napis

Akcja promująca zdrowie

W miesiącach styczniu i lutym w naszej szkole, ZSP w Spytkowicach, przeprowadzona została akcja prozdrowotna. Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka;. Działania podjęte w akcji przeprowadziła uczennica klasy drugiej Gimnazjum nr 1 Patrycja Fabin pod opieką nauczyciela Jolanty Szarowskiej.

Podjęte działania swoim zasięgiem objęły wszystkie klasy gimnazjum (IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB) wraz z wychowawcami. Akcję poprzedziła wcześniejsza reklama w postaci plakatu. Następnie na lekcjach wychowawczych w ramach promocji zdrowia zorganizowano pokazy udzielania pierwszej pomocy wg załączonego scenariusza zajęć. Akcja cieszyła się żywym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Można było zauważyć, że w każdej klasie są uczniowie o dużym poziomie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Potwierdziły to także pytania testowe jakie przygotowano dla uczniów i wychowawców.


Załączniki:
Akcja PCK - Załączniki
Scenariusz akcji PCK
Resuscytacja

pck pck pck pck
pck pck pck pck
Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt