napis

VIII Spotkanie autorskie w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Spytkowicach - Warsztaty papiernicze

lekcja

W dniu 15.06.2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbyły się "Warsztaty papiernicze" prowadzone przez firmę "Kalander" z Gliwic. Spotkanie miało na celu zapoznać dzieci z historią powstawania papieru, starodawnymi metodami pisania, lakowaniem pieczęcią oraz barwieniem papieru japońską metodą. Zanim jednak odbyła się część praktyczna, dzieci wysłuchały krótkiej historii powstawania papieru oraz zapoznały się z dalszą częścią programu.

Ciekawość oraz entuzjazm towarzyszący podczas trwania zajęć sprawił, że spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Dzieci wykazały się wysoką kulturą osobistą, zainteresowaniem, a także chętnie wykonywały polecenia prowadzących.

lekcja

W warsztatach udział wzięło 90 uczniów: 33 osoby z klasy II pod opieką pani Marii Mróz, 17 osób z klasy VI pod opieką pani Ilony Knapik ze Szkoły Podstawowej w Spytkowicach, 10 osób z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Ryczowie pod opieką pani Marii Włosiak oraz grupa 30 osobowa ze Szkoły Podstawowej w Miejscu pod opieką Pani Grażyny Bydoń, Sabiny Żmudy i siostry Awity.

Warsztaty te były niezwykłym i bardzo twórczym spotkaniem. Dostarczyły dzieciom wielu wrażeń, wyposażyły je w wiedzę i nowe doświadczenia oraz były niezapomnianą lekcją historii.

   Filmy ze spotkania:    >>> Film 1    >>> Film 2    >>> Film 3    >>> Film 4

    Fotogaleria >>    

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt