napisAdministrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych p. Agnieszkę Szlęk działającego z ramienia firmy IOD Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email: iod@iods.pl oraz pisemnie na adres administratora.Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt