., architektura kolonialna oraz tradycyjna japońska architektura z lat 1895-1945) jak i nowoczesną, reprezentowaną przez górujący wieżowiec Taipei 101 - rozpoznawalny na całym świecie "kulturowy" symbol Tajwanu.

W ostatniej części - Kultura materialna - znajdują się obiekty obejmujące przede wszystkim ceramikę, tkaniny i druki, a dodatkowo wyroby drewniane i metalowe. Na ich przykładzie można dostrzec różnice dzielące kulturę chińską i japońską, a także te między rodzimą sztuką obu krajów a zachodnimi wyobrażeniami na jej temat. Prezentowana okładka francuskiego czasopisma L Illustration (fr. Ilustracja) z 1928 roku oraz reprint dwóch drzeworytów japońskich autorstwa Kitagawy Utamaro (1735-1806) pokazują jak bardzo zachodnia stylizacja może odbiegać od oryginału.

"Osobliwością" towarzyszącą wystawie są dwie północnokoreańskie filiżanki z połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, sygnowane napisem w języku koreańskim oraz angielskim.

Cały projekt wpisuje się w orientalistyczny cykl zapoczątkowany 2 grudnia 2015 roku edukacyjną wystawą fotografii, ceramiki i rzemiosła "W oko wpadło mi Maroko Anji Weiss" w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach.

W dniu 19 stycznia 2016 roku o godz. 16.00 w wernisażu i wykładzie "Tajwan okiem kulturoznawcy" zaprezentowanym przez autorkę wystawy Marię Annę Dudek, warszawiankę, absolwentkę Kulturoznawstwa dalekowschodniego UJ w Krakowie, uczestniczyli przyjaciele i znajomi artystki oraz mieszkańcy Gminy Spytkowice.

Wszystkich zainteresowanych kulturą Dalekiego Wschodu zapraszamy do końca lutego 2016 r. do obejrzenia ekspozycji w Bibliotece Głównej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

    Fotogaleria >>    


"W OKO WPADŁO MI MAROKO" WYSTAWA FOTOGRAFII, CERAMIKI I RZEMIOSŁA
Do końca grudnia 2015 roku mamy okazję zapoznać się z niezwykle barwną i interesującą kulturą i architekturą bliskowschodnią

Anja Weiss, prawnuczka Wojciecha Weissa - malarza, rektora krakowskiej ASP, 2 grudnia 2015 r. otworzyła w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach wystawę swoich fotografii i zbiorów "W oko wpadło mi Maroko". Ekspozycja jest propozycją dla osób zainteresowanych kulturą arabską. Edukacyjny charakter wystawy stanowią ciekawe autorskie opisy i komentarze do przedmiotów i fotografii. Wśród eksponatów znajdziemy: naczynia, misy, dzbany, fajki wodne, rękę Fatimy, biżuterię, kadzielnicę, oryginalne wydanie Koranu oraz wspaniałe fotografie, przedstawiające życie codzienne i architekturę Maroko. Po wernisażu, uczestnicy zostali zaproszeni do wysłuchania interesującego wykładu połączonego z prezentacją multimedialną "Maroko - kraj kontrastów". Dodatkową atrakcją była możliwość zapisania swojego imienia po arabsku. Imiona gości wernisażu kaligrafowała autorka wystawy Anja Weiss.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice.


    Fotogaleria >>    


wystawa Cichoń WYSTAWA MALARSTWA I CERAMIKI PAULINY CICHOŃ
Do 12 maja 2015 r. mamy okazję zapoznać się z twórczością Pani Pauliny w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Mamy nadzieję, że wytrwałość i pasja artystki zaowocują kolejnymi wystawami.

14 kwietnia 2015 r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż pierwszej indywidualnej wystawy Pauliny Cichoń, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach Alicja Kolasa, właścicielka tomickiej Galerii Sztuki Bałysówka Mira Sabatowicz, lokalni twórcy, sympatycy biblioteki oraz rodzina i znajomi młodej artystki.

Na prezentowanej w Wadowickiej Bibliotece Publicznej ekspozycji można zobaczyć głównie obrazy akrylowe. Motywem przewodnim prac jest martwa natura, kwiaty oraz postać dziecka. Drugim elementem ekspozycji jest ręcznie malowana porcelana, na której widnieją kwiaty, ornamenty i inne graficzne formy projektowane specjalnie na życzenie klienta. Porcelana malowana jest specjalną farbą, dzięki temu tworzona przez Paulinę ceramika stanowi nie tylko przedmiot użytkowy, ale może być także oryginalnym prezentem.

Paulina Cichoń, mieszkanka Spytkowic, uczęszczała do Liceum Plastycznego im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Tam zaczęło się jej malarstwo temperą, akrylem i olejem. Zaczęła rozumieć jaki wpływ na to co widzialne ma kolor, światło oraz faktura i starała się przenieść to wszystko na płótno. W szkole poznała też bliżej szkło jako materiał. Obroniła dyplom z witrażu tworząc abstrakcyjny obraz pt. "Łodzie". Dyplom z malarstwa zdobyła w 2010 roku tryptykiem "Martwa natura na strychu". Po zdobyciu tytułu artysty plastyka podjęła naukę w Krakowskiej Szkole Artystycznej na kierunku Projektowanie Wnętrz i Przestrzeni. Obecnie pracuje głównie jako grafik komputerowy, tworząc wizerunek firm, projektując elementy reklamy lub stron internetowych. Nadal pozostaje jej bliskie malarstwo, teraz szczególnie akrylowe. W obrazach można doszukać się inspiracji impresjonizmem. Tematyką często jest natura sama w sobie oraz od jakiegoś czasu syn artystki. Brała udział w wystawach zbiorowych przygotowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach w 2014 r.: "Gmina Spytkowice - wczoraj i dziś" w Wadowicach i "Spytkowice - wczoraj i dziś" w Kalwarii Zebrzydowskiej 2014 r.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice.

Irena Lurie
Wystawa "MALARSTWO. IRENA LURIE-CHUDY"
otwarta 2 LUTEGO - 15 MARCA 2015 r. w godz. 11.00 -17.00 Autorzy wystawy: Irena Lurie-Chudy, GBP w Spytkowicach

6 lutego 2015 r. Irena Lurie-Chudy otwarła swoją pierwszą indywidualną wystawę, prezentującą prace olejne, akwarele, pastele i grafiki. Wernisaż zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej Zbigniew Jurczak, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej Teresa Sztaba, właścicielka tomickiej Galerii Sztuki Bałysówka Mira Sabatowicz i Bogusław Jacek Pacek, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie, rodzina i przyjaciele artystki oraz miłośnicy malarstwa.

Pani Irena jest amatorką, która z zaangażowaniem rozwija swoją pasję i przelewa radość tworzenia na płótno. Kocha krajobrazy i martwa naturę. Wiele lat temu odkryła w sobie zamiłowanie do malarstwa. Jednak życie codzienne nie pozwoliło jej na rozwijanie artystycznej pasji. Od dzieci, którym poświęciła swoje życie, dostała na urodziny zestaw farb i znów chwyciła za pędzel. To niełatwe doświadczenie wiąże się z ciągłym poszukiwaniem i odkrywaniem siebie na nowo. Na szczęście od teraz, bez względu na to, gdzie się znajdzie, już zawsze i niezmiennie będzie jej towarzyszyło malarstwo.

Artystka obecnie wystawia swoje prace w Galerii Sztuki Bałysówka w Tomicach i w Galerii ArtDoKa w Domu Kultury w Paszkówce.

W tej chwili mamy okazję zapoznać się z twórczością Pani Ireny w naszej Bibliotece. Mamy nadzieję, że wytrwałość i pasja malarki zaowocują kolejnymi wystawami

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice.

    Fotogaleria >>    


slady karola wojtyly Wystawa "KALWARYJSKIE ŚLADY KAROLA WOJTYŁY"
otwarta 3 GRUDNIA 2014 r. - 20 STYCZNIA 2015 r. w godz. 11.00 -17.00 udostępniona przez Centrum Kultury, Sortu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ekspozycja składa się z 30. plansz upamiętniających wydarzenia sprzed trzydziestu lat. Ukazuje zdjęcia z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W większości są to zdjęcia uwieczniające pobyt Papieża na oficjalnych uroczystościach.

Kalwaria anielska
Wystawa "KALWARIA ANIELSKA" otwarta 10 PAŹDZIENIKA - 30 LISTOPADA 2014 r. w godz. 11.00 -17.00
Autorzy wystawy: koncepcja i oprac. merytoryczne o. Egidiusz Włodarczyk, fotografie Piotr Bielecki udostępniona przez Centrum Kultury, Sortu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ekspozycja składa się z 40. plansz z wieloma wartościowymi fotografiami, przedstawiającymi m.in.: polichromię Pustelni św. Rozalii w Barwałdzie Górnym, Anioły w kościele Grobu Najświętszej Maryi Panny w Brodach, kościoła i klasztoru kalwaryjskiego.

Aniołowie wpisani są na trwałe w historię i teraźniejszość Kalwarii. Już na początku, kiedy nie istniało jeszcze miasto, a budowę klasztoru dopiero planowano, Mikołaj Zebrzydowski miejsce to oddał pod ich opiekę. Kościół i klasztor na kalwaryjskim wzgórzu dedykowano Maryi - Królowej Aniołów. Obiekty, które tworzą Kalwarię: kościoły i kaplice, wyposażono w setki anielskich postaci utrwalonych na płótnie i w drewnie. Uczyniono to nie tylko po to, by wnętrzom dodać uroku, ale by przypomnieć, że choć aniołowie są duchami i niewiele mają wspólnego z rozkosznymi cherubinkami, naprawdę istnieją. Dyskretnie obecni, pełni pokoju towarzyszą każdemu. Chcesz ich dostrzec? Rozejrzyj się wokół…

Aniołowie… Strzegą dobrego początku, prowadzą po zawiłych drogach życia, stoją na straży tego, co naprawdę cenne, chronią przed, tym, co złe, wspierają w chwilach cierpienia, wlewają w serce radość i nadzieję, kierują myśli ku temu, co nie przemija, pomagają przejść z życia do Życia.

Już w akcie fundacyjnym klasztoru kalwaryjskiego podpisanym 1 grudnia 1602 r. na Wawelu, Mikołaj Zebrzydowski stwierdził, co następuje: "Przyrzekamy i zobowiązujemy się do wybudowania u podnóża tej góry klasztoru dla braci tego zakonu i złączonego z nim kościoła ukazania się św. Michała Archanioła. Całą górę Żarek i wszystkie wspomniane miejsca oddajemy pod opiekę świętego Michała i jemu powierzamy".

Jedna z fotogram opatrzona została następującym komentarzem o Aniołach: "Wlewają w serce radość i nadzieję". Wszystkim życzymy tej właśnie radości w sercu i nadziei każdym dniu.

Kto nie miał okazji zapoznać się z wystawą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ma niepowtarzalną okazję uczynić to właśnie teraz w naszej Bibliotece. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice.

wisla Wystawa "Wisła w Małopolsce" w Bibliotece
W dniach od 28 października do 10 listopada w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach prezentowana będzie edukacyjna wystawa fotograficzna pt. "Wisła w Małopolsce". Autorem zdjęć jest Marcin Karetta - znany fotograf przyrodniczy, zaś głównym organizatorem ekspozycji Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.

Wczoraj, 28 października o godz. 15:00, w budynku GBP w Spytkowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, w którym uczestniczyli: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski, Radni Rady Gminy Spytkowice, Sekretarz Gminy Anna Przejczowska, Skarbnik Gminy Alina Antosz, Dyrektor GBP w Spytkowicach Alicja Kolasa, Dyrektor GOK w Spytkowicach Ewa Byrska, członkowie Fundacji Dzika Polska oraz zaproszeni goście.

Wystawa "Wisła w Małopolsce" służyć ma przedstawieniu piękna i różnorodności przyrodniczej starorzeczy górnej Wisły, a także ma zwrócić uwagę publiczności na zagrożenia przyrody występującej na wiśliskach. Starorzecza bowiem stanowią siedliska licznych gatunków chronionych, bardzo często zagrożonych wyginięciem. W skali lokalnej są to bezcenne miejsca, będące także niezwykle istotnym elementem doliny Wisły - jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych na terenie Polski.

Ekspozycja, złożona z 20 plansz o wymiarach 100 x 75 cm, jest elementem projektu "Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego" finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Spytkowice to ósma, już ostatnia w bieżącym roku miejscowość, do której zawitała wystawa "Wisła w Małopolsce".

Zapraszamy mieszkańców Gminy Spytkowice do oglądania wystawy w budynku Biblioteki przy ul. Zamkowej 8 do dnia 10 listopada 2013 r. oraz na warsztaty przyrodnicze z autorem prezentowanych na wystawie zdjęć - Marcinem Karettą, połączone z pokazem wspaniałych fotografii, które odbędą się w dniu 30 października 2013 r. (środa) w godz. 9:45 - 10:30.

wisla_wystawa wisla_wystawa wisla_wystawa
wisla_wystawa wisla_wystawa wisla_wystawae
zwisla_wystawa wisla_wystawa wisla_wystawa
zwisla_wystawa wisla_wystawa wisla_wystawa
zwisla_wystawa
zniewolony umysł
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "ZNIEWOLONY UMYSŁ. INTELEKTUALIŚCI W SŁUŻBIE TYRANII" opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, otwarta 5 - 31 LIPIEC 2012 r. w godz. 11.00 -17.00
Autorzy wystawy: Joanna Dutka-Kącka, Maciej Zakrzewski, Konsultacja: Filip Musiał

Ekspozycja odwołuje się do doświadczeń krakowskiego środowiska Związku Literatów Polskich i ich akcji wymierzonej przeciwko duchownym, a także działań ZLP w służbie totalitaryzmu.

W styczniu 1953 r. toczył się proces kurii krakowskiej. Władza PRL sprokurowała szeroko zakrojoną akcję społeczną przeciwko duchowieństwu i podziemiu niepodległościowemu. Jednym z jej elementów był list ZLP potępiający "agenturalną działalność księży". 8 lutego 1953 roku środowisko krakowskiego ZLP wystosowało rezolucję w sprawie procesu krakowskiego, który toczony był w związku z oskarżeniami środowisk kościelnych o szpiegowanie na rzecz Stanów Zjednoczonych. ZLP popierało działania władzy, która urządziła pokazowy proces czwórki księży i trójki osób świeckich, związanych z Kościołem. Wśród sygnatariuszy rezolucji znaleźli się m. in. Julian Przyboś, Tadeusz Kwiatkowski, Sławomir Mrożek i Wisława Szymborska. Rezolucja ZLP jest przykładem na podporządkowanie się władzy przez intelektualistów.

Nawiązując do tego wydarzenia krakowski oddział IPN przygotował wystawę pokazującą system działania PRL. Na dwunastu planszach z cytatami zaczerpniętymi z oficjalnych wypowiedzi poetów, pisarzy, intelektualistów i innych osób podpisanych pod rezolucją. Przypomniana została problematyka roli słowa i twórczości literackiej w systemie funkcjonowania komunistycznej propagandy.

budapeszt 56
Wystawa "BUDAPESZT 56"
opracowana i udostepniona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
otwarta 14 MAJA 2012 r. - 30 CZERWIEC 2012 r.

Ekspozycja przedstawia na 16 planszach zagadnienie Powstania Węgierskiego w 1956 r. Węgrzy, solidaryzujący się z Polakami i październikowymi przemianami w Polsce, wyszli na ulice. Ich wolnościowe dążenia przerodziły się w antykomunistyczne powstanie, krwawo stłumione przez Armię Sowiecką w listopadzie 1956 r. Polacy zorganizowali wówczas spontanicznie akcję pomocy wysyłając nad Dunaj lekarstwa, krew i słowa otuchy. Dziś, gdy często zapominany o znaczeniu słów: honor, wierność i braterstwo, trzeba pamiętać o tych wydarzeniach i brać przykład z naszych Ojców. Wystawa dostępna w wersji polsko-angielskiej. /źródło: mat. IPN/.

Getto
Wystawa "MINĘŁO PONAD PÓŁ WIEKU, LECZ PAMIĘĆ POZOSTAJE. ŻYCIE W KRAKOWSKIM GETCIE". opracowana i udostępniona przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, otwarta 10 kwiecień - 04 maj 2012 r. w godz. 11.00 -17.00

Ekspozycja za pomocą fotografii na 16 planszach ukazuje życie codzienne za murami krakowskiego getta od momentu powstania do chwili likwidacji. Przypomina represje, zmaganie się z problemami dnia codziennego, ciężką pracę, tragiczne wydarzenia podczas wywózki do obozu śmierci. Zdjęcia ubogacają cytaty pochodzące z książki "Dziewczynka w czerwonym płaszczyku" Romy Ligockiej - naocznego świadka tamtych wydarzeń:

(…) "Krew płynie strumieniami po bruku. Wszędzie leżą rozwalone paczki, walizki, torby, oprawione w aksamit książki. Wrzaski i krzyki zlewają się w jeden przerażający dźwięk. Patrzę w martwe oczy ludzi, którzy leżą obok mnie. Są jak ze szkła. Szeroko otwarte. Zgasłe.(…)

Wystawa jest dostępna w wersji polskiej i angielskiej.

/źródło: mat. IPN/

Inwazja
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "INWAZJA 1968"
opracowana i udostępniona przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Edukacji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 01 - 30 marzec 2012 r. w godz. 11.00 -17.00

Ekspozycja zawiera materiał fotograficzny pokazujący przebieg interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, rozpoczętej 21 sierpnia 1968 r., ze szczególnym uwzględnieniem postaw solidarności społeczeństwa polskiego wobec wydarzeń lata 1968 r. Wystawa jest dostępna w wersji angielskiej i słowackiej.

W 1968 roku losy Polaków, Czechów i Słowaków splotły się w szczególny sposób. Podczas protestów w marcu 1968 r. ogromne nadzieje wiązano w Polsce z reformami praskiej wiosny (popularne hasło głosiło: "Cała Polska czeka na swojego Dubczeka"), z drugiej strony w Czechosłowacji odnotowano liczne przejawy solidarności z represjonowanymi studentami i naukowcami. Udział Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji przyjęto oburzeniem jako pogwałcenie polskiej tradycji walki "o wolność waszą i naszą". Inwazji towarzyszyły liczne protesty Polaków, które stanowiły fundament przyszłej współpracy polskiej i czechosłowackiej opozycji.

/źródło: mat. IPN/

ziemianie ziemianie ziemianie
ziemianie ziemianie ziemianie
ziemianie ziemianie
Sapiecha
Wystawa "KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA: CZŁOWIEK, DUSZPASTERZ, MĄŻ STANU" . Ekspozycja opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie, prezentowana w dniach 16 STYCZEŃ - 29 LUTY 2012 r. w godz. 11.00 – 17.00

Opracowana przez krakowski Oddział IPN Wystawa "Kardynał Adam Stefan Sapieha: człowiek, duszpasterz, mąż stanu" prezentuje zdjęcia oraz dokumenty związane z osobą księcia metropolity krakowskiego Adama Sapiehy. Przedstawione zostały różne aspekty jego biografii, m.in. działalność społeczna i polityczna, aktywność duszpasterska na przestrzeni lat 1912-1951. Część ekspozycji ukazuje postać kardynała od strony prywatnej, zdjęcia z archiwum rodzinnego Sapiehów, z czasów studiów teologicznych Adama Sapiehy w Innsbrucku, niepublikowane wcześniej fotografie z jego konsekracji biskupiej i nadania godności kardynalskiej oraz z czasów jego posługi w Krakowie. Są też fotokopie dokumentów, m.in. pisma do władz Generalnej Guberni w sprawie robotników wywożonych do Niemiec czy listów kierowanych do księży w sprawie organizowania pomocy charytatywnej.

Ekspozycja została przygotowana z okazji rocznicy konsekracji księcia Adama Stefana Sapiehy na biskupa krakowskiego. Zainicjowana konsekracją czterdziestoletnia posługa kardynała Sapiehy na tronie św. Stanisława przypadła na okres niezwykle burzliwy w historii Polski: dwie wojny światowe, okupacja niemiecka, a następnie czasy komunistycznej dyktatury i zaledwie dwadzieścia lat działalności w wolnej Polsce. Do dziś dnia postać krakowskiego kardynała jest symbolem wierności i niezłomności, która sprostała próbie czasu.

Polacy na syberii
Wystawa "POLACY NA SYBERII"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ze zbiorów Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków
otwarta 01 GRUDNIA 2011 r. - 16 STYCZNIA 2012 r.

"Ekspozycja przedstawia rozległą historię losów Polaków na Syberii, sięgającą pierwszych zsyłek zorganizowanych podczas konfederacji radomskiej. Ofiarami deportacji byli głównie mężczyźni, uczestnicy walk zbrojnych lub działań konspiracyjnych. Po wkroczeniu Sowietów na teren Rzeczypospolitej (17 IX 1939 r.), represje w postaci wywózek po raz pierwszy 10 lutego 1940 r. dotknęły ludność zamieszkałą na terenach okupowanych przez Sowietów. Masowo wywożono całe rodziny. Władze polskie na uchodźctwie oszacowały, że łącznie w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940-1941 do syberyjskich łagrów trafiło około miliona osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się o 320 tys. wywiezionych. Część z nich z łagrów wydostała się dzięki formowanej na terenie ZSRR (w myśl umowy Sikorski-Majski) armii gen. Władysława Andersa. Nie wszyscy ochotnicy dotarli jednak na miejsce formowanych jednostek, gdyż podejmowane przez nich próby były skutecznie blokowane przez Sowietów. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie były odbierane przez NKWD i pod przymusem wydawano dokumenty sowieckie. Kolejną szansą na opuszczenie Syberii stało się wstąpienie do tworzonego pod auspicjami Moskwy i z inspiracji komunistów polskich, a za zgodą Józefa Stalina - Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, będącej zalążkiem późniejszego "ludowego" Wojska Polskiego. Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR przeprowadzone w latach 1940-1941 nie były ostatnimi. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej ciężkich warunków życia w surowym klimacie syberyjskich stepów doświadczyli wywiezieni do sowieckich łagrów żołnierze AK oraz ludność cywilna z Kresów. Gros osób wywiezionych powróciło do kraju z racji zorganizowanych w latach 1945-1946, 1955-1959 akcji repatriacyjnych. Ekspozycja przybliża wydarzenia lat 40. oraz życie w łagrach sowieckich" /oprac. na podst. mat. IPN/.

wiarusy
Wystawa "PRECZ Z KAJDANAMI BOLSZEWIZMU... ODDZIAŁ PARTYZANCKI "WIARUSY" 1947-1949" . Ekspozycja opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie, prezentowana w dniach 1- 30 WRZEŚNIA 2011 r. w godz. 11.00 – 17.00

Ekspozycja przedstawia historię najsilniejszej i najbardziej aktywnej grupy zbrojnego podziemia w ówczesnym województwie krakowskim - oddziału partyzanckiego "Wiarusy", w latach 1947-1949. W tym okresie jego szeregach walczyło kilkudziesięciu żołnierzy, związanych w czasie okupacji niemieckiej zarówno z AK, jak i z konspiracją ludową - w większości dawnych partyzantów Zgrupowania "Błyskawica", dowodzonego przez Józefa Kurasia "Ognia". Według szacunków bezpieki działający głównie w powiatach nowotarskim i limanowskim oddział "Wiarusy" przeprowadził w latach 1947-1949 ponad dwieście akcji, podczas których zginęło 48 osób (w tym 30 funkcjonariuszy MO, UB i KBW). Pomimo zakrojonych na szeroką skalę obław i akcji pacyfikacyjnych oddział ten przetrwał aż do lipca 1949 r. Większość partyzantów oddziału zastrzelono w walce lub aresztowano i następnie skazano na śmierć. W latach 50. komunistyczne więzienia opuścili tylko nieliczni. W dn. 14.01.1994 r., postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, stwierdzono nieważność wyroku WSR w Krakowie z 28.11.1949 r. i uznano, że czyny, za które został skazany Stanisław Ludzia, ostatni dowódca "Wiarusów", były związane z walką na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Na wystawie zaprezentowano w większości niepublikowane dotąd fotografie przedstawiające kolejne etapy funkcjonowania oddziału - od "Plutonu Śmierci" Henryka Głowińskiego "Groźnego" i Antoniego Wąsowicza "Rocha" w ramach Zgrupowania "Błyskawica", poprzez 3. kompanię AK "Wiarusy" Józefa Świdra "Mściciela" i Tadeusza Dymla "Srebrnego", aż po historię oddziałów "Zorza" Kajetana Samborskiego "Teściowej" oraz "Znicz" Stanisława Ludzi "Harnasia". Na wykonywanych przez samych partyzantów lub ich współpracowników fotografiach widnieją: obrazy z życia obozowego, pozowane zdjęcia z walki, portrety dowódców i ich żołnierzy z bronią i w mundurach, reprodukcje dokumentów z zarekwirowanego przez bezpiekę archiwum "Wiarusów" - notatki, wzory pieczątek, pokwitowania rekwizycji. Wiele materiałów przedstawia proces rozpracowywania oddziału, kolejnych aresztowań i kombinacji operacyjnych.

zagrabione dziedzictwo
Wystawa "ZAGRABIONE DZIEDZICTWO, UTRACONA PAMIĘĆ. LOSY ZIEMIAN MAŁOPOLSKICH"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie
otwarta 12 LIPCA - 30 SIERPNIA 2011 r. w godz. 11.00 - 17.00

Ekspozycja przedstawia dzieje małopolskiego ziemiaństwa od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych: najważniejsze aspekty życia ziemian, ich wkład w dzieje narodu i państwa polskiego oraz tragiczne losy w czasach okupacji i rządów komunistycznych.

zagrabione dziedzictwo

Wystawa prezentuje fotografie i dokumenty ukazujące wkład ziemiaństwa w budowanie autonomii galicyjskiej w okresie zaborów, a następnie udział w walkach o odzyskanie niepodległości w 1918 r. oraz w wojnie 1920 r. Przedstawia też organizacje ziemiańskie i ich wkład w życie publiczne w okresie międzywojennym, postęp w zakresie rolnictwa i ekonomii. Autorzy wystawy, Joanna Dutka i Maciej Zakrzewski, ukazali też udział ziemiaństwa w działalności patriotycznej, konspiracyjnej i charytatywnej w okresie okupacji 1939-1945 r. Sporo miejsca poświęcono ich powojennym losom - reformie rolnej, wyrugowaniu z rodowych siedzib, dewastacjom i grabieżom dworków oraz pałaców. Dokumenty ze zbiorów IPN ukazują proces inwigilacji środowiska ziemiańskiego przez komunistyczną bezpiekę. Ostatnia część wystawy prezentuje losy ziemian po 1989 r., zabiegi o zwrot majątków i uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Fotografie z tego okresu dokumentują przykłady zniszczeń, jakich na ziemiańskich dworkach i pałacykach dokonały: powojenni użytkownicy, postawa władz oraz upływ czasu.

ziemianie ziemianie ziemianie
ziemianie ziemianie ziemianie
ziemianie ziemianie ziemianie
fedorowicz
Wystawa "RYSUNKI SPRZED ĆWIERĆ WIEKU. GRAFIKI JACKA FEDOROWICZA". Ekspozycja opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach, prezentowana w dniach 6 – 30 CZERWCA 2011 r. w godz. 11.00 – 17.00

Wystawa przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, zawiera kilkadziesiąt grafik politycznych autorstwa popularnego satyryka, aktora i felietonisty Jacka Fedorowicza, które w dowcipny sposób ilustrują sytuację w naszym kraju w okresie stanu wojennego. Pokazane na wystawie prace pochodzą głównie z ostatniej dekady PRL-u. Obiektem rysunkowych drwin są komunistyczni prominenci. Znajdziemy tu zarówno prześmiewcze portrety Jerzego Urbana (w formie pisanki lub bombki choinkowej), jak też całkiem poważne wizerunki Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki i Lecha Wałęsy. Wystawa składa się z 24 fotoram o wymiarach 100x70 cm.

fedorowicz

Jacek Fedorowicz, znany satyryk, karykaturzysta, aktor, autor felietonów, reżyser, współpomysłodawca telewizyjnych i radiowych popularnych programów rozrywkowych, ukończył wydział malarstwa w pracowni prof. Stanisława Teisseyre PWSSP w Gdańsku. Od drugiego roku studiów przygotowywał ilustracje, winietki i rysunki satyryczne do prasy. Był współzałożycielem teatru Bim-Bom, grał w filmach (debiut w 1960 r. w filmie "Do widzenia do jutra" Janusza Morgensterna), prowadził programy satyryczne i rozrywkowe w radiu i telewizji. W stanie wojennym zerwał kontakty z państwowymi środkami przekazu i powrócił do swego wyuczonego zawodu. Był też czynny w niezależnym życiu kulturalnym jako grafik, artysta estradowy i autor programów satyryczno-politycznych rozpowszechnianych w latach 80-tych poza cenzurą. (...)"Rakowski powiedział, że "kiedyś artyści na kolanach wrócą po pieniądze". Powiedziałem sobie, że nie wrócę. Dla zarobku zacząłem rysować" – mówił satyryk(...). Z czasem podpisy pod rysunki przekształcił w felietony mówiące o aktualnej rzeczywistości w PRL. W tym okresie powstały szeroko kolportowane w wydawnictwach i prasie "II obiegu" takie rysunki, jak "Nieznany mężczyzna z wąsem", "Sol…Solarium", "Tatry w czerwcu", "Visitez Varsovie" czy słynny komiks historyczny "Solidarność - 500 pierwszych dni", opowiadający historię "Solidarności" od strajków w Stoczni Gdańskiej do wprowadzenia stanu wojennego. Jego pierwszą wersję wydrukowano w podziemiu w 1984 r. Od 1989 ponownie występuje w telewizji i publikuje w prasie, był m.in. autorem i głównym wykonawcą popularnego programu "Dziennik telewizyjny". "Nie napiszę opery, bo nie mam słuchu. Nie będę też występował w balecie. Natomiast cała reszta stoi przede mną otworem" - mówił Jacek Fedorowicz. Wypowiedź ta jest najlepszym mottem wystawy grafik, które w trudnych dniach stanu wojennego dodawały Polakom otuchy, uczyły jak humorem i ironią radzić sobie z ponurym czasem komunizmu.

gurgacz gurgacz gurgacz
gurgacz gurgacz gurgacz
gurgacz gurgacz
głód na Ukrainie
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach
"Wielki głód na Ukrainie 1932-1933"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, wspólnie z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Krakowie,
otwarta 17 MARCA - 10 MAJA 2011 r. w godz. 11.00 - 17.00

Wystawa prezentuje jedną z najtragiczniejszych kart historii Ukrainy i przybliża nieznane dotąd archiwalne dokumenty dotyczące Wielkiego Głodu na Ukrainie oraz uznanie przez międzynarodową społeczność wydarzeń z lat 1932-1933 za jedną z najbardziej okrutnych zbrodni popełnionych w XX wieku w Europie. Większość prezentowanych dokumentów została niedawno odtajniona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. W świetle ujawnionych dokumentów NKWD, była to zaplanowana akcja wymierzona w niepodległościowe dążenia Ukrainy i "klasowych wrogów", za jakich reżim komunistyczny uznawał chłopów posiadających ziemię. Fakt tej zbrodni był negowany aż do upadku ZSRR. Wszelkie wypowiedzi na ten temat były karane jako przestępstwa "propagandy antysowieckiej".

Wystawa przedstawia 22 plansze (fotografie, sowieckie plakaty propagandowe i fotokopie) dokumentujące bezprecedensową zbrodnię totalitarnego systemu stalinowskiego przeciwko narodowi ukraińskiemu z lat 1932-1933. Stalinowskie władze zastosowały konfiskatę żywności wobec ludności Ukrainy. Według ocen badaczy z powodu głodu na Ukrainie zmarło od 3,5 do 7 milionów osób, z których 1/3 stanowiły dzieci. Działania te spowodowały wyniszczenie narodu ukraińskiego oraz zmianę mapy etnicznej Europy.

gurgacz gurgacz gurgacz
gurgacz gurgacz gurgacz
gurgacz gurgacz gurgacz
ksiądz gurgacz
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "Ksiądz Władysław Gurgacz - kapelan Polski Podziemnej"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Odziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie,
otwarta 18 lutego 2011 - 14 marca 2011 r. w godz. 11:00 -17:00

Ekspozycja opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie poświęcona jest ks. Władysławowi Gurgaczowi, kapelanowi podziemia niepodległościowego.

Ks. Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 r. w Jabłonicy Polskiej pod Krosnem, był członkiem Towarzystwa Jezusowego, kapelanem szpitalnym absolwentem studiów filozoficznych i teologicznych. W roku 1948, szykanowany przez komunistów za głoszenie patriotycznych kazań, zaczął się ukrywać i z czasem objął funkcję kapelana oddziału partyzanckiego Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. W lipcu 1949 r. został aresztowany przez UB w Krakowie i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego skazany na śmierć po pokazowym procesie. Zginął zamordowany 14 września 1949 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Jego grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Prandoty w Krakowie.

Wystawa prezentuje plansze poświęcone życiu i posłudze ks. Władysława Gurgacza jako kapłana Towarzystwa Jezusowego i jego działalności w Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców oraz jako kapelana na Nowosądecczyźnie. Udokumentowany jest najbardziej dramatyczny okres jego życia - śledztwo, skazanie na śmierć i wykonanie wyroku. Na planszach widnieją także twarze oprawców ks. Gurgacza, którzy najpierw prowadzili działania operacyjne przeciwko kapelanowi, a następnie przesłuchiwali oraz twarze sędziów i kata, który zastrzelił kapłana strzałem w tył głowy.

W konsekwencji procesu pokazowego, jaki wytoczono Księdzu, przez wiele lat był posądzany o czyny, których nie popełnił. Propaganda komunistyczna przedstawiała go jako księdza-bandytę dowodzącego szajką zbrojną, obnoszącego się z bronią partyzancką. Wystawa prezentuje tę postać jako kapelana, który odprawiał Msze św., spowiadał, ale przede wszystkim dbał o stronę moralną oddziału. Ks. Gurgacz miał na celu utrzymać młodych chłopaków, którzy w lesie próbowali przetrwać i walczyć o niepodległą Polskę, na drodze prawdy zgodnej z etyką chrześcijańską. Dbał, by nie wykonywali samosądów, nie działali jak grupy bandyckie i aby trzymali się pewnego kodeksu katolickiego i wojskowego.

gurgacz gurgacz gurgacz
gurgacz gurgacz gurgacz
uciekinierzy z PRL
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach
"UCIEKINIERZY Z PRL-u"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Odziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach,
otwarta 18 STYCZNIA - 18 LUTEGO 2011 r. w godz. 11.00 - 17.00

Wystawa opracowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach poświęcona jest problematyce ucieczek obywateli polskich z kraju w latach 1945-1989.

Komunistyczne władze do końca PRL-u zapewniały, że rządzone przez nich społeczeństwo ma się dużo lepiej niż mieszkańcy Zachodu. Równocześnie cały czas pilnowały, żeby nikt z tego raju nie mógł się wydostać. Znajdujące się na wystawie zdjęcia i dokumenty prezentują różnorodne formy ucieczek i ukazują metody stosowane przez władze w celu przeciwdziałania im. Autorzy przypominają m.in. okoliczności ucieczki braci Zielińskich, Stanisława Mikołajczyka, Józefa Światły. Przedstawiają wiele zapomnianych ucieczek np. historię załogi ORP "Żuraw" czy Lecha Cyrka. Najwięcej osób korzystało z "bezpiecznej drogi" na Zachód, odmawiając powrotu do kraju z wyjazdów służbowych i prywatnych lub wycieczek zagranicznych. Wśród nich znalazły się postaci ważne dla polskiej nauki, kultury i sportu, np. Leopold Tyrmand, Władysław Kozakiewcz, Czesław Miłosz.

uciekinierzy z PRL uciekinierzy z PRL
stan wojenny


Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "13 GRUDNIA. STAN WOJENNY - SPOJRZENIE PO DWUDZIESTU LATACH"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 25 listopada 2010 - 30 styczeń 2011 r. w godz. 11:00 -17:00

"13 Grudnia. Stan wojenny" jest kolejną wystawą zorganizowaną w Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, opracowaną przez krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ukazuje jedną z ważniejszych dla naszego narodu kart powojennej Polski. Odwiedzający Bibliotekę mają okazję zapoznać się z dużą ilością materiałów dotyczących stanu wojennego.

(…)"A jeśli ktoś nasz polski dom zapali

12 grudnia o godz. 16.00 z MSW przekazany został Komendom Wojewódzkim szyfrogram nakazujący podjęcie akcji. Dwie godziny później na posiedzeniu Sztabu Generalnego LWP powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Około godziny 23.30 w całym kraju rozpoczęły się internowania, komandosi zajęli budynki telewizji, radia, centra telekomunikacji i łączności, zaś do miast wkroczyły kolumny wojska i milicji. Do wprowadzenia stanu wojennego komuniści użyli 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych, 9 tys. samochodów. Pod broń powołano kilkanaście tysięcy rezerwistów."(…) /na podst. materiałów IPN/

Władysław Sikorski
Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI - POLITYK I ŻOŁNIERZ"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 20 WRZEŚNIA - 20 LISTOPADA 2010 r. w godz. 11:00 -17:00
zryw w czortkowie


Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "POWSTAŃCZY ZRYW W CZORTKOWIE W 1940 r."
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 10 CZERWCA - 6 WRZEŚNIA 2010 r. w godz. 11:00 -17:00

Kolejna wystawa opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie pod hasłem "Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.", obrazuje wzmagania Czortkowian z bolszewikami.

Odwiedzających wita wystawa obrazów, koło których widnieją napisy opowiadające historię młodych powstańców. Najbardziej znamienny jest "plakat z kołchoźnikiem, wymieniającym siarczysty, rosyjski pocałunek z czerwonoarmistą, plakat wsparty cytatem "ze Stalina". Ludzie mieszkający na Kresach, będący pod uciskiem sowieckim, niszczyli rozwieszane na ulicy plakaty, na znak protestu włączenia kresowych terenów Rzeczypospolitej Polskiej do "wielkiej rodziny narodów ZSRR".

Powstanie zorganizowane na 21 stycznia 1940 roku - w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego - chociaż zakończyło się klęską, było jednym z ważniejszych wydarzeń historii Czortkowa. W walkach brali udział młodzi chłopcy, dla których powstanie było sprawą honoru, a także dowodem patriotyzmu. Niestety brak amunicji i duża przewaga nie tylko zbrojna ale i liczebna wojska sowieckiego doprowadziła do klęski powstania "(…) 24 Czortkowian skazano na karę śmierci i rozstrzelano. Dalszych 55, najczęściej ludzi młodych lub bardzo młodych, sowieckie sądy postanowiły wysłać do obozów, ferując wyroki łącznie 500 lat pracy w łagrach Kazachstanu czy Syberii".

Nie tylko strona cywilna odczuła najazd bolszewicki. Ucierpiała także strona duchowna. Zagarnięcie przez nieprzyjaciół znacznej części klasztoru, zamieszkałego przez ojców dominikanów, niosło ze sobą śmierć ośmiu zakonników. Duchowni broniący klasztoru, wraz z położonym obok kościołem zostali zamordowani, bez prawa pochówku na cmentarzu, wydano "nakaz pochowania na miejscu stracenia, w przeciwnym razie zagrozili wrzuceniem ciał do rzeki".

Chociaż powstanie w Czortkowie rozmiarami było znacznie mniejsze od Powstania Warszawskiego, nie ulega wątpliwości, że było równie ważne. Szaleńczy, trochę naiwny, z góry skazany na niepowodzenie zryw, był wołaniem młodych ludzi o niepodległość.

Ekspozycja - "Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r." - jest dostępna dla odwiedzających od 10.06. - 06.09.2010 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

ruch ludowy


Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach "Ruch Ludowy w służbie RP" opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 29 KWIETNIA - 10 CZERWCA 2010 r. w godz. 11.00 -17.00

"Ruch Ludowy w służbie RP", jest kolejną wystawą zorganizowaną w Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach. Wystawa opracowana przez krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, poruszyła jedną z ważniejszych dla naszego narodu kartę powojennej Polski. Odwiedzający Bibliotekę zapoznali się z dużą dozą materiałów dotyczących działalności ludowców i formami walk rolników o swe prawa.

Po zakończonej działalność konspiracyjnej na ziemiach polskich, ludowcy postawili nowy cel odbudować organ administracyjny. Inni komuniści, podążyli na tereny zajęte przez Armię Czerwoną, by tam przeprowadzić reformę rolną - podział tzw. ziemi obszarniczej między chłopów małorolnych i bezrolnych. Znaleźli się również ludowcy, którzy po zakończeniu działalności konspiracyjnej weszli w skład agenturalnego Stronnictwa Ludowego, kształtowanego przez komunistów u boku PPR i podającego się za prawdziwe SL.

Już pod koniec II wojny światowej, mimo utraty połowy terytorium Rzeczypospolitej - Stronnictwo Ludowe - podjęło decyzję o odbudowie suwerenności i demokracji zniszczonej ojczyzny. Stanisław Mikołajczyk wraz z innymi działaczami SL wrócili do Polski, by wygrać wybory do sejmu. Niebawem nowo powstałe Polskie Stronnictwo Ludowe zostało zlikwidowane przez "komunistyczny terror i fałszerstwa wyborcze". Mikołajczyk wraz z innymi przywódcami ludowymi, został zmuszony do ponownej emigracji, tym razem na zachód.

Rok 1946 był pogrążający dla PSL .W partii nastąpił rozłam, gdyż wyłonili się w niej przeciwnicy walki politycznej z komunistami. Jedna z nowo powstałych ugrupowań, podjęła współprace z prokomunistycznym SL, popierając kolektywizację wsi. W 1949 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, połączono PSL i SL tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.

Odbudowującą Polską targały nie tylko trudności wewnątrzpartyjne, ale także chłopskie bunty. Rolnicy czuli się wykorzystywani przez PZPR. Krytykowali odgórne propozycje emerytalne, dyskryminujące najniższą warstwę społeczną. Chłopi odwoływali się od płacenia narzucanych im składek emerytalnych. We wsiach powstały ośrodki oporu. W obronie chłopów stanął również kościół polski. Jana Pawła II, wypowiedział się w obronie ludu podczas pielgrzymki do Polski: "To jest (…) podstawowe prawo człowieka: prawo do pracy, a także prawo do ziemi (…)".

Przełom nastąpił w 1980 roku. Wtedy to rolnicy zintegrowali się ze strajkującymi robotnikami. Najniższa warstwa społeczna wreszcie doszła do głosu.

Niestety stan wojenny w latach 80 - tych stał się nową przeszkodą w drodze do demokracji. Aresztowano członków NSZZ RI "S" i choć związek został zdelegalizowany, to jednak nie udało się go zniszczyć. Powstał Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, który skupiał podziemie, przygotowujące się do walki z WRON. I Chociaż walka ta była nierówna, to jednak odegrała ważne stanowisko.

Kolejny znaczący przełom nastąpił pod Koniec lat 80.: "polityka państwa stawała się coraz mniej represywna. Otwierały się nowe możliwości działania". Katyń nie był już tematem tabu, lecz głosem Polaków domagającym się prawdy. Zaś Wywalczona demokracja stała się początkiem nowej, prawdziwie wolnej Polski.

Ekspozycja - "Ruch Ludowy w służbie RP" - była dostępna dla odwiedzających od 29.04. - 10.06.2010r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

o orła w koronie


Wystawa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach ...O Orła w Koronie. Zgrupowanie partyzanckie "Błyskawica"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 30 MARCA - 24 KWIETNIA 2010 r. w godz. 11.00 -17.00
kpn


Wystawa "KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ W WALCE O NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ 1979-1991"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 15 LUTEGO - 26 MARCA 2010 r.
gen sikorski


Wystawa "GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI - POLITYK I ŻOŁNIERZ"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 20 STYCZNIA - 8 LUTEGO 2010 r.
w katyńskich dokumentach


Wystawa "MAŁOPOLANIE W KATYŃSKICH DOKUMENTACH"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 18 LISTOPADA 2009 r. - 9 STYCZNIA 2010 r.
nowa huta


Wystawa "NOWA HUTA MIASTO WALKI I PRACY"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 8 PAŹDZIERNIKA - 12 LISTOPADA 2009 r.
ilustracje wystawa


"WYSTAWA ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ ILUSTRATORÓW WYDAWNICTWA LITERATURA"
opracowana przez Wydawnictwo Literatura w Łodzi
otwarta 21 WRZEŚNIA - 8 PAŹDZIERNIKA 2009 r.

W okresie 21.09 - 8.10.2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach można było oglądać wystawę ilustracji książkowej ilustratorów Wydawnictwa Literatura, tworzących oprawę plastyczną wielu książek dla dzieci i młodzieży: Magdaleny Flis, Marcina Bruchalskiego, Jana Zielińskiego, Anety Krella-Moch, Magdaleny Kozieł-Nowak, Moniki Berezeckiej, Ewy Poklewskiej-Koziełło i Moniki Frątczak. Wystawa adresowana była głównie do dzieci i młodzieży, ale wszystkie pokolenia znalazły na niej wiele powodów do artystycznych wzruszeń. Obrazy, z którymi można było obcować na tej kameralnej ekspozycji, tak jak losy bohaterów książek, czasem tętnią radością i rozbłyskują energią kolorów, innym razem są delikatne i spokojne. Zachwycała również umiejętność odzwierciedlenia tekstu i wczucia się w dziecięce widzenie świata.

Ekspozycja prezentowała ciekawe przykłady ilustracji książkowej związanej z publikacjami dziecięcymi znanych autorów: Wandy Chotomskiej, Adama Bahdaja, Barbary Gawryluk, Gustawa Morcinka, Beaty Ostrowickiej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Grzegorza Kasdepke i innych. Wystawę udostępniło Wydawnictwo Literatura z Łodzi.

proces krakowski


Wystawa "PROCES KRAKOWSKI. DZIAŁACZE WiN I PSL PRZED SĄDEM"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 6 LIPCA - 20 WRZEŚNIA 2009 r.
proces kurii krakowskiej


Wystawa "PROCES KURII KRAKOWSKIEJ"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 27 KWIETNIA - 19 CZERWCA 2009 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach gości już czwartą wystawę tematyczną opracowaną przez krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem czytelnicy i wszyscy odwiedzający Bibliotekę mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi tak zwanego "procesu kurii krakowskiej", będącego pierwszą poważną manifestacją antykościelnego stanowiska władz komunistycznych.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny partia okazywała Kościołowi w Polsce formalną przychylność, czego świadectwem były między innymi towarzyszące uroczystościom państwowym msze święte - ale już jesienią 1947 roku stanowisko to uległo całkowitej zmianie. Rozpoczęły się prześladowania duchowych, inwigilacja środowisk kościelnych i działania propagandowe, których głównym celem było skompromitowanie Kościoła w oczach społeczeństwa.

Na początku lat pięćdziesiątych polityka wrogości prowadzona przez państwo osiągnęła kulminację. W ciągu kilkunastu miesięcy 1952 i 1953 roku Służba Bezpieczeństwa dokonała licznych aresztowań w środowisku osób duchownych, a działające w specjalnym trybie sądy masowo skazywały księży za "przestępstwa polityczne". Aresztowano wówczas między innymi księdza Józefa Lelitę z parafii w Rabce Zdroju. Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Watykanu duchowny został zmuszony do podania nazwisk rzekomych informatorów - notariuszy krakowskiej Kurii. Mimo iż cale śledztwo i proces były mistyfikacją, Urząd Bezpieczeństwa otrzymał w ten sposób szansę uderzenia w sam pałac biskupi.

Szansę tę skrupulatnie wykorzystano przeprowadzając w Kurii szereg rewizji. Konfiskacie uległy wówczas między innymi zastawy stołowe, kryształy i starodruki, ale także dokumenty i pamiątki wydobyte przez Niemców podczas prac ekshumacyjnych w lesie katyńskim. Sprawa samych rewizji oraz oskarżeń personalnych wobec księży pracujących w Kurii zostały też odpowiednio nagłośnione, w efekcie czego śledztwo dotyczące kilku duchownych zyskało w oczach opinii publicznej status "procesu kurii krakowskiej".

Jak miało się wkrótce okazać, był to jedynie wstęp do planowanej przez władze antykościelnej kampanii. Jesienią 1953 roku przeprowadzono wielki pokazowy proces przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi, a dokładnie 25 września aresztowano prymasa Stefana Wyszyńskiego. Więziony do 1956 roku duchowny stał się jednym z symboli prześladowania Kościoła w Polsce - symbolem tragicznego rozdziału w dziejach tej wspólnoty i całego społeczeństwa.

Materiały prezentowane podczas wystawy IPN - między innymi fotografie z rewizji i kopie dokumentów sądowych - zwracają uwagę na zasięg tej komunistycznej prowokacji i mechanizm jej działania, co stanowi ważną lekcję stosunkowo niedawnej, ale słabo znanej historii. Dla odwiedzających spytkowicką Bibliotekę jest to już kolejna tego typu lekcja: wcześniejsze wystawy dotyczyły bowiem losów polskich zesłańców na Syberii - "Polacy na Syberii", stanu wojennego "Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu latach" oraz działalności Armii Krajowej - "Burza. Armia Krajowa w 1944 roku".

Ekspozycja - "Proces kurii krakowskiej" - była dostępna dla odwiedzających od 27 kwietnia do 19 czerwca 2009 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

burza


Wystawa "BURZA" ARMIA KRAJOWA w 1944 r.
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 25 MARCA - 24 KWIETNIA 2009 r.
solidarni


Wystawa "STAN WOJENNY - SPOJRZENIE PO DWUDZIESTU LATACH"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
otwarta 19 STYCZNIA - 19 MARCA 2009 r.
polacy na syberii


Wystawa "POLACY NA SYBERII"
opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ze zbiorów Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków
otwarta 25 LISTOPADA 2008 r. - 4 STYCZNIA 2009 r.

W dniu 12 grudnia 2008 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach, ponad 70 osób - uczniów, bibliotekarzy i nauczycieli historii ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Spytkowice - uczestniczyło w spotkaniu z panią Aleksandrą Szemioth - przewodniczącą Komisji Historycznej Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, która wygłosiła prelekcję na temat zesłań Polaków na Syberię oraz panią Lilianą Kucharuk.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Polacy na Syberii" opracowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ze zbiorów Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Wystawę można było oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach od 25 listopada 2008 r. do 04 stycznia 2009 r. w godz. 11.00 - 17.00. Patronat honorowy nad wystawą objęła pani Wójt Gminy Spytkowice Łucja Molenda.

Mamy nadzieję iż spotkanie i wystawa przybliżyły mieszkańcom naszej gminy trudny temat tragicznych losów - prześladowanych jeszcze za caratu, a następnie przez sowiecki reżim - ofiar "nieludzkiej ziemi" rosyjskiej, "mordu katyńskiego", żołnierzy, tysięcy bezimiennych łagierników, polskich matek i ich głodujących dzieci - Sybiraków, których męka i bohaterstwo wytoczyły drogę ku wolnej Rzeczypospolitej.

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt