napis

XIII SPOTKANIE AUTORSKIE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH
Z ADAMEM RYSZARDEM FAJFEREM
spotkanie autorskie XIII

7 listopada 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach młodzież klas III Gimnazjum w Spytkowicach uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Adamem Ryszardem Fajferem - poetą, prozaikiem, satyrykiem, bajkopisarzem, fraszkopisarzem, publicystą, krytykiem literackim, wydawcą i bibliofilem. A.R. Fajfer zaczął pisać w wieku 10 lat. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszy tomik poetycki pt. "Ballady gorzeńskie"- wydał w roku 1973. Poeta osobiście znał Jana Pawła II. Napisał o nim kilka książek. Ostatnią książkę związaną z papieżem zatytułował ,,O Janie Pawle II, który zło dobrem zwyciężał". Napisał 52 książki i około 5000 wierszy. Oprócz poezji Adam Ryszard Fajfer posiada jeszcze jedna pasję, która podkreśla, jak wszechstronnym jest artystą. Pasją tą są rzeźby i płaskorzeźby. Strugane dłutem świątki przypominają o ludowej tradycji tego regionu. W trakcie spotkania poeta opowiadał o swoich zainteresowaniach poezją, wspominał dzieciństwo, swoją rodzinę, Karola Wojtyłę, przytaczał myśli innych pisarzy i bliskich osób. Mówił o tym, żeby wykorzystać życie jak najlepiej, poszukiwać i obierać odpowiednie cele, by wybrać dobrą drogę. Opowiadał o tym, jak wygląda współczesne ,,pisanie" poety XXI wieku, o odpowiedzialności za słowo. Przeczytał kilka swoich wierszy, a także bardzo krótkich, ale zabawnych fraszek. Gimnazjaliści zadawali poecie pytania, dotyczące jego pracy i zainteresowań, na które interesująco odpowiadał, nawiązując często do swoich wierszy. Adam Ryszard Fajfer jest przykładem twórcy, który ciężką pracą i talentem, na stałe wpisał się w pejzaż Ziemi Wadowickiej. W interesującym spotkaniu autorskim uczestniczyło 55 osób.

    Fotogaleria >>    

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt