napis

XXVII Spotkanie autorskie w Bibliotece
"Dzika żywność: zdrowe i niezdrowe jedzenie"

12 maja 2016 r. w Bibliotece w Spytkowicach gościliśmy pana Sebastiana Sobowca, ornitologa, obserwatora przyrody, fotografa i autora wielu publikacji o tematyce przyrodniczej, współzałożyciela Towarzystwa Ochrony Przyrody "Ostoja" w Sandomierzu, badacza zasobów przyrody Wyżyny i Kotliny Sandomierskiej oraz Roztocza.

W trakcie spotkania z 45. uczniami klas IV-VI Szkół Podstawowych w Spytkowicach, w Przewozie i w Ryczowie, pisarz opowiadał jak wygląda jego warsztat pisarski, dzielił się swoimi przemyśleniami na temat czytania książek. Drugą część poświęcił omówieniu zdrowego i niezdrowego żywienia, właściwości leczniczych wybranych ziół i owoców leśnych. Jego wypowiedzi wzbogacone zostały pokazem ciekawych fotografii jego autorstwa. Pan Sebastian przedstawił piramidę żywieniową i podkreślał, iż najważniejsze w stylu życia jest zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. O zdrowiu naszej rodziny decydujemy sami, gdyż niekorzystne zwyczaje żywieniowe powodują duże zagrożenie chorobowe i krótsze życie.

Na koniec spotkania zapoznaliśmy się z licznymi publikacjami i fotografiami naszego Gościa. Kilka z nich czeka w naszej Bibliotece na zainteresowanych tematyką przyrodniczą Czytelników…

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt