napis

Biblioteka w Spytkowicach

Biblioteka Spytkowice

W 1955 roku erygowano Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach, a w 1958 r. podległe jej punkty biblioteczne (działające w latach: 1955-1959, w latach 1961-969 - 1 punkt, 1970-1974 - 2 punkty).

1 marca 1975 roku placówka w Spytkowicach otrzymała status Gminnej Biblioteki Publicznej. W rejonie jej działania znalazły się dwie Filie: w Ryczowie i Bachowicach oraz funkcjonujących ze zmiennym natężeniem do 1991 r. pięć punktów bibliotecznych: w Miejscu, Przewozie, Łęgu, Chałupkach i Kaniowie. W latach 1956-1992 zajmowała lokale w budynkach komunalnych i prywatnych. W 1991 r. zlikwidowano - istniejącą od 1984 r. Filię w Przewozie oraz pozostałe punkty biblioteczne.

W maju 1992 roku siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach przeniesiono do lokalu (parter - 80 m2) w budynku komunalnym przy ul. Zamkowej 8. 1 kwietnia 2004 r. utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej (piętro - 80 m2).

Od 2009 roku w GBP w Spytkowicach i Oddziale DiMG prowadzone jest komputerowe udostępnianie księgozbioru w programie LIBRA 2009. W maju 2010 r. uruchomiono stronę internetową Biblioteki: www.gbpspytkowice.pl, z dostępem do elektronicznego katalogu zbiorów GBP i Oddziału.

Stan zbiorów ogółem: 35.776 o wartości 244.196,64 zł., w tym - 33.639 woluminów książek, 882 roczniki czasopism, 1.255 zbiorów specjalnych i elektronicznych. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Stan zbiorów ogółem:36.572 o wartości 266.978,29 zł., w tym – 34.666 woluminów książek, 882 roczniki czasopism, 1.024 zbiorów specjalnych i elektronicznych. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./

Statystyka: Wypożyczenia – 18.620 woluminów; czytelnicy – 1.056; odwiedziny - 11.814; Liczba wejść + publicznych rekomendacji na stronę internetową GBP oraz Facebook i Google+ - 23.439; uczestnicy imprez – 1.254; udzielone informacje - 957. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2012 r./

Statystyka: Wypożyczenia – 19.646 woluminów; czytelnicy – 1.074; odwiedziny – 10.695; liczba wejść + publicznych rekomendacji na stronę internetową GBP oraz Facebook i Google+ - 40.050; uczestnicy imprez – 1.574; udzielone informacje – 3.133. /Dane wg sprawozdania statystycznego GBP w Spytkowicach za 2013 r./


Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach udostępnia czytelnikom bogate i zróżnicowane tematycznie zbiory, liczące około 36 tys. woluminów: literaturę piękną polską i obcą, literaturę piękną dziecięcą i młodzieżową, literaturę popularnonaukową i naukową, podręczniki akademickie, lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich wraz z opracowaniami, zbiory specjalne, multimedialne, regionalne, roczniki czasopism i prasę bieżącą.

>>>>>>> REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW >>>>>>

WYPOŻYCZALNIA

Księgozbiór Wypożyczalni liczy ponad 24 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Biblioteka Spytkowice


Wypożyczalnia oferuje:
Biblioteka SpytkowiceBiblioteka Spytkowice


CZYTELNIA

Księgozbiór Czytelni liczy ponad 3 tys. egzemplarzy. Zbiory udostępniane są tylko na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość. Istnieje możliwość wykonania kserokopii fragmentów materiałów bibliotecznych.

Czytelnia oferuje:

Biblioteka Spytkowice Biblioteka Spytkowice Biblioteka Spytkowice Biblioteka Spytkowice
Biblioteka Spytkowice Biblioteka Spytkowice Biblioteka Spytkowice

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

Księgozbiór Oddziału liczy ponad 9 tys. egzemplarzy. Zbiory wypożyczalni udostępniane są w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów, po każdorazowym okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Zbiory czytelni udostępniane są tylko na miejscu, po okazaniu ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Biblioteka Spytkowice

Oddział oferuje:Biblioteka Spytkowice


Biblioteka Spytkowice


CENTRUM KSZTAŁCENIA - WIOSKA INTERNETOWA

Z Centrum Kształcenia może korzystać każdy mieszkaniec Gminy Spytkowice - po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość - niezależnie od wieku czy wykształcenia, kto chce uzupełnić swoją wiedzę i skorzystać z różnorodnych form samokształcenia, dostępnych dzięki Internetowi. Centrum oferuje również naukę obsługi komputera dla tych, którzy zaczynają ją od podstaw, w tym osób starszych, a rodzicom - uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z dostępu do Internetu.

Biblioteka Spytkowice

Centrum oferuje:

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt