napis

Wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE 2021 W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH

4 września 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbywała się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę 10. jubileuszowa ogólnopolska akcja wspólnego Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

W tegorocznej akcji wspólnego czytania „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej uczestniczyli: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Spytkowice, uczniowie klasy VIII b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach wraz z wychowawczynią panią Janiną Jezierską-Bobak oraz mieszkańcy gminy Spytkowice. Po wysłuchaniu listu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz tekstu sztuki, dla uczczenia poległych w walce o wolność Ojczyzny, nie tylko w czasie kampanii wrześniowej, zaśpiewano trzy pieśni żołnierskie: „Serce w plecaku”, „Piechota” i „Wojenko, wojenko”. W trakcie spotkania zaprezentowano plakaty i zdjęcia adaptacji filmowych i teatralnych „Moralności pani Dulskiej”. Akcji towarzyszyła wystawa „…Jak pies z kotem” prezentująca grafiki wrocławskiego artysty Wiktora Skóry.

Wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy.

?>

EDUKACYJNE PRZYSTANKI w Dolinie Karpia

EDUKACYJNE PRZYSTANKI w Dolinie Karpia - kolorowe, przyciągające uwagę, a co najważniejsze promujące Dolinę Karpia pojawiły się we wszystkich gminach Doliny Karpia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach operacji własnej pn. „Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez spójne oznakowanie przystanków na terenie Doliny Karpia” w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR)”.

Niepowtarzalny, malowniczy krajobraz ukształtowany przez naturę i ludzkie dłonie. Zapierające dech w piersiach widoki, bogactwo przyrodnicze, liczne zbiorniki wodne, wiejski klimat, ścieżki piesze, trasy rowerowe, lasy, pagórki oraz niesamowite atrakcje turystyczne, to wszystko zamieszczone zostało na rysunkowej mapie Doliny Karpia, która znajduje się na edukacyjnych przystankach w Dolinie Karpia. Kolorowa mapa w kształcie karpia przyciąga uwagę nie tylko dzieci ale również dorosłych, ponieważ pokazuje jak atrakcyjnie można spędzić czas w Dolinie Karpia. Zaznaczono na niej m.in. obiekty historyczne, przyrodnicze oraz posiadające znak marki lokalnej Dolina Karpia czy należące do Ekomuzeum Doliny Karpia. Dzięki informacjom zawartym na mapie zarówno turyści jak i mieszkańcy Doliny Karpia mogą zapoznać się z różnorodną, bogatą i ciekawą ofertą turystyczno-edukacyjną Doliny Karpia. Zapoznanie się z informacjami zawartymi na mapie Doliny Karpia przyczyni się do wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców Doliny Karpia opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych oraz do budowania pozytywnego wizerunku Doliny Karpia, opartego na tradycji, autentyczności i zrównoważonym rozwoju.


Zatem zapraszamy wszystkich do zapoznania się z mapą Doliny Karpia promującą ofertę turystyczną naszego obszaru!

NOC BIBLIOTEK 2020 „Klimat na Czytanie”

„Klimat na Czytanie” to hasło VI. ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, która odbyła się 10 października 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach. Kolejny już raz Biblioteka zaprosiła swoich czytelników na wieczorne spotkanie.

Wieczornica rozpoczęła się prezentacją multimedialną pt.: „Duchy polskich zamków” przedstawiającą historie z dreszczykiem o tajemniczych hałasach, niepokojących odgłosach i zjawach zamieszkujących polskie budowle. Dzieci wysłuchały również niesamowitych opowieści o „nawiedzonym” spytkowickim zamku.

Następnie przyszedł czas na grę biblioteczną „Strach ma wielkie oczy” - uczestnicy dobrani w pary, przy pomocy katalogu bibliotecznego, bawili się w literackie podchody. Wskazówki znajdowały się na półkach między książkami, wśród których zostały ukryte skarby. Kolejnym elementem spotkania były zajęcia plastyczne – wykonanie pięknie zdobionych cylindrów, które zostały nagrodzone. Odpowiedni klimat zapewnił twórcze i ciekawe pomysły.

Noc Bibliotek zakończył film „Jakub, Mimmi i gadające psy” w reżyserii Edmundsa Jansonsa, będący adaptacją książki łotewskiej pisarki Luize Pastore. Opowiadał on o perypetiach dzieci zaprzyjaźnionych z mówiącymi ludzkim głosem psami, odwadze i szacunku wobec zwierząt, ludzi i miejsc. Animacja otrzymała Kwiat Paproci Jury Dziennikarzy na 6. MFF Kino Dzieci.

Wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE 2020


W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbyła się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę ogólnopolska akcja wspólnego 9. Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Uczestnicy tegorocznej akcji czytali Balladynę Juliusza Słowackiego. Mieli również okazję zobaczyć prezentację ukazującą fragmenty: rękopisu sztuki, okładki wydań z XIX, XX i XXI wieku, a także plakaty teatralne i operowe oraz zdjęcia z inscenizacji dawnych i współczesnych. Między poszczególnymi scenami czytanego Aktu III utworu prezentowano fragmenty adaptacji filmowych i teatralnych „Balladyny". Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom biorącym udział w 9. Narodowym Czytaniu, a szczególnie panu wójtowi Mariuszowi Krystianowi oraz przedstawicielom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Stowarzyszenia Głosy Miłosierdzia, Kół Gospodyń Wiejskich z Ryczowa i Bachowic.
AKCJA „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
PRZYJDŹ Z DZIECKIEM DO BIBLIOTEKI I ODBIERZ WYPRAWKĘ CZYTELNICZĄ


W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach i jej filiach w Bachowicach i Ryczowie w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki trwa akcja  „Mała Książka — Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci 3 – 6 letnich. Od początku trwania kampanii nasze biblioteki publiczne rozdały 196 „Wyprawek Czytelniczych” oraz uhonorowały dyplomami 102. młodych czytelników. Gminny rekordzista w czytaniu - Maks Charnas ze Spytkowic od września zdobył już 12 dyplomów, Wiktoria Milowska z Ryczowa – 7 dyplomów, Lidia Dębska z Bachowic – 5 dyplomów!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzinom udziału w projekcie 2019/2020, zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do uzyskania kolejnych dyplomów.

Zapraszamy szczególnie tych rodziców, którzy jeszcze nie odwiedzili z dziećmi naszych bibliotek, do udziału w tegorocznym projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek” 2020/2021, skierowanym do dzieci z roczników 2014-2017. Mali czytelnicy, którzy odwiedzą bibliotekę, otrzymają Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się: pięknie wydana książka „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie min. 1 książki, otrzymają naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – zostaną nagrodzeni Dyplomem Małego Czytelnika i znaczkiem z logo akcji.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!


Dotacje dla obszaru Doliny Karpia w 2020 roku

Stowarzyszenie Dolina Karpia w najbliższych miesiącach (po ustąpieniu zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce) będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć.
Dla podmiotów działających w sektorze rybackim przewidziano środki na operacje w zakresie modernizacji lub wdrożeniu innowacji w procesie chowu i hodowli ryb oraz na wszelkie działania zmierzające do poprawy potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich. Wnioskodawcy mogą między innymi doposażyć i unowocześnić posiadane parki maszynowe wykorzystywane w procesie chowu i hodowli ryb, zakupić osprzęt oraz środki do transportu ryb, a także usprawnić system załadunku ryb.
Doceniając rolę jaką odgrywa gospodarka rybacka dla środowiska naturalnego oraz flory i fauny obszarów rybackich i akwakultury, Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie ogłaszało nabór na operacje przeciwdziałające kłusownictwu ryb, które to stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla gospodarki rybackiej. Właściciele oraz użytkownicy stawów rybnych będą mogli pozyskać środki na podjęcie różnorakich działań przeciwdziałających kłusownictwu, takich jak między innymi budowa ogrodzenia lub instalacja systemu monitoringu.
Stowarzyszenie wspiera również wszelkie inicjatywy integrujące mieszkańców Doliny Karpia poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dlatego już po raz kolejny zachęca wszystkie podmioty działające w sferze kultury do sięgnięcia po środki na realizację wydarzeń kulturalno-promocyjnych, takich jak: imprezy, koncerty, festiwale, warsztaty, pikniki, kina plenerowe oraz wiele innych.
Stowarzyszenie w najbliższych naborach przewidziało również środki na budowę, modernizację oraz doposażenie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia oraz obiektów stanowiących przestrzeń do wspólnych spotkań mieszkańców Doliny Karpia.
Stowarzyszenie będzie ponadto realizować przedsięwzięcie zmierzające do poprawy potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków w naborze na tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
Powyższe nabory będą organizowane w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura LGD, który ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce, jest możliwy w formie zdalnej poprzez kontakt mailowy (dotacje@dolinakarpia.org) i telefoniczny (795 584 531) od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16.


AKCJA "MAŁA KSIˇŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach i jej filiach w Bachowicach i Ryczowie w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki trwa akcja "Mała Książka - Wielki Człowiek" skierowana dla dzieci 3 - 6 letnich. Każde dziecko, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się: pięknie wydana książka "Pierwsze czytanki dla.", poradnik dla rodziców, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu - zostaje nagrodzony Dyplomem Małego Czytelnika i znaczkiem z logo akcji.

Od początku trwania kampanii nasze biblioteki publiczne rozdały 185 "Wyprawek Czytelniczych" oraz uhonorowały dyplomami 25. młodych czytelników. Gminny rekordzista w czytaniu - Maks Charnas, od września zdobył już 4 dyplomy!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom udziału w projekcie, zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do uzyskania kolejnych dyplomów. Zapraszamy szczególnie tych rodziców, którzy jeszcze nie odwiedzili z dziećmi naszych bibliotek do udziału w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek".
PODSUMOWANIE AKCJI "MAŁA KSIˇŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach oraz w jej filiach w Bachowicach i w Ryczowie, w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki, skierowanej dla dzieci 3 - 6 letnich, od września 2019 r. trwała akcja "Mała Książka - Wielki Człowiek". Każde dziecko, które odwiedziło bibliotekę i zapisało się do biblioteki, otrzymało Wyprawkę Czytelniczą, na którą składała się: pięknie wydana książka "Pierwsze czytanki dla.", poradnik dla rodziców i Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece mali czytelnicy otrzymywali naklejkę, a po zebraniu dziesięciu - zostali nagrodzeni Dyplomem Małego Czytelnika i znaczkiem z logo akcji.

W kampanii w naszych bibliotekach publicznych uczestniczyło 196 młodych czytelników, w tym zapisanych wcześniej do bibliotek - 46, nowo zapisanych - 150. Wydano im: 196 "Wyprawek Czytelniczych" i 251 kart Małego Czytelnika. Uhonorowano dyplomami i znaczkami akcji 102 dzieci.

Dzięki tej akcji Biblioteki stały się miejscem miłym i przyjaznym dla dzieci, a także dla rodziców. Możemy zaspokajać konkretne potrzeby czytelnicze najmłodszych, ukierunkowując zakupy nowości książkowych na zainteresowania maluchów. Niestety sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoliła na kontynuowanie akcji od 12 marca 2020 r. Mamy nadzieję, że po ustaniu pandemii wielu małych czytelników z przyjemnością wróci do bibliotek i uzyskają swoje dyplomy.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom udziału w projekcie, zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do uzyskania kolejnych dyplomów. W przyszłości zapraszamy szczególnie tych rodziców, którzy jeszcze nie odwiedzili z dziećmi naszych bibliotek do udziału w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek" w kolejnej edycji akcji 2020/2021.

Najmilszym wspomnieniem tegorocznej akcji jest 7-letni czytelnik, nasz gminny rekordzista, który od września 2019 r. zdobył 10 dyplomów małego czytelnika. Codziennie odwiedzał naszą bibliotekę, wypożyczając kilka książeczek. Z relacji mamy wiemy, że nie usnął, dopóki wszystkie wypożyczone lektury nie zostały przeczytane. Zrobił też ogromną reklamę akcji wśród swoich sąsiadów i rówieśników. Wzruszające są także rodzinne odwiedziny biblioteki, np. mamy z kilkorgiem czytających dzieci lub z niepełnosprawnymi maluchami. Ich uśmiechnięte buzie i wzruszenie rodziców, którzy pomimo nawału codziennych obowiązków znajdują czas na przyjście do bibliotek, a przede wszystkim są w stanie poświęcić swój cenny, wieczorny czas na czytanie z dzieckiem - to najpiękniejsza reklama akcji "Mała Książka - Wielki Człowiek".

My, Bibliotekarze, Rodzice i Dzieci wszystkim Państwu organizatorom serdecznie dziękujemy!

AKCJA "MAŁA KSIˇŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach i jej filiach w Bachowicach i Ryczowie w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki trwa akcja "Mała Książka - Wielki Człowiek" skierowana dla dzieci 3 - 6 letnich. Każde dziecko, które odwiedziło bibliotekę, otrzymało Wyprawkę Czytelniczą, na którą składa się: pięknie wydana książka "Pierwsze czytanki dla.", poradnik dla rodziców, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu - zostaje nagrodzony Dyplomem Małego Czytelnika i znaczkiem z logo akcji.

Od początku trwania kampanii nasze biblioteki publiczne rozdały 185 "Wyprawek Czytelniczych" oraz uhonorowały dyplomami 25. młodych czytelników. Gminny rekordzista w czytaniu - Maks Charnas, od września zdobył już 4 dyplomy!

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom udziału w projekcie, zaangażowania i wytrwałości w dążeniu do uzyskania kolejnych dyplomów. Zapraszamy szczególnie tych rodziców, którzy jeszcze nie odwiedzili z dziećmi naszych bibliotek do udziału w projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek".
VIII NARODOWE CZYTANIE W SPYTKOWICACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w dn. 27 listopada otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podziękowanie, pięknie wydany egzemplarz "Noweli polskich" z prezydencką dedykacją oraz flagę narodową - za współtworzenie tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Biblioteka również składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji!
NOWY ALBUM "MADONNY ZIEMI RODZINNEJ ¦W. JANA PAWŁA II"

23 listopada 2019 r. odbyło się w Spytkowicach spotkanie promocyjne nowej publikacji wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach pt.: "Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II".

Album przedstawia większość ośrodków kultu maryjnego z obszaru powiatu wadowickiego. Staraliśmy się ukazać historię, piękno sakralne, a także wymiar duchowy. Publikację wzbogacają barwne fotografie, które prezentują różnorodność sposobów przedstawiania Najświętszej Maryi Panny oraz cały podziw i oddanie ludu Bożego dla swojej Królowej.

Publikacja nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do współtwórców albumu, bez których ofiarnej, kilkumiesięcznej pracy, nie udałoby się stworzyć naszej publikacji:

- autora albumu pana Józefa Łasaka, za możliwość stworzenia i wydania albumu,
- współautorów: pana Pawła Kubaszewskiego i pana Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, za nieocenioną pomoc w tworzeniu publikacji,
- panu Pawłowi Kostce, fotografowi, za wykonanie zdjęć,
- pani Renaty Marek, naszej niezastąpionej korektorki tekstów,
- Drukarni i Wydawnictwa Grafikon, za szczególne zaangażowanie wspaniałych grafików i pracowników drukarni,
- ks. prof. dra hab. Jana Szczepaniaka za cenny wykład i prezentację multimedialną "Najświętsza Maryja Panna w dziejach narodu polskiego" przedstawioną w czasie spotkania promocyjnego.

Słowa podziękowania kieruję również do opiekunów obiektów sakralnych istniejących na terenie ziemi wadowickiej oraz do wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób pomogły w powstaniu tej wartościowej publikacji.

Relacja z promocji dostępna jest również pod adresem: http://powiatlive.pl/
Noc Bibliotek 2019

Noc Bibliotek pod hasłem "ZnajdĽmy wspólny Język" za nami! Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w sobotę 5 paĽdziernika 2019 r. wzięła udział w corocznej akcji a wraz z nią 45 młodych czytelników. W programie znalazły się:
    - "Strażacy w akcji" (pokaz wyposażenia strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach i wozu strażackiego, działanie sprzętu, czynności strażaków w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, profesjonalny instruktaż udzielania pierwszej pomocy)
    - "Z Policją za pan brat" (zawód policjanta, osobliwości profesji, ocieplenie wizerunku stróża prawa i porządku, środki przymusu bezpośredniego, osprzęt wozu policyjnego)
    - "Łowcy skarbów" (gra biblioteczna na bazie podchodów z wykorzystaniem indeksów katalogu elektronicznego - kto pierwszy znajdzie swój skarb w ciemnościach?)
    - film familijny pt.: "Ptyś i Bill"
    - słodki poczęstunek (babeczka z wróżbą, soki)

Niezbędne okazały się: latarka, jasiek, spryt, odwaga i dobry humor!

Każdy uczestnik na zakończenie wieczornego spotkania otrzymał prócz skarbu - książki "Mały Książę" Antoinea de Saint-Exupéry, dyplom Nocy Bibliotek upamiętniający udział.

Dziękujemy Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach za super pokazy! Do zobaczenia w przyszłym roku!
Narodowe czytanie 2019

7 września 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbywała się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę ogólnopolska akcja wspólnego 8. Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

Uczestnicy tegorocznej akcji czytali nowele polskie: Orkę W.S. Reymonta, Katarynkę B. Prusa, Dym M. Konopnickiej i Rozdziobią nas kruki, wrony. S. Żeromskiego. Tegorocznemu Narodowemu Czytaniu towarzyszyła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uczestnicy Narodowego Czytania mieli również okazję zobaczyć prezentacje na temat nowel polskich i kampanii wrześniowej.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w 8. Narodowym Czytaniu, a szczególnie przedstawicielom: Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Kół Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic, Ryczowa, Bachowic i Miejsca oraz pani Janinie Jezierskiej-Bobak i jej wychowankom z kl. VI b ZSP w Bachowicach.
Gigantyczna gra planszowa

20 sierpnia 2019 r. w Oddziale dla Dzieci w Spytkowicach uczestnicy zajęć zagrali w mega wielką grę planszową. W klasycznej wersji może w nią grać od dwóch do sześciu osób, jednak w bibliotece liczba graczy była o wiele większa. Każdy z uczestników został pionkiem na dużej planszy i wykonywał rzut ogromną kostką. Wygrywał ten gracz, który jako pierwszy doszedł do mety. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach.
Warsztaty cyrkowe

8 sierpnia 2019 r. w GBP w Spytkowicach odbyły się warsztaty cyrkowe. W trakcie spotkania uczestnicy poznali tajniki różnych ciekawych sztuczek. Po krótkiej rozgrzewce próbowali swoich sił m.in.: w żonglowaniu kolorowymi chusteczkami, piłeczkami, kręglami i obręczami, kręceniu talerzykami oraz chodzeniu na szczudłach. Zakładali również specjalne okulary, których widoczność utrudniała wykonywanie ćwiczeń.

Wszystkie dzieci dzięki cierpliwości i wytrwałości sprostały zadaniom wykazując się znakomitym profesjonalizmem i jednocześnie poznały pracę prawdziwego cyrkowca. Chwile spędzone z magią spowodowały, że wszyscy uczestnicy zajęć wychodzili z biblioteki pełni wrażeń z uśmiechem na twarzy.
Szaleni naukowcy

30 lipca br. czterdziestu młodych ludzi zamieniło się w szalonych naukowców, gdyż do biblioteki zawitali animatorzy z firmy Famiga z Krakowa, którzy zaprezentowali uczestnikom wiele ciekawych, czasem prostych, czasem skomplikowanych, ale bezpiecznych i efektownych zjawisk i eksperymentów z dziedziny fizyki i chemii. Dzieciaki garnęły się, aby samodzielnie doświadczyć wszystkiego, co prowadzący przedstawiali i objaśniali. Były to nietypowe warsztaty edukacyjne oparte o zasady integracji sensorycznej.

Najpierw animator przywitał się z uczestnikami "kolczastą" rękawicą. Następnie dwóch alchemików, w białych fartuchach, zapoznało dzieci z nietypowymi rekwizytami - menzurkami, miarkami, pipetkami. Kolejnymi punktami programu były: sztuczki balonowe - niepękający balon, rakieta balonowa, pompowanie balona bez pompki (CO2), wspólne mieszanie naturalnych barwników - na bazie soku z czerwonej kapusty, polimerowy glucik ze szkła wodnego, lokomotywa - wędrujący dym z nadmanganianu potasu, płonąca ścieżka - z saletry potasowej, magiczny proszek - sztuczny lód lub pachnące błoto sensoryczne, efektowne zabawy suchym lodem, wulkan z sody oraz z innych odczynników, wybuchająca pianka - podpalanie na dłoni pianki z gazem. Zajęcia zakończyła zabawa w Małych Naukowców - przymierzanie fartucha i gogli przez dzieci.

Młodzi badacze zobaczyli jak elektryzują się włosy jednej z koleżanek po potarciu nadmuchanym balonem, jak mieszane różne substancje zmieniają stan skupienia i kolor (niekoniecznie na taki, jakiego proszek był dosypywany). Kiedy z naczyń wydobywały się bulgoczące opary, wszystko wyglądało na prawdziwą magię. Uczestnicy obserwowali jak wirujące powietrze unosi plastikowe piłeczki i jak ich odzież świeci w fluorescencyjnym świetle.

W czasie zajęć zaangażowane były wszystkie zmysły obecnych, gdyż młodzież oglądała, słuchała, dotykała, wąchała i smakowała. Z pewnością warsztaty te zainspirowały młodych, do uważnej obserwacji otaczającego ich świata i być może samodzielnych prób eksperymentowania. Przygotowane zabawy usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową, stymulują zmysły, ćwiczą poczucie równowagi, uczą cierpliwości i wytrwałości, dają wiele satysfakcji i radości.
Mega bańki mydlane

Puszczanie baniek mydlanych to fantastyczny sposób na dobrą zabawę zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 17 lipca 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach uczestnicy wakacyjnych zajęć mieli możliwość nauki robienia ogromnych baniek mydlanych za pomocą specjalnych przyrządów. Dzieciom bardzo się podobało, gdy robione przez nich wielkie, kolorowe kule unosiły się w powietrzu.
"Zaczarowany medalion"

Kolejne spotkanie w ramach akcji "Wakacje w Bibliotece" odbyło się 8 lipca. Pomieszczenia Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w GBP w Spytkowicach oraz Filii w Ryczowie wypełniły się najmłodszymi widzami oraz ich rodzicami, oglądającymi z zaciekawieniem spektakl teatralny pt.: "Zaczarowany medalion", w wykonaniu aktorów Teatru "Blaszany Bębenek" z Trzebini. Przedstawienie opowiadało o przygodach Smerfów i o czarownicy, która zgubiła zaczarowany medalion, przez co straciła swą czarodziejską moc. Zaginiony medalion odnaleĽli mieszkańcy lasu, na skutek czego w wiosce Smerfów nastąpił szereg dziwnych zdarzeń. Ważniak przestał przechwalać się swoimi umiejętnościami, Maruda narzekać, a Zgrywus stał się poważny. Aby odszukać medalion, czarownica poprosiła o pomoc Gargamela.

Widzowie mogli obserwować zmieniającą się na ich oczach scenografię, z ogromnym zaangażowaniem śledzili rozwój fabuły i aktywnie uczestniczyli w przedstawieniu.

Bardzo dziękujemy teatrowi "Blaszany Bębenek" za przybycie do naszej biblioteki i zapewnienie sporej dawki świetnej rozrywki. Było dużo śmiechu, radości i zabawy. Rodzicom również taka forma rodzinnego spędzenia czasu bardzo się spodobała.
Tajemnice kosmosu

3.07.2019 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach odwiedziło Mobilne Planetarium "Orbitek", dzięki któremu dzieci spędzające wakacje w domach miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z astronomii. Podczas seansu, który przeprowadzony został w ogromnej nadmuchanej kopule dającej wrażenie przestrzeni kosmicznej, uczestnicy zajęć odbyli podróż po najdalszych zakątkach Wszechświata. Poznali poszczególne planety ich budowę, nazwy, zjawiska związane z ruchem sfery niebieskiej i zmiany położenia. Podziwiali gwiazdy łączone liniami zwane gwiazdozbiorami nieba północnego. Dowiedzieli się jak wygląda Mała i Wielka NiedĽwiedzica oraz odgadywali wyświetlane znaki zodiaku. Dzieci widziały również znajdujący się najbliżej ziemi Księżyc, a także Słońce i jego zaćmienie. Na końcu seansu uczestnicy zajęć odbyli niezapomnianą podróż Rollercoasterem po całym Układzie Słonecznym. Pokaz dostarczył wiele niesamowitych wrażeń i pozwolił zrozumieć otaczający nas kosmos.
Warsztaty komiksowe

W Oddziale dla Dzieci GBP w Spytkowicach, 18 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty komiksowe prowadzone przez Zbigniewa Masternaka - prozaika, dziennikarza, scenarzystę filmowego, autora autobiograficznego cyklu powieściowego "Księstwo", na podstawie którego powstał film w reżyserii Andrzeja Barańskiego. Trwają prace nad filmem "Nędzole" na podstawie kolejnej powieści z tego cyklu.

Podczas bibliotecznych warsztatów uczniowie ZSP w Spytkowicach dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje komiks i skąd czerpać pomysły. Do powstania komiksów wystarczyły tylko kredki, ołówki, papier i wyobraĽnia. Autorzy najciekawszych historii komiksowych przestawili swoje prace, a trzy z nich zostały nagrodzone przez pisarza.
Dla Babci i Dziadka

Dnia 21 stycznia 2019 roku w Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty plastyczne dla wszystkich, którzy nie mieli pomysłu na upominki dla babci i dziadka z okazji ich święta. Dzieci własnoręcznie robiły laurki, kwiaty z papieru kolorowego i bibuły oraz kalendarze na 2019 rok z własnym zdjęciem. Uczestnicy warsztatów wykonywali prace w wielkim skupieniu i wkładając w nie dużo serca. Wszystkim udało się zrobić piękne prezenty, którymi mogli obdarować swoje babcie i dziadków, dziękując im za bezinteresowną miłość, dobroć, cierpliwość, troskę i pomoc. Wszystkie upominki z pewnością wywołały uśmiech na twarzy drogich dziadków.

Bardzo dziękujemy uczestnikom warsztatów za duże zaangażowanie, dzięki któremu powstały niezwykłe i oryginalne upominki.
SPEKTAKL "ANARUK W GRENLANDII"

W czasie ferii zimowych, 16 stycznia 2019 r. w Oddziale dla Dzieci GBP w Spytkowicach gościł Teatr "Blaszany Bębenek", prezentując dzieciom interaktywny spektakl pt.: "Anaruk w Grenlandii", opowiadający o chłopcu, wychowującym się w mroĽnej i śnieżnej krainie. Pewnego dnia chłopiec wyrusza łowić ryby, by nauczyć się samodzielności, która pozwoli mu przetrwać w każdych warunkach. Gdy dzielnie wykonuje swoje zadanie podejmuje się jeszcze trudniejszych wyzwań i wyrusza w daleką podróż. Spotykają go tam zabawne przygody, m.in.: spotkanie z gęsią, uwięzienie na krze lodowej czy ucieczka przed groĽnym niedĽwiedziem. Przedstawienie obejrzała grupa młodych widzów, których artyści angażowali do udziału w zabawach, a dodatkową atrakcją było wspólne śpiewanie i tańczenie. Spektakl wszystkim bardzo się podobał, panowała wesoła atmosfera i było dużo śmiechu.

"GMINA SPYTKOWICE NA STAREJ FOTOGRAII - By czas nie zaćmił pamięci."

24 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie promocyjne albumu starej fotografii pt.: "Gmina Spytkowice na starej fotografii".

Publikacja zawiera 1360 zdjęć dotyczących Gminy Spytkowice, wykonanych w różnych okresach czasu. Najstarsze sięgają drugiej połowy XIX wieku, najpóĽniejsze pochodzą z końca lat siedemdziesiątych minionego stulecia. Przy każdym zdjęciu znajduje się krótki opis informujący o wydarzeniu, przestrzeni lub przedstawionych osobach oraz miejscowość, rok lub okres, w którym fotografia została wykonana. W żadnych jednak słowach nie da się ująć tego, co najważniejsze - dyskret

nego uroku starych fotografii i sentymentalnych wspomnień z nimi związanych. Album składa się z sześciu rozdziałów: ¦lady historii, Życie codzienne, Życie kulturalne, Życie religijne, Wokół sakramentów, Edukacja. Zdjęcia przypisane do poszczególnych części zostały umieszczone w porządku chronologicznym i ułożone miejscowościami ich proweniencji. Fotografie prezentowane w publikacji pochodzą przede wszystkim z albumów prywatnych i stanowią niewielką część posiadanych przez mieszkańców zbiorów, gdyż ograniczenia edytorskie zmusiły autorów do selekcji. W albumie zamieszczone zostały również zdjęcia pochodzące ze zbiorów: różnych instytucji kulturalnych, fundacji, stowarzyszeń, straży pożarnych, placówek oświatowych, urzędów i parafii.

Album "Gmina Spytkowice na starej fotografii" nie powstałby bez życzliwości i pomocy wielu ludzi dobrej woli. Szczególne słowa wdzięczności należą się tym wszystkim, którzy udostępnili swoje rodzinne zdjęcia do wykorzystania w niniejszej publikacji oraz pomagali rozpoznawać osoby, wydarzenia i miejsca utrwalone na fotografiach. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy!

To albumowe wydawnictwo powstało w pięknej szacie graficznej, by ocalić od zapomnienia chociaż małą część przeszłości, tradycji i kultury obecnej Gminy Spytkowice. Jest jednocześnie hołdem złożonym wszystkim jej dawnym mieszkańcom, bez których nie byłoby teraĽniejszości. Z tych fotografii Czytelnik może wyczytać dużo nieznanych dotąd wiadomości, dla pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym. Dziś mamy możliwość odsłonić fragment tego dziedzictwa, przywrócić pamięć starszego pokolenia o wydarzeniach, miejscach i osobach, a młodym ukazać nasze tradycje i korzenie, z których wyrastamy. Zapraszamy do podróży w przeszłość!

"DOLINA KARPIA FLESZEM PISANA." - SPOTKANIE PROMOCYJNE

Spotkanie promocyjne w ramach organizacji wydarzenia pn.: "Dolina Karpia fleszem pisana - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", odbyło się w 24 listopada 2018 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach. W trakcie spotkania poprzez wystawę "Dolina Karpia w obiektywie", prezentacje multimedialne i prelekcje oraz publikację "Gmina Spytkowice na starej fotografii", przedstawiono licznym uczestnikom Dolinę Karpia w kontekście dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury oraz dziedzictwo społeczno - kulturowo - historyczne Gminy Spytkowice z obszaru Doliny Karpia. W części drugiej spotkania przygotowano degustację potraw z ryb, w tym karpia zatorskiego i innych tradycyjnych produktów lokalnych, bezpłatną promocję publikacji albumowej oraz podziękowania.

Na początku spotkania uczestnicy zobaczyli film "Ekomuzeum Doliny Karpia" prezentujący ekomuzea, w których można w wyjątkowy sposób poznać, zobaczyć i doświadczyć różnych wartości regionu oraz ich rolę w zachowaniu dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury.

W części pierwszej zaprezentowano:
- wystawę "Dolina Karpia w obiektywie", ukazującą walory krajoznawczo-przyrodnicze i atrakcje turystyczne terenów rybackich na obszarze Doliny Karpia. Jedną z zalet tej ekspozycji jest możliwość zobaczenia piękna naszych terenów z lotu ptaka. O bogactwie naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego rybołówstwa i akwakultury świadczyć może fakt, że na znacznej części obszaru utworzono ostoję Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jak widać na planszach, Dolina Karpia to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Jest to miejsce zarówno dla miłośników przyrody, amatorów turystyki aktywnej, jak również dla osób szukających ciszy i odpoczynku. Nie pominięto też cennych zabytków, w tym Szlaku Architektury Drewnianej oraz atrakcji turystycznych regionu - Parków Rozrywki w Zatorze - Energylandia i Zatorland. Wystawę udostępniono zwiedzającym w dniu spotkania oraz od 1 listopada do 15 grudnia 2018 r. w budynku GBP w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8;
- prezentację "Dolina Karpia w obiektywie, ukazującą dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i lokalnej akwakultury na terenie Gminy Spytkowice", którą przedstawił p. Andrzej Kozioł założyciel i administrator profili na portalu Facebook: "Moje Spytkowice" oraz "Wschody i zachody słońca", inicjator Amatorskiego Klubu Aktywnych ,,Spytaktiv ", autor wielu fotografii ukazanych na wystawie;
- prezentację z prelekcją pt.: "Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury", przedstawioną przez p. Franciszka Sałaciaka, prezesa Stowarzyszenia Dolina Karpia;
- prezentację multimedialną ukazującą dziedzictwo społeczno - kulturowo - historyczne Gminy Spytkowice z obszaru Doliny Karpia, na podstawie publikacji pt.: "Gmina Spytkowice na starej fotografii", przedstawioną przez p. Alicję Kolasę i Renatę Marek. Zaproszono mieszkańców do dyskusji na temat dziedzictwa społeczno-kulturowo-historycznego gminy.
W części drugiej spotkania przygotowano:
- degustację regionalnych potraw z ryb, w tym karpia zatorskiego i innych tradycyjnych produktów lokalnych.
- bezpłatną dystrybucję publikacji "Gmina Spytkowice na starej fotografii" wydanej w ramach operacji pn.: "Dolina Karpia fleszem pisana.".
- podziękowania wszystkim twórcom, współtwórcom i współpracownikom realizacji operacji "Dolina Karpia fleszem pisana - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", a w szczególności panu Wójtowi Gminy Spytkowice Mariuszowi Krystianowi za wspieranie cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych oraz wszystkim Państwu za dzielenie się wiedzą na temat naszego dziedzictwa społeczno-kulturowo-historycznego oraz udział w spotkaniu promocyjnym.

Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury to także, a może przede wszystkim, zachowanie dziedzictwa społeczno - kulturowo - historycznego poszczególnych gmin tworzących Dolinę Karpia. Dziś mamy możliwość odsłonić fragment tego dziedzictwa, przywrócić pamięć starszego pokolenia o wydarzeniach, miejscach i osobach, a młodym ukazać nasze tradycje i korzenie, z których wyrastamy.

NARODOWE CZYTANIE 2018

W roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 8 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbywała się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę ogólnopolska akcja wspólnego Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

W czasie tegorocznej akcji Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian oraz zaproszeni goście czytali mieszkańcom gminy fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej oraz poezje patriotyczne zebrane w Antologii Niepodległości. Słuchaniu tekstów literatury towarzyszyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Nasz rodak Józef Jagła zaprezentował zebranym swoją twórczość poetycką. Uczestnicy Narodowego Czytania mieli również okazję zapoznać się z jubileuszowymi wydawnictwami o tematyce niepodległościowej oraz reprintami XIX-wiecznych publikacji. Na zakończenie uczestników poczęstowano ciastem w barwach narodowych.
WAKACJE 2018 W BIBLIOTECE

Podczas tegorocznych wakacji Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach zorganizowała wiele atrakcji, aby w sposób ciekawy i aktywny dzieci mogły spędzić wakacyjny czas.

Uczestnicy zagrali w mega wielką grę "Chińczyka". Każdy został pionkiem na hiperplanszy i mógł wykonać rzut ogromną kostką. Wygrywał ten gracz, który jako pierwszy wprowadził pionek na metę.

Dzieci zobaczyły występ magika. Iluzjonista spodobał się młodej publiczności, dzięki pokazom ciekawych sztuczek. Podczas występu dzieci miały okazję poćwiczyć nietypowe umiejętności, a przede wszystkim dobrze się bawić.

Czytelnicy z naszej gminy wykonali dwa plakaty przedstawiające bibliotekę w przyszłości. Po długotrwałej pracy ukazały się zaskakujące wizerunki nowoczesnej biblioteki, w której, według dzieci, książki same będą do nich przylatywały.

Maluchy z naszej gminy oglądały spektakl teatralny pt.: "Opowieści z teczki Profesora Książeczki", o profesorze, który uwielbiał czytać. W zaciszu jego leśnej pracowni powstawały kolejne opowieści, które za każdym razem chował do kolorowej teczki. Szalony bohater przeprowadził widownię przez zaskakujący świat wyobraĽni. Fantastyczny spektakl i wyjątkowa gra aktorów została zwieńczona gromkimi brawami młodej publiczności.

Uczestnicy wakacyjnych zajęć odwiedzili Cukiernię "Maja", gdzie pod okiem pani Pauliny wykazali się umiejętnościami kulinarnymi. Podczas zajęć w cukierni, dzieci samodzielnie przygotowywały i dekorowały ciastka, które po upieczeniu degustowały. Mali cukiernicy wykonali także laurki, w podziękowaniu za umożliwienie im poznania tajników pieczenia i rozwijania w nich pasji cukierniczej, w tak sympatycznym i przyjaznym miejscu jakim jest "Maja".

Dzieci brały też udział w podchodach. Pierwsza grupa wyruszyła w teren zostawiając za sobą zadania i oznaczenia, druga podążyła za nią uważnie śledząc trasę i odszukując ukryte zadania.

Największą atrakcją wakacji było spotkanie z harcerzami z 12. DH "Fatamorgana" z Zatora, którzy opowiedzieli nam o sekretach harcerstwa. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem oglądali zdjęcia ze Zlotu ZHP w Gdańsku oraz film o harcerstwie. Następnie, podzieleni na zastępy, wykonywali różne zadania. Na koniec niezapomnianej przygody wspólnie rozpalono ognisko, pieczono kiełbaski i śpiewano harcerskie piosenki.

Te wszystkie zajęcia pokazały, że wakacyjne spotkania w Bibliotece mogą być pełne niesamowitych doznań i wspaniałych wrażeń. Dziękujemy uczestnikom zajęć za wspólną zabawę. Zapraszamy za rok!
NOC BIBLIOTEK 2018 W SPYTKOWICACH

Dnia 9 czerwca 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wzięła udział w Akcji Noc Bibliotek. W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jej hasło przewodnie brzmiało: "RzeczpospoCzyta". Jest to już czwarta edycja ogólnopolskiej, wieczorno-nocnej imprezy, która promuje czytelnictwo i biblioteki. W tym roku łącznie wzięły w niej udział 1873 biblioteki.

Po przywitaniu, na naszych najmłodszych czytelników czekały już specjalnie przygotowane zabawy i zadania, z którymi musieli się zmierzyć. Akcję rozpoczęliśmy grą - podchodami. Dzieci wraz z opiekunami wybrały się w teren, by odnaleĽć historyczne i zagadkowe miejsca, ukazane na starych fotografiach. Wszystkie trzy drużyny poradziły sobie bezbłędnie. Po powrocie do biblioteki, uczestnikom została przedstawiona prezentacja multimedialna, przygotowana przez spytkowicką ekspozyturę Archiwum Narodowego w Krakowie pt.: "Zamek w Spytkowicach na przestrzeni wieków", ukazująca najciekawsze i sensacyjne wątki historyczne związane z dziejami budowli i jej mieszkańców. Kolejną atrakcją była oczekiwana przez wszystkich gra pamięciowa - memory. Dzieci musiały odkryć dwa takie same obrazki. Zadanie nie było łatwe, ponieważ składały się one z dwudziestu wizerunków królów Polski. Po tej konkurencji wyniki w tabeli punktowej bardzo się zmieniły, jednakże na uczestników czekało jeszcze jedno zadanie - przedstawienie, jak nasza ojczyzna będzie wyglądała za 100 lat. Dzieci wykazały się nie lada pomysłowością, a nasze jury nie miało innego wyjścia, by w tej konkurencji nagrodzić drużyny maksymalną ilością punktów. Następnie odbyła się projekcja polskiego filmu przygodowego pt.: "Tarapaty". Na zakończenie akcji dzieci częstowały się przygotowanymi dla nich smakołykami i napojami. Po poczęstunku nastąpiła oczekiwana przez wszystkich chwila, czyli ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród. Każdy uczestnik otrzymał również pamiątkową paczkę z Nocy Bibliotek.

Dzieci były zachwycone spędzonym czasem i obiecały, że za rok spotkamy się ponownie! Organizatorzy mają nadzieję, że po bliższym poznaniu Biblioteki podczas tej wyjątkowej nocy, czytelnicy wrócą do niej również w kolejnych dniach całego roku! Bardzo się cieszymy z Waszego udziału w akcji i dziękujemy!
"MASKA" W BIBLIOTECE

Do GBP w Spytkowicach zawitali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Specjalnie dla najmłodszej widowni w dniu 28 maja 2018 r. wystawili spektakl o tym, jak ważne jest dobre wychowanie oraz znajomość zasad savoir vivreu.

"Każda mądra głowa zna magiczne słowa" przedstawiła nam historię małej Karolinki, która już dawno zapomniała czym jest dobre wychowanie i szacunek wobec innych. Dziewczynka uwielbia rozrabiać. Przebywając w domu, rozrzuca zabawki, niszczy je, robi wszystkim na złość. Tata, widząc poczynania swojej córki, postanawia zostawić ją samą w pokoju, aby w ten sposób przemyślała niewłaściwe zachowanie. Dziewczynka w tym czasie zapada w głęboki sen, w którym przenosi się w bajkowy świat zabawek. Maskotki buntują się wobec postępowania dziewczynki i wymagają od niej poprawy. Zachowanie Karolinki było doskonałym przykładem dla młodych widzów, jak nie należy postępować i jak łatwo można sprawić najbliższym przykrość. Pouczało również, że wszystkim należy się szacunek, a jeśli komuś wyrządzi się krzywdę, trzeba przyznać się do błędu i przeprosić.

Sugestywna gra aktorska, profesjonalne kostiumy, kolorowa scenografia, rekwizyty oraz oprawa muzyczna przemawiały do wyobraĽni młodych czytelników. Przedstawienie ukazało jak ważne jest kontrolowanie własnych czynów oraz miało za zadanie przypomnieć i utrwalić "magiczne słowa" jakimi są - proszę, dziękuję i przepraszam.
"WOLNE LEKTURY" W KATALOGU BIBLIOTEKI

Od lutego 2018 r. uruchomiono w bibliotece dodatkowe usługi dla użytkowników korzystających z zasobów informacyjnych biblioteki: http://spytkowice-gbp.sowa.pl/

W katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zaimplementowano protokół WebAPI dający możliwości współpracy katalogu on-line z różnymi aplikacjami, które wykorzystują współczesne bazy danych udostępnione w sieci. Technologię tę stosuje najpopularniejsza w Polsce biblioteka internetowa "Wolne Lektury", prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska, w której publikowane są utwory należące do klasyki literatury polskiej i światowej, a następnie udostępniane czytelnikom bezpłatnie w sieci internetowej. W zbiorach tej biblioteki znajduje się ponad 4 tys. utworów, które trafiły do domeny publicznej i zostały udostępnione w przyjaznych formatach, służących do odczytania w urządzeniach mobilnych oraz w internecie (m.in. pdf, mobi, epub, html). Są tam również dokumenty dĽwiękowe, które można z powodzeniem odtwarzać w formie audiobooków. Kolekcja "Wolnych Lektur" została udostępniona w portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl. Dostęp do "Wolnych Lektur" jest możliwy z katalogu bibliotecznego on-line naszej Biblioteki. Jeśli chcą Państwo korzystać z darmowych ebooków, należy w katalogu wprowadzić w tytule serii hasło: Wolne Lektury. Utwory dostępne z "Wolnych Lektur", można pobrać w całości lub we fragmentach, np. jako PDF.
KURSY JĘZYKOWE W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach skorzystała z inicjatywy firmy Funmedia, która przygotowała FUNPAKIET dla Bibliotek, w ramach którego udostępniła naszym Czytelnikom na 8 miesięcy 5 e-kursów językowych lerni: angielski A-1, B-2; niemiecki A-1, B-1; hiszpański A-1, B-1; francuski A-1; włoski A-1. Zainteresowanych uzyskaniem kodu dostępu do bezpłatnych kursów online prosimy o zgłoszenie się do GBP w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8. Liczba miejsc ograniczona. Oferta ważna do 5 listopada 2018 r.
IBUK LIBRA - darmowy dostęp do ebook

Miło nam poinformować, że zgodnie z nową umową w ramach konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych, od 1 stycznia 2018 r. otrzymali Państwo dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (2253 tytuły).

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, nawiązała współpracę z IBUK Libra - pierwszą w Polsce Czytelnią Internetową, pozwalającą na pracę z książką 24 godziny na dobę. Aby skorzystać z nowej oferty wystarczy tylko dostęp do Internetu i kod dostępu do zasobów czytelni. Aby otrzymać bezpłatny dostęp do zbiorów należy zgłosić się do GBP przy ul. Zamkowej 8 i poprosić o KOD PIN, który może być wydany każdemu czytelnikowi Biblioteki po okazaniu dowodu tożsamości. Po rejestracji w portalu www.libra.ibuk.pl i wprowadzeniu otrzymanego kodu, czytelnik uzyskuje możliwość czytania zgromadzonych książek w domowym komputerze osobistym. Czytelnia IBUK libra opracowała również wtyczkę umożliwiającą korzystanie z serwisu w smartfonach. Aby uruchomić aplikację na urządzeniu mobilnym, należy wpisać adres http://reader.ibuk.pl w oknie przeglądarki lub pobrać aplikację z Google Chrome Web Store. Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z serwisu IBUK można uzyskać w GBP.
Uwaga: Wszystkie Piny aktywne do grudnia 2017 zostały przedłużone na kolejny 2018 rok i czytelnicy, którzy taki PIN otrzymali nie muszą pobierać nowych pinów! Oferta ważna do grudnia 2018 r.
Spektakl teatralny w bibliotece

19 lutego 2018 r. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży wystąpił w czasie ferii zimowych Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Spektakl pt. ,,Na końcu świata. Przygody Misia i Kacpra pirata", opowiadał o tolerancji i prawdziwej przyjaĽni jaka zaistniała między piratem Kacprem a pluszowym misiem.

Kacper jest małym piratem, pływa statkiem wraz z rodzicami i pluszowym misiem. Gdy na morzu zrywa się wielki sztorm, mały pirat wraz misiem lądują na bezludnej wyspie. Kiedy Kacper zaczyna chorować okazuje się, że miś nie jest zwykłą przytulanką. Ku zdziwieniu chłopca pluszak ożywa i postanawia udać się w głąb wyspy, aby znaleĽć pomoc dla najlepszego przyjaciela. Miś wkrótce udowodni, że dla przyjaĽni jest w stanie poświęcić bardzo wiele .

.

Przedstawienie bardzo się podobało młodym widzom, którzy wspólnie z aktorami brali w nim czynny udział: śpiewali piosenki, odpowiadali na pytania, a także odgrywali różne role, a co najważniejsze dowiedzieli się jak ważna i cenna jest przyjaĽń w życiu każdego człowieka.

Bardzo dziękujemy teatrowi Maska za przybycie do naszej biblioteki i zapewnienie dużej dawki świetnej zabawy, doprowadzając wielokrotnie widownię do śmiechu.
Spektakl teatralny "Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary"

14 czerwca 2017 r. Oddział dla Dzieci w Spytkowicach zaprosił dzieci na widowisko teatralne "Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary" w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Był to spektakl promujący czytelnictwo w formie interaktywnej zabawy, w której dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. Około 80 uczniów ze szkół podstawowych w Spytkowicach i w Przewozie nauczyło się, że warto więcej czytać, a świat bajek sprawia, że ich bohaterowie stają się nam bliscy. Uczestnicy mieli wiele pomysłów i żywo reagowali na nowe scenki. Przedstawienie bardzo podobało się małym widzom i uświadomiło im, że biblioteka to dom dla wielu ciekawych opowieści, aby jednak je odkryć musimy ją odwiedzać i wypożyczać książki. Zapraszamy dzieci do licznych wizyt w bibliotece.
"W krainie baśni i legend"

W miesiącu maju 2017 roku z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem " W krainie baśni i legend", w którym udział wzięli uczniowie klas 0 - III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach. Tematem konkursu była ilustracja baśni lub legendy znanych pisarzy książek dla dzieci.

Komisja konkursowa dokonała oceny łącznie 142 ilustracji, zwracając uwagę na pomysłowość, staranność i kreatywność wykonania prac, przyznając w każdej klasie I, II i III miejsce.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród książkowych odbyło się 11 maja w szkole podstawowej.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce: Zuzanna Szarek 0a, Amelia Dukała 0b, Krzysztof Przystał I, Hanna Grabarczuk IIa, Natalia Gołba IIb, Anna Kaszuba IIIa, Kamil Witkowski IIIb, Oliwia Trzcińska IIIc, Daria Grondalczyk IIIc.

II miejsce: Klaudia Mędrysa Oa, Tadeusz Stodolny Ob, Maja Charnas I, Kacper Matura IIa, Natalia Foryś IIb, Oliwia Haja IIIa, Maria Kozioł IIIb, Krzysztof Stańko IIIb, Janik Tymon IIIc, Radosław Jabłoński IIIc.

III miejsce: Maja Rąpel Oa, Tymoteusz Kozioł Ob, Franciszek Karp I, Arian Szczepanik IIa, Gabriela Adamczyk IIb, Milena Machniak IIIa, Agnieszka Cich IIIb, Kinga Przejczowska IIIb, Bartosz Monica IIIc.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży GBP w Spytkowicach dziękuje uczniom za wykonanie pięknych i ciekawych prac oraz składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom. Słowa podziękowania kieruje również do nauczycieli, którzy pomagali w przeprowadzeniu konkursu.
"FERIE Z KSIˇŻKˇ 2017" W ODDZIALE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z coroczną tradycją GBP w Spytkowicach przygotowała ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży na czas zimowego odpoczynku od nauki. Tematyka była ciekawa i różnorodna, dzięki czemu każdy mógł znaleĽć coś dla siebie. Przeważały zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy malowali farbami pejzaż zimowy, wykonywali bałwanki i pingwinki z waty. Nie zabrakło zajęć literackich sprawdzających znajomość baśni Andersena i wierszy Tuwima oraz zajęć kulinarnych - pieczenie gofrów, które natychmiast zostały zjedzone z wielkim smakiem. Dużym powodzeniem cieszyły się dostępne w Oddziale gry planszowe i komputerowe, rozwiązywanie kalamburów związanych z tematyką zimową, zabawy ruchowe oraz karaoke dla wszystkich, którzy kochają muzykę.

Zimowe ferie w bibliotece upłynęły pod znakiem doskonałej zabawy, po której pamiątkami są piękne prace plastyczne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne spotkania.
Wakacje 2016 w Spytkowicach

Podczas tegorocznych wakacji Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zorganizował wiele atrakcji urozmaicających wakacyjny czas. Dzieci z wielką chęcią odwiedzały bibliotekę, biorąc udział w zajęciach plastycznych wykonały: wakacjolandię, kwiaty z papieru, podwodny świat, stonogę z talerzyków, papierowe ozdoby, tulipany w kształcie dłoni, bociany z kół, pajączki, tańczącego pajacyka, fantazyjne ramki i wiele innych prac, do realizacji których zostały wykorzystane różne materiały.

Zajęcia kulinarne, dające uczestnikom wiele radości i satysfakcji były kolejną formą twórczego spędzania czasu w bibliotece. Dzieci wcielając się w młodych kucharzy z wielkim zapałem wykonywały mini - torciki, dekorując je w oryginalny sposób. Gotowe torciki wyglądały bardzo smakowicie, co sprawiło, że szybko zostały skonsumowane. Kolejnym zajęciem kulinarnym było ozdabianie wcześniej upieczonych ciastek, przy użyciu lukru, polewy, pisaków do ciast, draży, lentynek, posypek, itp. ciasteczkowe przysmaki rozpływały się w ustach.

Nie zabrakło również spotkań przy książce, podczas których uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości dotyczących, baśni, bajek, wierszy i legend oraz rozbudzania nawyków czytelniczych. Podobnie, jak w minionych latach dużym powodzeniem cieszyły się gry planszowe, quizy, puzzle, krzyżówki, wykreślanki, domina, kalambury, karaoke, krzesełka oraz ulubiony przez dzieci od lat koszyczek zadań. W ostatnim dniu wakacji odbyła się dyskoteka, na której dzieci żegnały tańcem i śpiewam wakacyjne zajęcia w bibliotece, a najaktywniejsi uczestnicy zajęć zostali nagrodzeni. Czytelnicy mieli również możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu.
To wszystko sprawiło, że wakacje nie muszą być nudne, ale wypełnione wspaniałą zabawą, o czym świadczy wysoka frekwencja uczestników i ich uśmiechnięte buzie.

Pragniemy serdecznie podziękować młodym mieszkańcom naszej gminy za chęć spędzenia wakacji w naszej placówce i zapraszamy za rok.
"FERIE 2016" W ODDZIALE DLA DZIECI W SPYTKOWICACH

Ferie zimowe dobiegły końca, zakończył się również cykl zajęć organizowanych w GBP w Spytkowicach w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, na które uczęszczali młodzi czytelnicy biblioteki, spędzając swój wolny od nauki czas na wspólnej zabawie.

Na pierwszych zajęciach pt: "Białym malowane" dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności plastyczne, wykonując pejzaż zimowy, przy użyciu wybranych materiałów.

Hasło kolejnego spotkania pt: "Wyprawa do krainy baśni", pozwoliło uczestnikom zajęć na przybliżenie twórczości braci Grimm, poprzez czytanie fragmentów baśni oraz udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania.

Tematem przewodnim następnych zajęć było "Kto zagadkę zgadnie", gdzie uczestnicy zabawy pokazywali gestem, mimiką, ruchem lub pisali na tablicy hasła związane z porą zimową, a pozostali musieli odgadnąć, co osoba pokazująca ma na myśli. Następnie siedząc w kole każdy losował z koszyczka zadania do wykonania.

"¦niegowy bałwan" to zajęcia plastyczne, w których po raz drugi młodzi mieszkańcy gminy mieli okazję wykazać się pomysłowością i wyobraĽnią. Powstały bałwanki z różnych materiałów: bibuły, papieru kolorowego, plasteliny, farb i kredek.

Wśród zimowego harmonogramu nie zabrakło zabaw ruchowych pt: "Tupot małych nóg", gdzie uczestnicy zajęć zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem grup było m.in. kozłowanie piłki, trafianie piłki do celu, skakanie w workach, odbijanie piłeczki paletką, chodzenie z książką na głowie itp.

Dużym zainteresowaniem w bibliotece cieszyły się stanowiska komputerowe, dlatego w trakcie zajęć pt: "Przyjazny komputer", dzieci miały możliwość tworzenia ilustracji dotyczących zimowego wypoczynku w programie Microsoft Point.

Na ostatnich zajęciach pt: "Zimowe nutki", uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności wokalne, śpiewali wybrane przez siebie, znane i popularne piosenki, mając do dyspozycji wyświetlony tekst i linię melodyczną.

Wszystkie zajęcia przepełnione były śmiechem i wspaniałą zabawą oraz upłynęły w przyjaznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do odwiedzania biblioteki w roku szkolnym, jak i również w okresie wakacji.

    Fotogaleria >>    

Wakacje w Bibliotece 2015

Podobnie, jak w poprzednich latach, również podczas tegorocznych wakacji Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zorganizował spotkania dla młodych mieszkańców naszej gminy, którzy w swoim wolnym od nauki czasie pozostali w domach. Zorganizowane formy pracy pozwoliły dzieciom spędzić te dni twórczo i aktywnie, rozwinąć wyobraĽnię, a także nabyć umiejętność pracy zespołowej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali takie prace, jak np.: chrupkowe rzeĽby, figurki z masy solnej, kwiaty z papieru, zamki z tektury, gazetowe dzieła, ozdobne pudełka. Nie mniejszą uwagę przyciągały również inne formy rozrywki: kalambury, gry stolikowe, zabawy ruchowe, czy szczególnie uwielbiany przez dzieci koszyczek z zadaniami, który tradycyjnie sprawił im wiele radości. Jedną z głównych atrakcji były też zajęcia muzyczne, przede wszystkim karaoke, dzięki którym, uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności wykonując ulubione piosenki. Oprócz powyższych zajęć, dzieci miały do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu.

Z bibliotecznych wakacyjnych zajęć, które, jak co roku, upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze, skorzystało łącznie 472 osoby.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy przez okres wakacji odwiedzali bibliotekę i korzystali z przygotowanych przez nią zajęć.

    Fotogaleria >>    

Warsztaty programowania w bibliotece

W czasie wakacji, 21 sierpnia 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbył się pokazowy warsztat z programowania, który opierał się na prezentacji narzędzi oraz nauce budowania i programowania podstawowych robotów z zestawów klocków Lego Mindstroms EV3. Zajęcia warsztatowe zakończyły się zawodami robotów zbudowanych przez 30-sto osobową grupę dzieci i młodzieży.

W tym samym dniu odbyło się również spotkanie informacyjno-doradcze dla 20-sto osobowej grypy dorosłych, podczas którego została zaprezentowana działalność istniejących już w Polsce Gminnych Ośrodków Programowania "GO_PRO!" oraz sposoby i zasady ich finansowania w bibliotekach, a także możliwość dołączenia naszej biblioteki do sieci GO_PRO!

Mamy nadzieję, że uda się nam zwrócić uwagę mieszkańców Gminy Spytkowice na korzyści płynące z nauki programowania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i rozwoju lokalnego oraz wykorzystania potencjału bibliotek publicznych w tym obszarze. Pragniemy również pozyskać do udziału w tym projekcie wolontariuszy - studentów, młodzież pracującą i wszystkich chętnych dorosłych do współuczestnictwa w prowadzeniu takiego ośrodka programowania w naszej Bibliotece.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do GBP w Spytkowicach w celu pozyskania informacji o projekcie.

    Fotogaleria >>    

Dzień Dziecka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach

dzien dziecka

Nasi najmłodsi czytelnicy, uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, w dniu swojego święta 1 czerwca 2015 roku, mieli okazję oglądać przedstawienie teatralne pt. "O Panience Miotełce", w wykonaniu sympatycznych aktorów z Profilaktyczno- Edukacyjnego Teatru dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa.

Bajkowe postacie: Panienka Miotełka, Czarownica, Flejek i Leśny Zajaczek przekazały dzieciom zagadnienia ochrony środowiska, recyclingu, utrzymania porządku i dbania o higienę osobistą. Ważną lekcją dla zebranych był sprawdzian ich wiedzy dotyczący ekologicznego postępowania. Dzieci dowiedziały się, jak ważna jest czystość w lasach, jak należy prawidłowo segregować śmieci, a także jak oszczędzać wodę.

Dzięki wspólnej wesołej zabawie z aktorami, ta bajkowa lekcja przyrody na długo pozostanie w pamięci najmłodszych widzów. W spektaklu uczestniczyło 65 osób.

    Fotogaleria >>    


Ferie 2015 w bibliotece

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, na czas zimowego odpoczynku od nauki, zorganizowane zostały spotkania wypełnione różnorodnymi zajęciami, na które uczęszczała grupa dzieci w wieku od 9 do 14 lat.

Młodzi czytelnicy rozwijali swoje umiejętności artystyczne i zręcznościowe. Nie zabrakło także zabaw literackich, gier planszowych, zgadywanek, krzyżówek, kalamburów, łamigłówek i zabaw ruchowych.

Dwutygodniowe ferie były okazją do wspólnie spędzonego czasu i upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w zajęciach.SPEKTAKL "KŁOPOTY MISIA ZDZISIA"

Maciej i Alicja, sympatyczni aktorzy z teatru "Moralitet" w Krakowie, przedstawili najmłodszym czytelnikom bajeczkę promującą zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych, nauczenie, by zawsze mówiło gdzie idzie, z kim, o której godzinie wróci do domu, by podczas nieobecności dorosłych nikomu nie otwierało drzwi. Bardzo ważnym tematem jest także sztuka asertywnego zachowania. Nie można też przemilczeć tematów: bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze, korzystania z urządzeń elektrycznych, niekontrolowanego zażywania leków, picia nieoznakowanych napojów. Musimy zrobić wszystko, aby nasze dziecko było bezpieczne na co dzień.

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach dokłada starań, aby każde spotkanie teatralne, bez względu na temat, sprawiało, by zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z radością i przyjemnością. W interaktywnej zabawie, podczas spotkania w dniu 13 paĽdziernika 2014 r. uczestniczyło trzydziestu młodych widzów.

Wystawa "Malarstwo.Natalia Nowicka" w Galerii Regionalnej w Wadowicach

wystawa Nowicka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach serdecznie zapraszają do zapoznania się z twórczością malarską naszej lokalnej artystki Natalii Nowickiej. Wystawę prac studentki ASP, dzięki życzliwości Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach i TMZW, można oglądać do 20 paĽdziernika 2014 r. w Galerii Regionalnej, ul. Karmelicka 5.

Wernisaż pierwszej indywidualnej wystawy prac malarskich Natalii Nowickiej odbył się 5 września w Galerii Regionalnej w Wadowicach. Zaszczycili go swoją obecnością: Starosta Powiatu Wadowickiego Jacek Jończyk, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, z-ca dyrektora ZZOZ w Wadowicach Witold Ponikło, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej Zbigniew Jurczak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach Alicja Kolasa, rodzina Natalii, artyści malarze, lekarze i pielęgniarki wadowickiego ZZOZ oraz zaproszeni goście.

Na wystawie Artystka zaprezentowała całą swoją dotychczasową drogę malarską. W przestrzeni galerii znajdują się jej wczesne prace, martwe natury, kompozycje z modelem, jak również własne realizacje z serii "¦wiatłoczułe", nad którymi obecnie pracuje.

Natalia Nowicka urodzona w 1991 r., zamieszkała w Spytkowicach. Studentka IV roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się tkaniną artystyczną, rysunkiem, ale przede wszystkim malarstwem sztalugowym, które rozwija w pracowni malarstwa prowadzonej przez prof. Adama Wsiołkowskiego. Otrzymała w 2012 r. wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa w pracowni Struktur Wizualnych, w 2014 r. wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa za całokształt pracy w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. W 2014 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie malarskim - "Spójrz w górę". Brała udział: w Pleneriadzie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w zbiorowej wystawie poplenerowej w Galerii Stalowa w Warszawie (2013 r.); w dwóch zbiorowych wystawach "Gmina Spytkowice wczoraj i dziś" w Wadowickiej Bibliotece Publicznej i w Kalwarii Zebrzydowskiej (2014 r.)

Fotorelacja z wernisażu Natalii Nowickiej dostępna w Fotogalerii GBP oraz pod adresem:   facebook.com/gbpspytkowice

    Fotogaleria >>    


Wystawa "Spytkowice wczoraj i dziś" w Kalwarii Zebrzydowskiej

wystawa Kalwaria

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej 5 września 2014 r. zorganizowało w "Starym Kinie" wernisaż wystawy "Spytkowice wczoraj i dziś".

Nasza wystawa, tym razem mieszkańcom Kalwarii, prezentuje zabytki, skarby sakralne, atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze Gminy Spytkowice oraz prace lokalnych artystów malarzy: Ireneusza Młynarczyka, Pauliny Cichoń, Natalii Nowickiej, Ireny Lurie-Chudy i Przemysława Mamonia.

Wernisaż wystawy zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Zbigniew Stradomski, zastępca burmistrza Halina Cimer, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, dr hab. Andrzej Nowakowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej Krystyna Duda, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Spytkowickiej Teresa Sztaba, dyrektor CKSiT w Kalwarii Edward Szumara, dyrektor GBP w Spytkowicach Alicja Kolasa, artyści malarze, organizatorzy wystawy i członkowie TPZK.

Po wernisażu mieliśmy okazję odwiedzić siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej i zwiedzić Izbę Muzealną, w której na stałej wystawie zgromadzono bogate zbiory: meble, elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego, przedmioty użytkowe, obrazy, rzeĽby, dokumenty, plakaty i zdjęcia dawnej Kalwarii, księgozbiór regionalny.

Ekspozycję można zwiedzać do końca września w godzinach pracy "Starego Kina".

Fotorelacja z wernisażu dostępna w Fotogalerii oraz pod adresem:   facebook.com/gbpspytkowice

    Fotogaleria >>    


Wakacje w Bibliotece

wakacje 2014

W XXII wakacyjnym cyklu spotkań, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w GBP w Spytkowicach, w lipcu i sierpniu odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, które pozwoliły na twórcze i czynne spędzenie wolnego czasu, nabywanie nowych umiejętności, współpracę w grupie oraz integrację dzieci z różnych środowisk szkolnych.

W ramach spotkań uczestnikom zaproponowano urozmaicony program, w którym nie zabrakło zajęć plastycznych pod hasłem "Mały artysta". Wykonano zwierzątka z papieru, motylki, pogodynki, kolorową łąkę, figurki z masy solnej, kosmiczne ludki i inne ciekawe prace przy użyciu bibuły, papieru kolorowego, plasteliny, farb i kredek. Uwieńczeniem zajęć plastycznych był wakacyjny bukiet, w którym zamiast kwiatów odbito ręce dzieci i podpisano ich imionami.

Młodzi mieszkańcy Spytkowic chętnie brali udział w zajęciach rekreacyjnych, na które składały się krzyżówki, quizy, kalambury, rozsypanki wyrazowe, rebusy, łamigłówki, domina, puzzle, gry planszowe itp. Nie zabrakło również zajęć sportowych, w których dzieci mogły wykazać się swoją sprawnością, szybkością i zwinnością. Bawiły się również w krzesełka i kosz z zadaniami, przy których było wiele śmiechu i wspaniałej zabawy.

Spotkania literackie stanowiły ciekawą formę aktywności umysłowej, utrwalającą posiadaną wiedzę. Sprawdzano znajomość książek, wierszy, przysłów i powiedzeń.

Największą frajdę sprawiły dzieciom zajęcia kulinarne, w czasie których samodzielnie wykonano sałatkę z sezonowych owoców i wielowarzywne kanapki. Po ukończeniu pracy dzieci degustowały swoje przysmaki. Za wspaniały smak potraw przyznano uczestnikom tytuł Małego Kuchcika.

Oprócz powyższych zajęć korzystano także z komputerów i Internetu.

Przeprowadzone spotkania potwierdziły, że wakacje nie muszą być nudne, a odrobina wyobraĽni i zaangażowania sprzyja pogłębieniu relacji między młodymi osobami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za mile spędzony czas i zapraszamy na kolejne spotkania w czasie ferii zimowych i wakacji.

    Fotogaleria >>    


"GMINA SPYTKOWICE WCZORAJ I DZI¦"
- WYSTAWA W WADOWICKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
- LIPIEC - SIERPIEŃ 2014

Gmina wczoraj i dziś

Wystawa "Gmina Spytkowice wczoraj i dziś" prezentuje atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze gminy Spytkowice. Ekspozycja składa się z trzech części: "Zabytki i atrakcje przyrodnicze gminy Spytkowice", "Skarby sakralne gminy Spytkowice" oraz prace lokalnych artystów malarzy, fotografów i rękodzielników. W części 1 i 2 ekspozycji, za pomocą fotografii na planszach, ukazano architekturę świecką i sakralną gminy oraz piękno lokalnego krajobrazu. Całość uzupełniono materiałem tekstowym dotyczącym geografii i historii gminy Spytkowice. W części 3 zaprezentowano bogactwo prac lokalnych artystów plastyków i fotografików oraz miłośników rękodzieła artystycznego, o zróżnicowanej tematyce i technikach wykonania. Przedstawiono sztukę współczesną, martwą naturę, pejzaże, portrety, złocone ikony, haftowane krzyżykowo obrazy religijne, szydełkowe obrusy i serwetki, ozdoby świąteczne i kolorowe kwiaty. Swoje prace przedstawili lokalni artyści malarze i fotograficy: Jan Jerzy Dudek, Paulina Cichoń, Małgorzata Gębczyk, Kazimierz Kapelan, Paweł Kostka, Irena Lurie-Chudy, Henryk Maj, Ireneusz Młynarczyk, Przemysław Mamoń, Karolina Nowicka, Natalia Nowicka, Stanisława Nowicka, Karolina Sztaba oraz artyści rękodzielnicy: Beata Bryła, Maria Chudy, Rachela Kacperek, Alicja Kolasa, Barbara Kołodziej, Zofia Kołodziej i Janina Koterwas.

Wernisaż wystawy odbył się 3 lipca 2014 r. w Wadowickiej Bibliotece Publicznej, z udziałem jej organizatorów, lokalnych artystów i licznie przybyłych gości: Wójta Gminy Spytkowice Mariusza Krystiana, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach Alicji Kolasa, dyrektora Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożeny Płonka, Burmistrza Wadowic Ewy Filipiak, Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego Józefa Łasaka, Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Jerzego Piórowskiego, Radnych Rady Gminy Spytkowice, członka Stowarzyszenia Art Do Ka - Artyści Doliny Karpia Stanisławy Kucharczyk, prezesa Fundacji Wschód Sztuki w Krakowie Marcina Gołębiewskiego, kuratora Galerii Sztuki Współczesnej Art Agenda Nova Kraków Małgorzaty Gołębiewskiej, Stanisławy Nowickiej, Ireneusza Młynarczyka, Ewy Lurie-Chudy, Małgorzaty Gębczyk, Kazimierza Kapelana oraz mieszkańców Spytkowic i Wadowic.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w lipcu i sierpniu 2014 roku, do odwiedzenia sali konferencyjno-wystawienniczej w WBP przy ul. Legionów 1 i obejrzenia ekspozycji, która wzbudza zachwyt oraz zainteresowanie pięknem i historią Gminy Spytkowice.

Fotograficzną relację z wernisażu i wystawy można zobaczyć na: facebook.com oraz fotogalerii

Zapraszamy również do odwiedzenia stron naszych artystów plastyków:
https://karolinanowicka.wordpress.com/
http://pcichon.wix.com/cicho
http://www.pinkfloodesign.com/
http://slubiportret.blogspot.com/
http://www.artime.pl/
"MASKA" W BIBLIOTECE

teatr maska

Do GBP w Spytkowicach zawitali aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa. Specjalnie dla najmłodszej widowni w dniu 30 kwietnia 2014 r. wystawili dwa spektakle.

"Magiczna Księga Czarodziejki Arielki" przedstawiła nam historię małego króliczka, który był bardzo nieszczęśliwy, ponieważ rodzice kazali mu czytać książki... Nasz bohater jednak sam dobrowolnie wybrał się do biblioteki, aby odbyć niezwykłą podróż do krainy fantazji. Mali widzowie dowiedzieli się, że czytanie książek to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na wędrowanie po niezwykłych, magicznych krainach, szansa poznania fascynujących bohaterów i ciekawych opowieści.

Królewna, Król i Królewicz, ich stroje i cała sceneria tworzyły bajkowy klimat drugiego spektaklu pt. "Grymasy Królewny Kasi" Zachowanie Królewny było doskonałym przykładem dla młodych widzów, jak nie należy postępować. Dzieci zobaczyły z boku, jak bardzo niegrzeczne i sprawiające przykrość innym jest złe zachowanie. Przedstawienie traktowało o grzeczności, dobrym wychowaniu i dobrych manierach. Pokazało jak ważne jest kontrolowanie własnych czynów i słów, jak miłe jest używanie słów: "proszę", "dziękuję" i "przepraszam".

Sugestywna gra aktorska, profesjonalne kostiumy i kolorowa scenografia przemawiały do wyobraĽni młodych czytelników. Mamy nadzieję, iż wielu z obecnych na przedstawieniach 130 uczniów szkół podstawowych z całej gminy, w najbliższych dniach skieruje swe kroki do naszych bibliotek publicznych, by zachwycić się światem książek.

    Fotogaleria >>    


FERIE 2014 W BIBLIOTECE

wystawa

Podczas tegorocznych ferii organizowanych w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, młode pokolenie naszej gminy codziennie uczestniczyło w proponowanych zajęciach, których celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, a także dostarczenie im miłych wrażeń. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy wykonywali: zwierzątka z papieru techniką origami, kartki walentynkowe oraz inne prace przy użyciu bibuły, papieru kolorowego plasteliny, farb i kredek. Dzieci także chętnie rozwiązywały rebusy, krzyżówki, quizy, labirynty, łamigłówki, układały puzzle i korzystały z gier planszowych. Bawiły się również w kalambury, krzesełka i kosz z zadaniami, przy których było wiele śmiechu i wspaniałej zabawy. Oprócz powyższych zajęć uczestnicy korzystali także z komputerów i Internetu. Ferie zimowe w Bibliotece należy zaliczyć do bardzo udanych, a na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

    Fotogaleria >>    


Warsztaty edukacyjne "Wisła w Małopolsce"

30 paĽdziernika 2013 r. młodzież z terenu Gminy Spytkowice spotkała się ze znanym fotografem przyrodniczym Marcinem Karettą. Podczas warsztatów edukacyjnych z autorem zdjęć prezentowanych na wystawie "Wisła w Małopolsce", można było zobaczyć pokaz wspaniałych fotografii i usłyszeć wiele ciekawych opowieści wybitnego fotografika.

Wystawa regionalna w ZZOZ w Wadowicach

18 czerwca 2013 roku w Galerii Regionalnej w Wadowicach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy regionalnej "Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice", w którym udział wzięli: Starosta Powiatu Wadowickiego Jacek Jończyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wadowickiego Józef Łasak, Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice Jerzy Piórowski, Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Urszula Lasa, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej Zbigniew Jurczak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach Alicja Kolasa, Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, lekarze i pielęgniarki wadowickiego ZZOZ oraz zaproszeni goście.

  

wystawa

W trakcie otwarcia udostępniono zwiedzającym materiały promocyjne o Gminie Spytkowice i terenie Doliny Karpia. Zaprezentowano wydany w grudniu 2012 r. album, mapę i widokówki "Skarby sakralne Gminy Spytkowice", jak również najnowszy, wydany w czerwcu 2013 r., album "Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice".

Wystawa promująca atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice składa się z dwóch części: "Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice" i "Skarby sakralne Gminy Spytkowice". Ekspozycja za pomocą fotografii na 60 planszach prezentuje architekturę świecką i sakralną oraz piękno lokalnego krajobrazu. Całość uzupełniona jest materiałem tekstowym dotyczącym geografii i historii naszej Małej Ojczyzny.


    

Wystawa dostępna jest do końca lipca 2013 roku w Galerii Regionalnej, usytuowanej w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 (wejście od strony przychodni przez korytarz pracowni rentgenowskiej), powstałej dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej i Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Ekspozycja została opracowana i udostępniona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie i zakup materiałów do przygotowania wystaw prezentujących zabytki i atrakcje przyrodnicze gminy Spytkowice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia.

    Fotogaleria >>    


NOWA PUBLIKACJA BIBLIOTEKI
"ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE GMINY SPYTKOWICE"

album zabytki

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach przekazuje Państwu najnowszy, wydany w czerwcu 2013 r., album "Zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Spytkowice". Publikacja na 64 stronach prezentuje fotografie przedstawiające architekturę świecką i sakralną oraz piękno lokalnego krajobrazu. Całość uzupełniono materiałem tekstowym dotyczącym geografii i historii naszej Małej Ojczyzny.

Album powstał jako pokłosie dwóch wystaw opracowanych w 2013 roku: "Skarby sakralne Gminy Spytkowice" i "Zabytki i atrakcje przyrodnicze Gminy Spytkowice". Promocja odbyła się w dniu 18 czerwca w trakcie otwarcia wystawy w Galerii Regionalnej w Wadowicach.

Zapraszamy do lektury.      

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach składa podziękowania dla wszystkim osobom wspierającym promocję Gminy Spytkowice, udostępniającym materiały, fotografie i teksty informacyjne do niniejszej publikacji oraz Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Mariuszowi Krystianowi za życzliwość i wsparcie w działaniach upowszechniających wiedzę o naszej Malej OjczyĽnie.

Szczególne podziękowania kierujemy do:
Pana Juliana Zinkowa za udostępnienie materiałów tekstowych o Gminie Spytkowice z książki "Wadowice i okolice";
Autorów fotografii, za udostępnienie wspaniałych zdjęć z terenu Gminy Spytkowice;
Wydawnictwa Grafikon, za współpracę i opracowanie graficzne albumu


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach
Alicja Kolasa
"SKARBY SAKRALNE GMINY SPYTKOWICE I DOLINY KARPIA"

skarby sakralne skarby sakralne

Oddajemy w Państwa ręce nowe wydawnictwo prezentujące kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże - niemych świadków historii Gminy Spytkowice i pobożności mieszkańców. Publikacja "Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" stanowi świadectwo przeszłości i teraĽniejszości. Pokazuje, iż dla naszej lokalnej społeczności, obiekty sakralne to nie tylko element folkloru czy zabytek kultury, lecz są one cząstką naszej historii, wypełnionej trudem codziennego dnia i wiarą wielu pokoleń. Są testamentem Naszym i naszych Przodków, wyrazem duchowych potrzeb i znakiem Bożej obecności.

Wydawnictwo "Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia" składa się z trzech części: albumu, mapy i widokówek. Album jest katalogiem, zawierającymi opisy i fotografie wszystkich obiektów sakralnych Gminy Spytkowice, w tym: 3 kościołów, 7 kaplic, 89 kapliczek i krzyży oraz 25 kościołów z pozostałych 6 gmin Doliny Karpia: Zatora, BrzeĽnicy, Osieku, Polanki Wielkiej, Przeciszowa i Tomic. Drugą część publikacji stanowi mapa Gminy Spytkowice: rewers obrazuje lokalizację 99 obiektów, a awers - ich fotografie i legendę. Część trzecia to zestaw 10 widokówek prezentujących 58 wybranych z albumu zabytków.

Publikacja została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach w ramach projektu pn. "Promocja skarbów sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia poprzez wydanie albumu, mapy i widokówek prezentujących ich walory", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.

       

Praca nad całością wydawnictwa trwała 8 miesięcy. Rozpoczęto ją z inicjatywy i pod patronatem pana Mariusza Krystiana Wójta Gminy Spytkowice, stworzeniem projektu w czerwcu 2012 r. oraz złożeniem przez GBP w Spytkowicach wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w lipcu 2012 r. Od lipca pan Michał Chrząszcz rozpoczął zbieranie informacji do publikacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które dzieliły się wiadomościami o obiektach sakralnych. W sierpniu p. Chrząszcz z p. Elżbietą Marek rozpoczęli pracę nad opracowaniem tekstów do albumu o kapliczkach i kościołach Doliny Karpia, a p. Paweł Kostka materiałem fotograficznym. Równocześnie p. Renata Marek opracowała opisy kościołów Gminy Spytkowice i dokonała korekty całości materiału w języku polskim. Prace te trwały do końca września. W paĽdzierniku 2012 r. GBP w Spytkowicach oddała publikację do Wydawnictwa Grafikon, które rozpoczęło prace nad układem graficznym, tłumaczeniem tekstów na język angielski i niemiecki oraz ich korektą. Podczas ponad dwumiesięcznej współpracy p. Alicji Kolasa z grafikiem p. Dawidem Zającem, wypracowano obecny kształt albumu, mapy i widokówek, a dzięki ofiarnej pomocy panów Wojciecha Bałysa i Michała Chrząszcza opracowano szczegółową mapę Gminy Spytkowice z zaznaczoną lokalizacją 99 zabytków sakralnych.

16 lutego 2013 r. odbyła się promocja nowej publikacji "Skarby sakralne Gminy Spytkowice i Doliny Karpia", połączona z prezentacją multimedialną zabytków sakralnych Gminy Spytkowice i Doliny Karpia, wykładem i prezentacją pt. "Dawne życie w małopolskiej wsi" oraz degustacją potraw regionalnych przygotowanych przez Związek Emerytów i Rencistów w Spytkowicach. W promocji uczestniczyło ponad 200 zaproszonych gości: przewodniczący Rady Powiatu Wadowice, władze samorządowe, ks. dziekan zatorski i proboszcz Parafii w Spytkowicach, prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Kierownik Biblioteki Publicznej w Zatorze, prezesi i przewodniczący lokalnych organizacji, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Gminy Spytkowice, mieszkańcy - właściciele i opiekunowie obiektów sakralnych oraz przedstawiciele prasy i telewizji.

Promocję wzbogaciła wystawa "Skarby sakralne Gminy Spytkowice", którą można oglądać do końca marca 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach przy ul. Zamkowej 8.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją multimedialną omawiającą naszą publikację:    Fotogaleria >>    

"¦WIĘTA WOJNA" - "SMOCZY FESTYN" - SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

teatr

11 września 2012 r. dzieci i młodzież ponownie spotkały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach z aktorami Teatru "Moralitet" z Krakowa, aktywnie uczestnicząc w dwóch profilaktyczno-edukacyjnych spektaklach.

"¦więta wojna" - poruszała popularny problem agresji i przemocy wśród dzisiejszej młodzieży, budziła sprzeczne emocje i zmuszała do myślenia. W przedstawionym spektaklu największym problemem była przemoc psychiczna: chłopcy, będący agresorami i prowodyrami konfliktów międzyklasowych i dziewczęta, molestujące psychicznie koleżanki. Sztuka ukazała także, że warto w życiu mieć pasje, marzenia, warto dążyć do postawionych sobie celów, a sport pokazała jako drogę do zdrowej rywalizacji. O zakończeniu spektaklu - dalszym losie bohaterów - decydowali widzowie. To od nich zależało, czy zakończenie będzie szczęśliwe czy też nie. .

teatr

"Smoczy festyn" - propagował działania prozdrowotne, równie ważne jak inne aspekty wychowawcze. Bajkowy i wesoły spektakl dla dzieci kształtował świadomość na temat czynników sprzyjających zdrowiu - zdrowego żywienia i utrzymania sprawności fizycznej. Ukazywał związek między chorobą i leczeniem oraz przestrzegał przed niekontrolowanym zażywaniem lekarstw.

W spektaklach spontanicznie uczestniczyło 135 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach wraz z nauczycielami. .

Serdecznie dziękujemy Aktorom i Widzom. .

    Fotogaleria >>    

Wakacje 2012 w Bibliotece - GBP w Spytkowicach

W czasie tegorocznych wakacji w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży GBP w Spytkowicach codziennie prowadzono zajęcia dla młodych czytelników z terenu gminy, którzy nie mieli możliwości wyjazdu na wakacyjny wypoczynek. Przygotowane atrakcje pozwoliły młodym osobom twórczo i aktywnie spędzić wolny czas, rozwinąć wyobraĽnię, a także nabyć umiejętność pracy w grupie i pogłębić ich wzajemne relacje. W ramach przeprowadzonych spotkań organizowano m.in. zajęcia plastyczne, oglądanie bajek oraz cieszące się dużym zainteresowaniem zabawy ruchowe, zręcznościowe i gry planszowe. Dzieci miały również możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu. To wszystko sprawiło, że nie zabrakło dni wypełnionych zabawą. W niezapomnianej wakacyjnej atmosferze miło spędziło czas 446 dziewcząt i chłopców.

    Fotogaleria >>    

BEZPIECZNY INTERNET

30 kwietnia 2012 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach w uczniowie klasy IIA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, które miały na celu przybliżenie dzieciom niebezpieczeństw jakie może nieść ze sobą Internet. Dzieci oglądały film animowany pt: "Sieciaki", udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące treści filmu i zasad jakie zostały w nim przedstawione, a także uzupełniały zeszyty ćwiczeń. Na koniec zajęć uczniowie utrwalali poznane zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

BEZPIECZNY INTERNET - Warsztaty edukacyjne

bezpieczny internet

Wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii coraz więcej dzieci korzysta z Internetu, który zamiast uczyć i bawić, może mieć także negatywny wpływ na ich prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach uczniowie klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach w grudniu 2011 r. uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, które miały na celu propagowanie bezpiecznego korzystania z Sieci przy wykorzystaniu lubianych przez dzieci metod: konkursów, kolorowanek i innych form edukacji poprzez zabawę. Głównym elementem zajęć była kreskówka pt.: "Sieciaki" przekazująca podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci oglądały trzy części tego filmu, odpowiadały na pytania dotyczące jego treści i zasad jakie zostały w nim przedstawione, uzupełniały zeszyty ćwiczeń, a na koniec utrwalały poznane zasady. Wszyscy bardzo chętnie uczestniczyli w całości zajęć, które w prosty i przyjazny sposób przekazały im wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu.

bezpieczny internet

W listopadzie 2011 r. także Filia w Bachowicach przeprowadziła zajęcia dla uczniów klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, w czasie których dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się w świecie książki i nowoczesnych systemów komputerowych bibliotek, a poprzez zabawę poszerzały swoje horyzonty. Dowiedziały się także jak bezpiecznie korzystać z Internetu, czemu posłużyły materiały przekazane przez Fundację Orange.

Zajęcia były organizowane w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek.

    Fotogaleria >>    

Mikołajki w Bibliotece

wakacje 2011

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach gościł Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentując w dniu 1 grudnia 2011 r. dwa spektakle teatralne pt. "Były sobie krasnoludki" i "Cisza".

Wesoła bajeczka o Krasnoludkach Gutku, Miłku i Leśnym Dziadku pt. "Były sobie krasnoludki", przypomniała najmłodszej widowni, że lepiej być grzecznym i miłym, niż kapryśnym, niesympatycznym psotnikiem. Posłuszeństwo i szacunek wobec starszych oraz wpojone zasady dobrego wychowania, niejednokrotnie ustrzegą dzieci przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Sympatyczna bajeczka o tolerancji i akceptacji odmienności pt. "Cisza" ukazała widzom jak zaakceptować odmienność kolegów. Nie jest ważne, czy przyjaciel ma inny kolor skóry, włosów lub nie jest w pełni sprawny. Pomimo ułomności rówieśników są oni pełnowartościowymi partnerami do zabawy czy nauki i można z nimi miło spędzać czas. Nie umiejąc się zachować w kontaktach z niepełnosprawnymi kolegami przesłaniają się obojętnością, nazywając ją "tolerancją". Misio Zdzisio, Kapturek i Zajączek Benio pokazują, że powierzchowna "inność" Benia nie przeszkadza we wspólnej zabawie i że Zajączek jest świetnym kumplem.

Spektakle oglądało 165 osób: dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach i najmłodszych czytelników z rodzicami.

Serdecznie dziękujemy Aktorom, a Dzieciom życzymy dużo gwiazdkowych prezentów.

    Fotogaleria >>    

Wakacje w Bibliotece w Spytkowicach

wakacje 2011

W okresie wakacyjnym, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zostały zorganizowane zajęcia dla młodszych mieszkańców wsi, którzy swój wolny od nauki czas spędzali w domu. Dzieci chętnie korzystały z komputerów wraz z Internetem, a także brały udział w zabawach grupowych, rozwiązywały rebusy i quizy oraz dobrze bawiły się przy grach planszowych. Jednak najwięcej czasu uczestnicy letnich zajęć spędzali na świeżym powietrzu grając w piłkę. Jak co roku, wakacje w bibliotece upłynęły w miłej i przyjaznej atmosferze.

    Fotogaleria >>    

TEATR DLA DZIECI

teatr dla dzieci

W dniu 10 czerwca 2011 r. dzieci ponownie spotkały się z aktorami z Teatru "Moralitet", spontanicznie uczestnicząc w spektaklach prezentowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach.

"Porządki u Zyzia" to ciekawa bajka o Królu, Królewnie i Kwiatowej Czarownicy. Poruszała poważne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, segregacji śmieci i dbałości o otaczający świat.

teatr dla dzieci

Zabawne widowisko o Dyziu, Dziadku Czarodzieju i Zajączku Skoczku - "¦więto Zdrowia", w pierwszej części propagowało działania pro-zdrowotne: zdrowe żywienie, utrzymanie sprawności fizycznej, a w drugiej - pomagało przyswoić dzieciom wiedzę na temat czynników zagrażających zdrowiu, np. szkodliwość dymu tytoniowego.

Spektakle oglądało 160 dzieci z Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Spytkowicach i w Bachowicach.

    Fotogaleria >>    

DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE

dzien dziecka

Z okazji Dnia Dziecka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach gościł Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentując w dniu 31 maja 2011 r. spektakl pt. "Skrzaty".

Ubarwiona wierszykami i piosenkami, pełna magii i ciepła bajeczka o skrzatach i wróżkach, budziła wyobraĽnię najmłodszej widowni, a sympatyczni aktorzy - Urszula Bębenek i Maciej Krok - w bardzo przystępny sposób przekazali dzieciom zasady dobrego wychowania i grzeczności.

dzien dziecka

Spektakl oglądało 75 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach i Szkoły Podstawowej w Ryczowie-Chałupkach.

Serdecznie dziękujemy Aktorom, a Dzieciom życzymy przyjaciół najlepszych na świecie i wszystkiego, wszystkiego, czego chcecie.

    Fotogaleria >>    

"MŁODZI RZECZNIKAMI WIEDZY" - WARSZTATY PAPIERNICZE

warsztaty papiernicze

28 i 29 marca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia, zaprosiła Firmę "KALANDER" Czerpalnia Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic do przeprowadzenia w Spytkowicach i w Ryczowie papierniczych warsztatów edukacyjnych z czynnym udziałem uczestników. Kolejny raz spotkały się dzieci i młodzież z Gimnazjów i Szkół Podstawowych ze Spytkowic, Przewozu, Bachowic, Ryczowa i Chałupek oraz wolontariusze z Filii Biblioteki Publicznej w Podolszu, aby uczestniczyć w pokazie dawnych rzemiosł.

warsztaty papiernicze

Prowadzący ubrani w średniowieczne stroje rzemieślników i zakonników posługiwali się zabytkowymi urządzeniami. Po wysłuchaniu wstępu o historii, dawnym procesie produkcji i zdobienia papieru, uczestnicy mogli się osobiście przekonać jakich umiejętności wymagało tworzenie ksiąg. Następnie każda osoba przechodziła kolejno przez wszystkie stanowiska powstawania papieru: własnoręcznie czerpała papier z zatopionymi w masie papierniczej płatkami kwiatów, zdobiła papier starą techniką japońską, a w mini-skryptorium odbijała pieczęć lakową oraz pisała gęsim piórem. Po ukończeniu warsztatów papierniczych wszystkie własnoręcznie wykonane prace uczestnicy zabierali do domu.

warsztaty papiernicze

Te interesujące spotkania uświadomiły "Młodym rzecznikom wiedzy", iż papier - chociaż nie jest wynalazkiem naszych czasów - wciąż pełni bardzo ważną rolę i dzięki niemu wiele cennych informacji przetrwało do dziś.
W 10 warsztatach papierniczych uczestniczyły łącznie 342 osoby.

Szczere podziękowania za aktywną współpracę kierujemy do Dyrektorów Szkół: mgr Józefy Brania, mgr Doroty Fryc-Piętak, mgr Małgorzaty Balonek, mgr Laury Kornaś oraz do wszystkich rodziców, wychowawców i opiekunów czynnie uczestniczących w warsztatach. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

    Fotogaleria >>    

"MŁODZI RZECZNIKAMI WIEDZY" - CYKL SPEKTAKLI TEATRU "MORALITET" Z KRAKOWA

warsztaty drukarskie

W dniach 22 i 24 marca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia, gościła Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentujący cykl spektakli.

warsztaty drukarskie

Niezwykle sympatyczni i dojrzali artystycznie aktorzy - Urszula Bębenek i Maciej Krok - wiarygodnie odgrywali swoje liczne role w trakcie siedmiu spektakli.

W Filii w Ryczowie najmłodsi widzowie spotkali się z niezwykle sympatycznymi bohaterami trzech spektakli.

"Porządki u Zyzia" - ciekawa bajka o Królu, Królewnie i Kwiatowej Czarownicy, poruszała poważne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, segregacji śmieci i dbałości o otaczający świat.

"¦więto Zdrowia" - zabawne widowisko o Dyziu, Dziadku Czarodzieju i Zajączku Skoczku, w pierwszej części propagowało działania pro-zdrowotne: zdrowe żywienie, utrzymanie sprawności fizycznej, a w drugiej - pomagało przyswoić dzieciom wiedzę na temat czynników zagrażających zdrowiu, np. szkodliwość dymu tytoniowego.

"Skrzaty" - ubarwiona wierszykami i piosenkami, pełna magii i ciepła bajeczka o skrzatach i wróżkach, budziła wyobraĽnię najmłodszej widowni, przekazując zasady dobrego wychowania i grzeczności.

warsztaty drukarskie

W GBP w Spytkowicach młodsi i starsi widzowie uczestniczyli w czterech spektaklach.

"Nie-¦piąca Królewna" w zabawny i pełen humoru sposób bohaterowie bajki - Królewna Janinka, Królewicz Franciszek, Magiczny Dziadek i Krasnoludek Bonifacy - pokazywali dzieciom zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, kształtowali umiejętności unikania sytuacji stawania się ofiarą przestępstwa i proszenia o pomoc w chwili zagrożenia.

"Diabelski młyn" to sztuka ukierunkowana na przeciwdziałanie uzależnieniom: narkotykom, nikotynie, alkoholowi. Przedstawiała wartość życia i zdrowia, ukazywała problem samotności dotykającej nie tylko chorą, ale też uzależnioną osobę.

warsztaty drukarskie

"Po drugiej stronie lustra" omawiało sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy wszechobecnej w dzisiejszym społeczeństwie. Pokazywało młodym ludziom niewłaściwe, czyniące innym krzywdę, zachowania. Ukazywało wartościowe wzorce, wolne od przemocy fizycznej i psychicznej.

Widowisko "Zalogowany" w bardzo przystępny sposób przekazywało młodzieży wiedzę o potencjalnych zagrożeniach płynących z Internetu: rozpowszechnianiu treści kultywujących używanie narkotyków oraz mody na odchudzanie - prowadzące do anoreksji. Uświadamiało widzom zagrożenia, uzależnienia i cyberprzemoc oraz odpowiednie zachowanie przy korzystaniu z tego medium.

Cykl spektakli oglądało łącznie 400 osób: uczniów i nauczycieli z Gimnazjum i Szkół Podstawowych ze Spytkowic, Ryczowa i Przewozu.

Serdecznie dziękujemy Aktorom za możliwość obcowania ze sztuką, Dyrektorom Szkół w Spytkowicach, Ryczowie i Przewozie za aktywną współpracę oraz Widzom za aktywne i spontaniczne uczestnictwo w przedstawieniach.

    Fotogaleria >>    

"MŁODZI RZECZNIKAMI WIEDZY" - WARSZTATY DRUKARSKIE

warsztaty drukarskie

10 i 11 marca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w ramach projektu "Przeprowadzenie warsztatów i spotkań profilaktyczno-edukacyjnych - Młodzi Rzecznikami Wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia, zaprosiła Firmę "KALANDER" Czerpalnia Papieru Katarzyna Bakalarczyk z Gliwic do przeprowadzenia drukarskich warsztatów edukacyjnych z czynnym udziałem uczestników. W czasach Wielkiego Mistrza Jana Gutenberga znaleĽli się dzieci i młodzież z Gimnazjów i Szkół Podstawowych z Bachowic, Spytkowic, Ryczowa, Przewozu i Miejsca, właśnie po to, aby przekonać się, jak duże znaczenie miało odkrycie druku, poznać dawną sztukę drukowania, jak składano z czcionek cały tekst, przykładano do prasy drukarskiej i drukowano.

warsztaty drukarskie

Aby przybliżyć czasy powstania druku, prowadzący wystąpili w dawnych strojach rzemieślników: drukarza i zecera oraz przywieĽli ze sobą odpowiedni sprzęt, będący rekonstrukcją ówczesnych urządzeń, np. prasa drukarska. Po wysłuchaniu wstępu o historii drukarstwa, o tym jak zupełnie inaczej wyglądało kopiowanie ksiąg w średniowieczu, gdzie większość z nich była przepisywana ręcznie. Do momentu wynalazku Gutenberga, od którego zmieniło się wiele. Dziś jedno kliknięcie myszką i strona gotowa, a w kilka minut można wydrukować nawet tysiąc stron.

Następnie młodzież przechodziła kolejno przez wszystkie stanowiska średniowiecznej drukarni. Najpierw własnoręcznie składała czcionki, przekonując się jak to dawniej bywało, ile czasu trzeba było spędzić przy jednym arkuszu, aby go wydrukować. A czasu trzeba było sporo, bo każdy z uczestników kilka minut składał jedno słowo. Strach pomyśleć, ile czasu trwało by ułożenie całej strony. Potem każdy osobiście odbijał - drukował za pomocą prasy swój certyfikat uczestnictwa w warsztatach drukarskich na zrekonstruowanej prasie Gutenberga.

Wielką atrakcją było odbijanie pieczęci lakowej oraz wykonywanie drugiej pieczęci metodą suchego tłoka na wydrukowanym wcześniej certyfikacie.

warsztaty drukarskie

Używanie prasy to nie jedyna okazja, jaka czekała na uczestników. Zainteresowaniem cieszyło się też drugie stanowisko - tworzenie oryginalnej ilustracji do książki, gdzie mogli przygotować ilustracje prostą i ciekawą techniką - metodą kalkomanii, aby wyglądały jak za dawnych czasów.

Największą zaletą warsztatów była możliwość udziału uczestników we wszystkich etapach powstawania ksiąg, tj. składaniu czcionek, drukowaniu w prasie, tworzeniu ilustracji, odbijaniu pieczęci metodą suchego tłoka i laku oraz otrzymanie na pamiątkę do domu wszystkich wykonanych własnoręcznie prac.

O ukończeniu warsztatu drukarskiego świadczył Certyfikat. Zawarte na nim słowa mówią same za siebie: "Były w dziejach ludzkości dzieła i idee, co świat pokoleń następnych na zawsze zmieniły". "Aby trud i geniusz wielkiego mistrza Jana Gutenberga pokazać i przeszłość jego nam przychylić rękodzielniczą produkcję druku dziś odtworzymy. Czyni się wszem i wobec i każdemu z osobna, iż Mości (Imię uczestnika) tajniki "czarnej sztuki" zgłębiał i druk archaicznym sposobem poznał od ręcznego składu czcionek począwszy.

warsztaty drukarskie

Młodzież przyznała po warsztatach, że takie drukowanie to nie była prosta sprawa. Ta żywa lekcja historii na pewno długo pozostanie w pamięci - nauka i zabawa, profesjonalni prowadzący, chętni do skorzystania z niezwykle cennych informacji "Młodzi rzecznicy wiedzy". Serdecznie wszystkim dziękujemy.

W 10 warsztatach drukarskich uczestniczyło łącznie 268 osób oraz ich opiekunowie i organizatorzy. Niezmiernie miło było nam gościć Wójta Gminy Spytkowice pana mgr Mariusza Krystiana. Szczególne podziękowania za aktywną współpracę kierujemy również do Dyrektorów Szkół: mgr Józefy Brania, mgr Małgorzaty Balonek, mgr Doroty Fryc-Piętak, mgr Laury Kornaś, mgr Bogumiły Lasoń.

    Fotogaleria >>    

"FERIE Z KSIˇŻKˇ 2011" W BIBLIOTECE

ferie W okresie tegorocznych ferii zimowych, trwających od 31 stycznia do 11 lutego bieżącego roku, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach zostały zorganizowane zajęcia, których celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat. Zajęcia odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 11.00. Młode pokolenie naszej Gminy spędzało wolny czas biorąc udział w zajęciach plastycznych, konkursach czytelniczych, różnego rodzaju zgadywankach, łamigłówkach, grach planszowych, a także korzystało z komputerów i Internetu.

    Fotogaleria >>    

SPEKTAKL TEATRU "MORALITET"

teatr

W dniu 28 paĽdziernika 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach gościł Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" z Krakowa, prezentując spektakl ukierunkowany na weryfikację potencjalnych zagrożeń płynących z Internetu pt. "Zalogowany".

Niezwykle sympatyczni aktorzy - Agnieszka Marzec i Bartłomiej Rokowski - wiarygodnie odgrywali swoje role. W bardzo przystępny sposób przekazali dzieciom i młodzieży wiedzę o Internecie, który jest narzędziem zdobywania informacji, pomaga w teatr nauce, wymianie poglądów itd., jednak ma również duże możliwości rozpowszechniania treści kultywujących używanie narkotyków czy modę na odchudzanie - prowadzące do anoreksji. Uświadomili widzom zagrożenia, uzależnienia i cyberprzemoc oraz odpowiednie zachowanie przy korzystaniu z tego medium, aby w dużym stopniu ograniczyć ryzyko zabrnięcia w pułapkę hakerów lub osób propagujących zło.

Spektakl oglądało 65 osób: uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach.

Serdecznie dziękujemy Aktorom i Widzom.

    Fotogaleria >>    

wakacje

"Wakacje w Bibliotece - lipiec 2010"

Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach w okresie wakacyjnym organizuje czas wolny dzieciom. Młodzież przychodząca do naszej biblioteki uczestniczy w wielu ciekawych zabawach, podczas których uczy się pracy w grupie, a także zdobywa nowe umiejętności.

szkolenie bhp

Pierwsza połowa wakacji upłynęła na zajęciach o różnym stopniu trudności, w których uczestnicy wykazali się dużą wiedzą.

szkolenie bhp
Pisali dyktanda, odgadywali kalambury i rozwiązywali testy o tematyce literackiej (znajomość treści baśni, bajek, wierszy oraz ich autorów).szkolenie bhp

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach muzycznych i plastycznych.

Jedną z głównych atrakcji były zabawy ruchowe, w tym gra w piłkę.

szkolenie bhp

Uczestnicy zabaw spędzali również czas przy komputerze (malowali w programie Paint, pisali w programie Word). Dużym powodzeniem cieszyły się gry i zabawy stolikowe.

    Fotogaleria >>    


Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych, sierpniowych zajęciach!

lekcja

"Pierwsze spotkanie z biblioteką"

W dniu 9 kwietnia 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Spytkowicach przeprowadzono lekcję biblioteczną "Pierwsze spotkanie z biblioteką"" dla uczniów Oddziału Zerowego grupy "A" i grupy "B", w której łącznie wzięło udział 35 dzieci.

Celem spotkania było m.in.: zapoznanie dzieci z biblioteką i jej funkcją, zasadami wypożyczania zbiorów, przygotowanie do samodzielnego wyboru książek i wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.
Szkolenie BHP

szkolenie bhp

19 marca 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbyło się szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego "Ochrona Pracy" w Wadowicach.

W trakcie szkolenia Inspektor ds. BHP Piotr Piela przekazał uczestnikom wiedzę z zakresu: zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników szkodliwych dla pracowników; zasad postępowania szkolenie bhp w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń; regulacji prawnych z zakresu ochrony pracy; praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie BHP, ochrony pracy kobiet, profilaktycznej ochrony zdrowia. Specjalista Ratownictwa Medycznego mgr Piotr Wędzina przedstawił podstawy pierwszej pomocy: zasady postępowania w przypadku krwotoków, amputacji, złamań, oparzeń, w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

szkolenie bhp

W szkoleniu uczestniczyło 45 osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, instytucji kultury oraz w zakładach pracy prowadzących działalność na terenie Gminy Spytkowice.

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt