napis

XVII SPOTKANIE AUTORSKIE W GBP W SPYTKOWICACH
Z JULIANEM ZINKOWEM

28 maja 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach uczniowie Gimnazjów w Spytkowicach i w Ryczowie spotkali się z panem Julianem Zinkowem, dziennikarzem, krajoznawcą, wieloletnim działaczem PTTK, inicjatorem akcji popularyzujących turystykę, autorem 55 publikacji, w tym przewodników turystycznych i monograficznych, zawierających informacje faktograficzne, turystyczne oraz legendy i zwyczaje.

Autor opowiadał uczestnikom o swoim dzieciństwie, zamiłowaniu do podróży, o swoich zainteresowaniach i sposobach zdobywania materiałów na nowe książki. Przedstawił kilkanaście przewodników oraz fragmentów publikacji dotyczących Jego pracy. Ze wzruszeniem pokazał swoją pierwszą książkę "Kraków: trasy podmiejskie" wydaną w 1966 r. oraz najmilszą sercu "Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: fikcja, mity, historia"

Na zakończenie autor przyjął podziękowania, dokonał wpisów do kroniki biblioteki i kroniki klasy IIb Gimnazjum w Spytkowicach.Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt