napis

XXIX Spotkanie autorskie - DR MAREK SIKORSKI

13 marca 2017 r. w GBP w Spytkowicach mieszkańcy gminy uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Markiem Sikorskim - historykiem sztuki, doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii i autorem wielu książek o zabytkach i dziejach kultury.

W trakcie prawie dwugodzinnej prelekcji z prezentacją multimedialną pt.: "W kręgu historii Krzyża Świętego" mogliśmy zobaczyć przepiękne barokowe freski poświęcone historii i apoteozie Świętego Krzyża, znajdujące się we wnętrzu dawnego kościoła Bożogrobców w Nysie. "Te malowidła wykonane przez Schefflerów są największym skarbem sztuki barokowej i jednym z unikatowych śląskich przykładów malowideł iluzjonistycznych na Śląsku, poświęconych tematyce historii i kultu Krzyża Świętego. To nie przypadek, że w kościele bożogrobców znajdują się owe wielkie malowidła ścienne. Duchowość bożogrobców koncentrowała się wokół kultu grobu Jezusa i Krzyża Świętego. Oni mieli największą wiedzę dotyczącą dziejów Krzyża Świętego i ich zasługą stało się rozpowszechnienie w Kościele tego kultu" - wyjaśniał słuchaczom genezę malowideł dr Sikorski.

14 marca w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży młodzi czytelnicy mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów autora książek o smoczych osobliwościach. Pierwsze spotkanie pt.: "Smoki, rycerze i smokobójstwo" ukazało m.in. ideę smokobójstwa w chrześcijaństwie, ponieważ "wielu Świętych Pańskich i kilka Błogosławionych Dziewic oraz niektórzy pobożni rycerze pokonywali te diabelskie stwory". Drugie spotkanie pt.: "Na tropach smoka wawelskiego - rozwiązanie historycznej zagadki" przedstawiło wiele sekretów powiązanych z legendą o tym smoku i jego historię opisaną np. przez Wincentego Kadłubka i Jana Długosza.

Serdecznie dziękujemy autorowi i uczestnikom wszystkich spotkań.    Fotogaleria >>    

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt